6. ROZMOWA REKRUTACYJNA - Jakie są twoje zalety

 0    10 flashcards    Karmelowa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem bardzo zdyscyplinowaną osobą i szybkim uczniem.
start learning
I’m a very self-disciplined person, and a fast learner.
Oglądam kursy gdziekolwiek mogę - po pracy, w autobusie, podczas ćwiczeń na siłowni.
start learning
I watch courses whenever I can - after work, on the bus, during workout in the gym.
Staram się optymalizować moje aktywności aby być jak najbardziej produktywną jak mogę.
start learning
I try to optimize my activities, to be as productive, as I can.
Wiem jak stawiać sobie priorytety i planować grafik pracy.
start learning
I know, how to set priorities, and plan my schedule.
Lubię mierzyć się z problemami i wyzwaniami ponieważ widzę to jako okazję, aby wzrastać.
start learning
I like dealing with problems, and challenges, because I see them, as an opportunity to grow.
Rozważam, że wychodzenie z mojej strefy komfortu to bardzo ważny aspekt w życiu.
start learning
I consider, getting out of my comfort zone, a very important aspect in life.
Moje portfolio wyraźnie pokazuje, że nie boję się różnych stylów oraz technicznych aspektów
start learning
My portfolio clearly shows, that I’m not afraid of different styles and technical issues.
Branża gier to raczej środowisko zdominowane przez mężczyzn.
start learning
Game industry is a rather male dominated community.
Pracowałam w większości z mężczyznami i czuję się komfortowo w ich towarzystwie.
start learning
I’ve worked mostly with men, and I feel very comfortable in their company.
Wiem jak akceptować krytykę, nie jestem stresującą osobą
start learning
I know how to accept criticism, I'm not a stressful person

You must sign in to write a comment