A, nebo, ale, takže - And, or, but, so

 0    23 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
méně
Ta výstava byla méně zajímavá než koncert.
start learning
less
The exhibition was less interesting than the concert.
málo
Dali nám jen málo času.
start learning
few
také: "little"
They gave us little time.
protože
Nechci cestovat lodí, protože trpím mořskou nemocí.
start learning
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
jen
Mám jen pět minut.
start learning
only
I have only 5 minutes.
tak, takže
Měl jsem hlad, tak jsem si šel dát něco k jídlu.
start learning
so
I was hungry, so I went out to eat something.
než
při porovnávání (více než, méně než)
Jsem inteligentnější než ty.
start learning
than
more than, less than
I'm more intelligent than you.
také
Měl bys navštívit i tu katedrálu.
start learning
too
také: "also"
You should visit the cathedral too.
+16 flashcards
The lesson is part of the course
"Angličtina: den 2"
(total 267 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment