Academic vocabulary 1

 0    26 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

discipline
start learning
dyscyplina

podkreślać

stały, pewny

primarily
mainly, mostly
80 percent of personal computers are used primarily for writing.
start learning
głównie
80% domowych komputerów jest używanych głównie do pisania.

attempt
try
start learning
probować

characteristic of
typical of
start learning
charakterystyczny dla

krótko mówiąc / w skrócie

reasumując

podsumowywać

fundamentally
start learning
fundamentalnie

pokrótce

fundamentalnie

solely
only
start learning
wyłącznie

virtually
almost, more or less
Virtually all the apples in the store had brown marks on them.
start learning
prawie
praktycznie
Praktycznie wszystkie jabłka w sklepie miały brązowe ślady.

have a shot at
try, attempt
start learning
spróbować

prime
excellent in quality and value, prime example
I don't want just any steak. It's a special dinner so I want to eat some prime quality meat.
start learning
główny
główny, fundamentalny
Nie chcę pierwszego lepszego steku. To specjalna kolacja, więc chcę zjeść mięso najlepszej jakości.

primary
main, most important, primary concern
start learning
podstawowy

ilość

quantification
start learning
ujęcie ilościowe

określić ilościowo

accidental
start learning
przypadkowy

accidentally
start learning
przypadkowo

kawałki
kolokacje

in terms of
start learning
w odniesieniu, pod względem, jeżeli chodzi o

for the most part
start learning
w większości

in the case of
start learning
W przypadku


You must sign in to write a comment