Acute Intestinal Obstructions in Large Animals

 0    119 flashcards    jacektadych
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
acute intestinal obstructions
start learning
ostra niedrożność jelitowa
large animals
start learning
duże zwierzęta
ruminants
start learning
przeżuwacze
affected
start learning
zaatakowany chorobą
goats
start learning
kozy
exception
start learning
wyjątek
intestinal volvulus
start learning
skręt jelit
lambs
start learning
jagnięta
inguinal hernias
start learning
przepuklina pachwinowa
infrequently
start learning
rzadko
recognized
start learning
rozpoznawane
interrupt the flow of ingesta
start learning
przerwać przepływ pokarmu
luminal
start learning
w świetle
extra-luminal
start learning
poza światłem
include
start learning
zawierać
hemorrhagic strangulating
start learning
duszenie krwotoczne
hypomotility
start learning
niedoruchliwości
volvulus
start learning
skręcenia/zawęźlenie
torsion
start learning
skręcenie
GI tract
start learning
Przewód pokarmowy
simple comporession
start learning
prosta kompresja
expanding
start learning
rozszerzenie
abdominal mass
start learning
masa brzucha
such as
start learning
taki jak/jak na przykład
lymphosarcoma
start learning
mięsak limfatyczny
fat necrosis
start learning
tłusta martwica
gross abnormality
start learning
wielka nieprawidłowość
generalized
start learning
uogólniony/ogólnie
ileus
start learning
niedrożność
associated
start learning
związane
altered
start learning
zmieniony
intestinal motility
start learning
ruchliwość jelit
dietary
start learning
żywieniowy
mangament factors
start learning
czynniki zarządzania
parasite infection
start learning
infekcja pasożytnicza
enteritis
start learning
zapalenie jelita
peritonitis
start learning
zapalenie otrzewnej
blockage of ingesta
start learning
zablokowanie pokarmu
occur
start learning
występować
bowel lumen
start learning
światło jelita
wall
start learning
ściana
congenital obstructions
start learning
wrodzone przeszkody
atresia jejuni
start learning
atrezja jelita czczego
colon
start learning
okrężnica
rectum
start learning
odbytnica
lack off passage
start learning
brak przejścia
feces
start learning
kał
birth
start learning
narodziny
dental abnormalities
start learning
nieprawidłowości dentystyczne/zębowe
implicated
start learning
zamieszany
development
start learning
rozwój
impactions
start learning
implikacje
coarse feeds
start learning
zgrubne kanały
reduced water intake
start learning
zmniejszone spożycie wody
ingested foreign material
start learning
połknął obcy materiał
can result from
start learning
może wynikać z
sites of impaction
start learning
miejsce zdarzenia
pelvic flexure
start learning
zgięcie miednicy
small colon
start learning
mała okrężnicy
cecum
start learning
jelito ślepe
ileum
start learning
jelito kręte/biodrowe
twist on the mesenteric axis
start learning
skręt na osi krezki
twist along the long axis the bowel
start learning
skręt wzdłuż długiej osi jelita
displacement
start learning
przemieszczenie
ascending
start learning
wstępujące
sternuous exercise
start learning
ciężkie ćwiczenie
rolling
start learning
walcowanie/toczenie
initiating causes
start learning
inicjowanie przyczyn
broodmares
start learning
klacze
during
start learning
w czasie / podczas
gestation
start learning
ciąża
parturition
start learning
poród
either
start learning
bądź
incarceration
start learning
uwięzienie
herniation
start learning
przepuklina
through
start learning
przez coś
diaphragm
start learning
przepona
mesenteric defects
start learning
wady krezki
umbilicus
start learning
pępek
epiploic foramen
start learning
otwór epiploiczny
fibrous bands
start learning
taśmy włókniste
adhesions
start learning
zrosty
stalks
start learning
łodygi
pedunculated lipomas
start learning
szypułkowe tłuszczaki
diaphragmatic hernias
start learning
przepuklina przeponowa
mesenteric defects
start learning
wady krezki
congenital
start learning
wrodzony
traumatically inducec
start learning
traumatycznie indukujący
sequela
start learning
następstwem
abdominal surgery
start learning
operacja brzucha
are common
start learning
są pospolite
ileocecal
start learning
krętniczo-kątnicza
cecocolic
start learning
ślepo-okrężnicze
intussusception
start learning
wgłobienie
abdominal neoplasms
start learning
nowotwory jamy brzusznej
as well as
start learning
oraz
abdominal abscesses
start learning
ropnie brzuszne
variety
start learning
różnorodność
falciform ligament
start learning
więzadło sierpowate
spermatic cord
start learning
powrózek nasienny
surgical castration
start learning
kastracja chirurgiczna
mural thickennig
start learning
pogrubienie ściany
intestinal adenocarcinoma
start learning
gruczolakorak jelit
extramural masses
start learning
guzy pozajelitowe
hamorrhagic jejunitis
start learning
krwotoczne zapalenie jelita czczego
luminal blood
start learning
krew luminalna
clots
start learning
skrzepy
subsequent to peritonitis
start learning
po zapaleniu otrzewnej
intaperitoneal injections
start learning
zastrzyki dootrzewnowe
previous
start learning
poprzedni
manifests
start learning
objawia się
termed
start learning
określany
colic
start learning
kolka
signs
start learning
Znaki
treading
start learning
kroczenie
hind limbs
start learning
tylne kończyny
stretching
start learning
rozciąganie
restlessness
start learning
niepokój
kicking
start learning
kopanie

You must sign in to write a comment