6F Holidays without parents

 0    261 flashcards    adamkois
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer


describe

Następnie
start learning
Then

powiedzieć
start learning
say

which

looks

more

enjoyable

why

przez coś
start learning
through

quickly

dopasuj dwa
start learning
match two

przejrzeć
start learning
look through

to co przed jest częścią tego co po; czyjaś własność, np. "part of the city" = "część miasta"
start learning
of

trzy teksty
start learning
three texts


Nareszcie wolny?
start learning
Free at last?

kiedykolwiek / kiedyś
start learning
ever

seen


nastolatki
start learning
teenagers

always

having


ekscytujący
start learning
exciting


naprawdę / rzeczywiście
start learning
really

tak jak / podobnie / jak
start learning
like

tak / w ten sposób
start learning
like that

asked

writers

mówić komuś
start learning
tellpersonal

doświadczenia
start learning
experiences

współzałożyciel
start learning
co-founder

travel

przewodnik/przewodniczka
start learning
guide

company

penfriend

north

first

trip

znienawidzony
start learning
hated

of it


worst

prawdopodobnie
start learning
probablysomebody

dzwonek u drzwi
start learning
doorbellignorowane
start learning
ignored

wtedy / wówczas
start learning
then

zobaczyłem
start learning
I saw

zwiedzający
start learning
visitor

walking

wokół / dookoła / w pobliżu
start learning
around

looking

przez coś
start learning
through

przestraszony
start learning
frightened

ukryłem się
start learning
i hid

Stół w jadalni
start learning
dining-room table


popołudnie
start learning
afternoon

przyszedł
start learning
came

od / z (skądś - miejsce)
start learning
from

powiedział
start learning
said

needed

potrzebowałem
start learning
i needed

, aby wybrać
start learning
to pick

kilka dokumentów
start learning
up some papers

nie miałem mojego klucza
start learning
didn't have my key

Zadzwoniłem dzwonkiem
start learning
I rang the bell

Ale nie słyszałeś pana
start learning
But you didin't hear mr

Spodziewam się - powiedziałem
start learning
I expect', I said

Przepraszam
start learning
Sorry

moja twarz
start learning
my face

because

knew

lying

Jestem pewien,
start learning
I am certain

writer

autostopem
start learning
hitch-hiked

down to


spent

wzdłuż wybrzeża
start learning
along

przybrzeżny
start learning
coastal

path

staying

campsites

on the way


weather

fantastyczny
start learning
fantastic


beautiful


almostsandwiches


first

things

learnedworld

seem

doskonały
start learning
perfect

second


druga sprawa
start learning
the second thing

spending

more


wydawanie większej ilości pieniędzy nie oznacza więcej zabawy
start learning
spending more money does not mean having more fun

mattered

people

najważniejsze było rozmawianie z ludźmi
start learning
what really mattered was talking to people


Musiałem dużo pogadać
start learning
i had to do lots of chatting

negocjacyjny
start learning
negotiating

Omawiając
start learning
discussing

i przesłuchanie
start learning
questioning

strangers

móc / umieć / potrafić; forma czasu Past Simple of czasownika 'can'
start learning
could

alsohelpful

interesująca
start learning
interesting

odkryty / odkryta
start learning
discovered

niebezpieczny
start learning
dangerous

boring

stupid

to zależało ode mnie
start learning
it was up to me

zależało mi tylko na ich osądzeniu i podjęciu decyzji
start learning
it was up to me to judge them and decide


zdecydować
start learning
decide


zręczność
start learning
skill

był dla mnie przydatny
start learning
has been useful to me

użyteczny
start learning
useful


i ta umiejętność była dla mnie wiele razy przydatna od tego czasu.
start learning
and that skill has been useful to me many times since then.

wrote

to wszystko
start learning
it all down

ale teraz straciłem notebooka
start learning
but i have lost the notebook now, unfortunately


unfortunately

dopasować
start learning
match the

z poniższymi zdaniami
start learning
with the sentences below

below


jeden z pisarzy ma dwa zdania
start learning
one of the writers goes with two sentences

sentences

doświadczenie
start learning
experience

ci przyjaciele
start learning
that friends

znaleziono
start learning
found

amusing

miał doświadczenie, które przyjaciele uznali za zabawne
start learning
had an experience that friends found amusing

żenujący
start learning
embarrassing

z osobą dorosłą
start learning
with an adult

adult

miał wstydliwe doświadczenie z dorosłymi
start learning
had an embarrassing experience with an adult

tiring

potem / po
start learning
after

staying

nie spać całą noc
start learning
up all night

Miałem męczące doświadczenie po całonocnej nocy
start learning
had a tiring experience after staying up all night

comedian

najfajniejsza
start learning
coolest

place

fell

Zasnąłem na plaży
start learning
I fell asleep on the beach

fell

fell asleep

krem do opalania
start learning
suncream

knew

getting

sunburned

poparzenia słoneczne
start learning
getting sunburnedwake

pomyślałem, że to było zabawne
start learning
thought it was funny

thought

Obudziłem się
start learning
I woke up

felt a


trochę obolała
start learning
little sore

took

wystartował
start learning
took off

moja runda
start learning
my round

moje okrągłe okulary przeciwsłoneczne
start learning
my round sunglasses

wszyscy upadli na podłogę, śmiejąc się
start learning
all fell on the floo, laughing

laughing


Miałem dwa jasne białe pierścienie wokół oczu
start learning
I had two clear white rings around my eyes

pierścienie
start learning
rings

wokół / dookoła / w pobliżu
start learning
around


oczywiście
start learning
of course

Musiałem zachować
start learning
I had to keep

keep

wearing

taki sam / identyczny
start learning
the same

same

z powodu oparzenia słonecznego
start learning
because of my sunburn

stayed

całą noc
start learning
all night

Zostawiłem
start learning
I left

przed moimi przyjaciółmi
start learning
before my friends

przed / zanim
start learning
before

jakiegoś powodu
start learning
for some reason

Nie chciałem, aby
start learning
I didn't want to

want

czekać na
start learning
wait for

autobus z powrotem do naszego hotelu,
start learning
a bus back to our hotel,
Chodziliśmy
start learning
walked

along

wzdłuż ruchliwych dróg
start learning
along busy roads


wreszcie przybył
start learning
finally arrived

w końcu / wreszcie
start learning
finally

arrived


already


siedząc na leżakach
start learning
sitting on sun loungers

loungers

wokół basenu
start learning
around the pool


zrozumiany
start learning
understood

Nigdy nie podważyłem
start learning
i have never undersfood

jak dotarli tam tak szybko
start learning
how they got there so quickly


dotarłem tam
start learning
got there

Przewodnik turystyczny
start learning
travel guide

Program podróży
start learning
travel programme

campsite

krem do opalania
start learning
suncream

okulary przeciwsłoneczne
start learning
sunglasses

oparzenie słoneczne
start learning
sunburn

sun loungers

we'll

Jeśli zapomnimy
start learning
If we forget

spakować krem ​​do opalania
start learning
to pack suncream


You must sign in to write a comment