4C (14.01.2019)

 0    24 flashcards    annasokol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
meanwhile
Meanwhile, we have a few other things to do.
start learning
tymczasem
Tymczasem mamy kilka innych rzeczy do zrobienia.
go upstairs
Let's go upstairs to see how the kids are playing.
start learning
iść na górę
Chodźmy na górę zobaczyć jak bawią się dzieci.
get out of sth
How did Sven get out of the lift?
start learning
wyjść z czegoś
Jak Sven wyszedł z windy?
button
A button was missing from his shirt.
start learning
guzik
W jego koszuli brakowało guzika.
try
How did Sven try to get help?
start learning
próbować
Jak Sven próbował otrzymać pomoc?
emergency number
They phoned the emergency number and somebody came and repaired the lift.
start learning
numer alarmowy
Zadzwonili na numer alarmowy i ktoś przyszedł i naprawił windę.
survey
start learning
survey in English
badanie/ankieta
exciting
That was an exciting adventure.
start learning
ekscytujący
To była ekscytująca przygoda.
interview
30 % of the people they interviewed needed to go to work at the weekend.
start learning
wywiad
30 % osób, z którymi przeprowadzono wywiad (które zapytano) musiało pracować w weekend.
tiring
I had a really tiring day.
start learning
męczący
Miałem bardzo męczący dzień.
tell the truth
I always try to tell the truth.
start learning
mówić prawdę
Staram się zawsze mówić prawdę.
jealous
John doesn't want to make his friends jealous and he doesn't tell them the truth about this weekend.
start learning
zazdrosny (o ludzi)
John nie chce, aby jego przyjaciele mu zazdroscili i nie opowiada im o weekendzie.
social networking site
My favourite social networking site is Facebook.
start learning
portal społecznościowy
Moim ulubionym portalem społecznościowym jest Facebook.
truthful
I'm a truthful person, I never lie.
start learning
prawdomówny
Jestem prawdomówną osobą, nigdy nie kłamię.
invent
He invented a story about his fiancée.
start learning
wymyślać
On wymyślił historię o swojej narzeczonej.
adult
A survey of 5,000 adults in the UK has shown that many people invents details about their weekend.
start learning
dorosły
Badanie na 5 tys. dorosłych pokazało, że wiele osób zmyśla szczegóły o swoich weekendach.
common
These are common plants.
start learning
powszechny; pospolity
To są powszechne rośliny.
impress
Many people want to impress their friends.
start learning
imponować
Wiele osób chce zaimponować swoim przyjaciołom.
depressed
There are more and more young people becoming depressed.
start learning
załamany
Coraz więcej młodych ludzi wpada w depresję.
depressing
Rainy weather is the most depressing.
start learning
przygnębiający
Deszczowa pogoda jest najbardziej przygnębiająca.
confusing
This description is very confusing.
start learning
mylące; dezorientujący
Ten opis jest bardzo mylący.
confused
They are confused and don't know what to do.
start learning
zmieszany
Oni są zmieszani i nie wiedzą co zrobić.
embarrassing
The situation was embarrassing for everyone.
start learning
żenujący, wprawiający w zakłopotanie
Sytuacja była żenująca dla wszystkich.
embarrassed
I was really embarrassed the first time I tried to kiss a girl.
start learning
zażenowany, zakłopotany
Byłem bardzo zakłopotany, kiedy pierwszy raz próbowałem pocałować dziewczynę.

You must sign in to write a comment