Academic vocabulary 2

 0    31 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

pose for photography
start learning
pozować do fotografii

pose a threat
start learning
stanowić zagrożenie

out of focus
start learning
nieostry

focus attention
start learning
skupić uwagę

confirm hypothesis
start learning
potwierdzić hipotezę

confirm reservation
Can you confirm the reservation?
start learning
potwierdzić rezerwację
Czy może pan potwierdzić rezerwację?

generate electricity
start learning
wytwarzać energię elektryczna

generate a great deal of
start learning
generować bardzo dużo

identify from fingerprints
start learning
rozpoznać po odciskach palców

identify with
start learning
identyfikować się z

turn to sb
start learning
zwrócić się do kogoś

turn to sth
start learning
zwrócić się do czegoś

underline the fact
start learning
podkreślać fakt

solid evidence
start learning
solidne dowody

depends heavily
start learning
zależy mocno

be produced cheaply
start learning
być produkowane tanio

relatively easily
start learning
stosunkowo łatwo

production
start learning
produkcja

reliance of
start learning
zaufanie, zależnośc

claim
We want to claim damages.
start learning
roszczenie
Chcemy domagać się odszkodowania.

odkrycie

firm conclusion
start learning
mocne zakończenie

biological investigation
start learning
badanie biologiczne

revolutionise
start learning
zrewolucjonizować

development of
start learning
rozwój

revolution
start learning
rewolucja

alter
I'm going to alter your dress so it doesn't drag on the ground so much.
start learning
zmieniać
Przerobię twoją suknię, żeby aż tak bardzo nie ciągnęła się po ziemi.

rozwiązanie

alteration
start learning
zmiana

exploration
start learning
badanie

challenges
start learning
Wyzwania


You must sign in to write a comment