Academic vocabulary 3

 0    31 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

perspective on
start learning
perspektywa

standarised methodology
start learning
Standaryzowana metodologia

research
I conduct research on dieting.
start learning
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.

argumenty za

awareness of
start learning
Świadomość czegoś

assessment of
start learning
ocena czegoś

widok na

beyond the scope of
start learning
poza zakresem

conduct investigation
start learning
przeprowadzić dochodzenie

zakładając

obliczać

support statement
start learning
popierać stanowisko

challenge statement
start learning
poddawać w wątpliwość

examine
We'll have to examine the matter carefully.
start learning
zbadać
Będziemy musieli zbadać te sprawę dokładnie.

wpłynąć

provide evidence
start learning
przedstawić dowody

include a discussion
start learning
zawierać dyskusję

ways of establishing
start learning
sposoby ustanawiania

klasyfikować

account for
start learning
uzasadniać, świadczyć o

give, provide, offer an explanation of, for
start learning
wyjaśniać

undertake, carry out an exploration of
start learning
przeprowadzić badanie

place, put emphasis on
start learning
połóżyć nacisk na

give, provide a description of
start learning
dac opis czegoś

have an effect on
start learning
wywierać wpływ na

offer, provide proof that
start learning
dac dowód na

obliczać

make, provide classification
start learning
zrobić klasyfikację

make an attempt
start learning
podjąć próbę

provide an illustration
start learning
dostarczyć ilustrację

conduct, carry out an investigation
start learning
przeprowadzić dochodzenie


You must sign in to write a comment