ANG W ICHIPIE

 0    229 flashcards    pvmt
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przemysł budowlany
start learning
construction industry
inżynieria energetyczna
start learning
power engineering
przemysł naftowy
start learning
petroleum industry
przemysł oprogramowania
start learning
software industry
przemysł rozrywkowy
start learning
entertainment industry
przemysł spożywczy
start learning
Food industry
coś z przemysłem związanym z biedą
start learning
poverty industry
ekstrakcja
start learning
extraction
rafinacja
start learning
refining
zbiorniki z olejem
start learning
oil tanks
rurociągi
start learning
pipelines
obsługa/serwis oprogramowania
start learning
software maintenance
technicy
start learning
Technicians
producenci samochodów
start learning
automakers
lombard
start learning
pawnshop
centrum pożyczek
start learning
payday loan centers
pod zastaw
start learning
rent to own
produkty petrochemiczne
start learning
petrochemicals
polimery pośrednie
start learning
intermediate polymers
kauczuk syntetyczny
start learning
synthetic rubber
surfaktant
start learning
Surfactant
barwniki i pigmenty
start learning
dyes and pigments
herbicydy
start learning
herbicides
żywica
start learning
resin
przemysłowe środki czyszczenia
start learning
industrial cleaning chemicals
gazy przemysłowe
start learning
industrial gases
soda kaustytyczna
start learning
caustic soda
dwutlenek tytanu
start learning
titanium dioxide
wybielacze
start learning
bleaches/whiteners
nadtlenek wodoru
start learning
Hydrogen peroxide
nawóz
start learning
fertiliser
chemikalia elektroniczne
start learning
electronic chemicals
leki
start learning
drugs/medicines
substancje biologiczne
start learning
biological substances
chemikalia diagnostyczne
start learning
diagnostic chemicals
produkty do opieki zdrowotnej zwierząt
start learning
animal healthcare products
witaminy
start learning
vitamins
pestycydy
start learning
pesticides
środek grzybobójczy
start learning
fungicide
zapachy
start learning
odors
włókna
start learning
fiber
materiały wybuchowe
start learning
Explosives
kleje
start learning
Adhesives
uszczelniacze
start learning
sealants
narzut
start learning
coatings
podstawowe chemikalia
start learning
basic chemicals
związki nieorganiczne
start learning
inorganic chemicals
pigmenty
start learning
pigments
surfaktant
start learning
Surfactant
nawilżacz
start learning
wetting agents
emulgatory
start learning
emulsifiers
nadmuchac
start learning
Inflate
wstrzyknąć
start learning
Inject
rozszerzać
start learning
expand
konwertować
start learning
convert
uderza
start learning
strike
obraca się
start learning
rotates
odłączać się
start learning
detach
lokuje się
start learning
locates
powalony
start learning
struck
pozostaje na powierzchni
start learning
floated
zatonął
start learning
sank
wyciągnął
start learning
winched
wyrzucony
start learning
ejected
ochrona wybrzeża
start learning
coastguard
poręcznie
start learning
handily
wytłaczać
start learning
extrusion
sprężony
start learning
compressed
wgłębienie
start learning
cavity
zderzył się
start learning
collided
napędzany
start learning
peopelled
schodzić
start learning
descend
odrzut
start learning
recoil
przełom
start learning
breakthrough
powstrzymać się
start learning
restrain
wzmacniać
start learning
amplification
wzmocniony
start learning
reinforced
pojemność
start learning
capacity/capacitance
cewki
start learning
coil
grzbiety
start learning
ridges
sprzęgło
start learning
kelly
pierścień
start learning
collar
obracać
start learning
swivel
zmęczenie
start learning
fatigue
napięcie
start learning
tension
klamra
start learning
buckle
korodować
start learning
corrode
niestabilny
start learning
unstable
nieudowodniony
start learning
unproven
nieodpowiedni
start learning
inadequate
przekątna
start learning
diagonal
eliptyczny
start learning
elliptical
stożkowaty
start learning
conical
przyśpieszenie
start learning
acceleration
stabilność
start learning
stability
przylegający
start learning
adjacent
skorygowany
start learning
adjusted
cylindryczny
start learning
cylindrical
katastrofalny
start learning
catastrophic
szerokość
start learning
width
nadmierny
start learning
excessive
trójkątny
start learning
triangular
wnioski
start learning
conclusions/findings
skrętny
start learning
torsion
ciągliwy
start learning
malleable
latwopalny
start learning
flammable
opór
start learning
resistance
sztywny
start learning
rigid
żaroodporny
start learning
ovenproof
przekazywanie
start learning
transmission
słyszalny
start learning
audible
zrównoważona produkcja
start learning
sustainable production
środek zmniejszający palność
start learning
flame retardant
sztywny
start learning
stiff
agronomia
start learning
agriculture
szybkoschnąca
start learning
fast-drying
lśniący
start learning
glossy
matowy
start learning
matt
odporny na ogień
start learning
fire resistant
benzen
start learning
benzene
węglowodory aromatyczne
start learning
Aromatic hydrocarbons (aromatics)
etylen
start learning
ethylene
alkeny
start learning
alkenes (olefins)
fluorki
start learning
fluorides
węglany
start learning
carbonates
chlorki
start learning
chlorides
metanol
start learning
methanol
związki nitrowe
start learning
nitro compounds
azotany
start learning
nitrates
tlenki
start learning
oxides
polipropylen
start learning
polypropylene
farmaceutyczny
start learning
pharmaceutical
słodziki
start learning
sweeteners
celuloza
start learning
cellulose
celuloid
start learning
celluloid
gleba
start learning
soil
zarządzanie glebą
start learning
soil management
odporny na złamania
start learning
crack resistant
Effluent water = out flowing water
start learning
Woda wypływająca
koks
start learning
coke
Kwaśne deszcze
start learning
Acid rains
ozon troposferyczny
start learning
tropospheric ozone
Petrochemicals
start learning
Produkty petrochemiczne
Resins
start learning
Żywice
Industrial clearing chemicals
start learning
Przemysłowe chemikalia czyszczące
katalizatory
start learning
catalysts
Titanium dioxide = whiteners
start learning
Ditlenek tytanu = wybielacze
Hydrogen peroxide = bleach
start learning
Nadtlenek wodoru = wybielacz
Produkty do pielęgnacji skóry
start learning
Skin care products
mydła
start learning
Soap
Produkty do pielęgnacji włosów
start learning
Hair care products
kwasy
start learning
acids
Zapachy
start learning
Fragrances
Gazy przemysłowe
start learning
Industrial gases
catalysts
start learning
katalizatory
Kleje i szczeliwa
start learning
Adhesives and sealants
Produkty do pielęgnacji skóry
start learning
Skincare products
Przemysłowe chemikalia czyszczące i katalizatory
start learning
Industrial cleaning chemicals and catalysts
Powłoki, nalot, nalot
start learning
Coatings
Podstawowe chemikalia
start learning
Basic chemicals
Chemikalia nieorganiczne
start learning
Inorganic chemicals
Chemikalia specjalne
start learning
Speciality chemicals
Chemikalia do nauk przyrodniczych
start learning
Lifescience chemicals
Przemysł produktów do pielęgnacji/ higieny
start learning
Consumer care products industry
Środki zwilżające
start learning
Wetting agents
Emulgatory
start learning
Emulsifiers
Środki pieniące
start learning
Foaming agents
Środki dyspergujące
start learning
Dispersing agents
Węgiel
start learning
Coal
Farmaceutyki
start learning
Pharmaceuticals
Kwasy kosmetyczne
start learning
Beauty acids
Smaki
start learning
Flavours
Tworzywa sztuczne
start learning
Plastics
Sztuczna guma
start learning
Artificial rubber
Farby i powłoki
start learning
Paints and coatings
Chemikalia rolnicze
start learning
Agricultural chemicals
kwasy
start learning
acids
alkohole
start learning
alkohols
alkalia
start learning
alkalis
benzen
start learning
benzene
węglany
start learning
carbonates
chlorki
start learning
chlorides
etylen
start learning
ethylene
metanol
start learning
methanol
tlenki
start learning
oxides
polietylen
start learning
polyethylene
środek owadobójczy
start learning
insecticide
zarządzanie składnikami odżywczymi
start learning
nutrient management
ochrona przed szkodnikami
start learning
pest management
łatwy przepływ
start learning
easy flow
odporna na ciepło
start learning
heat resistant
sztywny
start learning
stiff
twardy
start learning
tough
przezroczysty
start learning
transparent
rolnictwo
start learning
agriculture
samolot
start learning
aircraft
szybkoschnąca
start learning
fast drying
wtargnięcie
start learning
intrusion
wprowadzenie, zapoznanie
start learning
insertion
wyrzucanie, eksmisja, wydalanie, wydzielanie
start learning
ejection
wałek, walec, wał, krążek
start learning
roller
wgłębienie, wneka, przerwa, nisza
start learning
cavity
baran, taran, ubić, wtłaczać
start learning
ram
kapsuła
start learning
capsule
wspiąć się
start learning
ascend
odrzut, odskok
start learning
recoil
odzyskać, wracać
start learning
regain
utrzymany
start learning
maintained
utrzymać, zachować, konserwować
start learning
maintain
alternatywnie
start learning
alternatively
odstąpić, odchodić
start learning
depart
widoczny
start learning
visible
dotykowy
start learning
tactile
poprawczy
start learning
corrective
szczyt
start learning
top
wkład
start learning
refill
hamulce
start learning
brakes
gąbczasty
start learning
spongy
opłata, ładunek, obciążenie, koszt
start learning
charge
recykling
start learning
recycle
oczyścić
start learning
purify
holowany
start learning
towed
przydługi, rozwlekły
start learning
lengthy
projektowanie front-endowe
start learning
FEED, front end engineering design
inżynieria, zaopatrzenie i budownictwo
start learning
EPC, engineering, procurement and construction
schemat rurociągów i oprzyrządowania
start learning
P&ID, a piping and instrumentation diagram
zagrożenie @ operatywność
start learning
HAZOP, hazard @ operability
poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
start learning
SIL, safety integrity level
analiza warstwy ochrony
start learning
LOPA, layer of protection analysis

You must sign in to write a comment