4 - edukacja

 0    165 flashcards    edytak27
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka, sztuka
start learning
art
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
informatyka
start learning
IT / Information Technology
literatura
start learning
literature
matematyka
start learning
Maths
muzyka
start learning
Music
wf
start learning
PE (Physical Education)
religia
start learning
RE / Religious Education
nauki ścisłe
start learning
science
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
fizyka
start learning
Physics
przedmiot
start learning
a subject
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła prywatna (GB)
start learning
a public school
szkoła srednia
start learning
secondary school
szkoła państwowa
start learning
a state school
uniwersytet
start learning
university
stołówka
start learning
a canteen
klasa
start learning
classroom
szatnia
start learning
cloakroom
świetlica
start learning
common room
pracownia komputerowa
start learning
computer lab / room
korytarz
start learning
a corridor
biurko
start learning
a desk
sala gimnastyczna
start learning
a gym / gymnasium
aula
start learning
assembly hall
biblioteka
start learning
a library
szafka
start learning
a locker
sekretariat
start learning
office
boisko do zabawy
start learning
playground
sala do nauk ścisłych
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
teachers' room / staff room
tablica
start learning
blackboard
dziennik lekcyjny
start learning
class register
kredki świecowe
start learning
crayons
słownik
start learning
a dictionary
klej
start learning
glue
zeszyt
start learning
a notebook
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
piórnik
start learning
pencil case
gumka
start learning
eraser / rubber
linijka
start learning
a ruler
nożyczki
start learning
scissors
tornister, plecak szkolny
start learning
school bag, school backpack
sprzęt sportowy
start learning
sports equipment
podręcznik
start learning
a textbook / a coursebook
tablica biała
start learning
whiteboard
woźny
start learning
caretaker
kolega z klasy
start learning
a classmate
kolega ze szkoły
start learning
schoolmate
wychowawca
start learning
form teacher / tutor
dyrektor / dyrektorka
start learning
headmaster / headmistress
bibliotekarz
start learning
librarian
profesor
start learning
a professor
uczeń
start learning
pupil / student / schoolboy / schoolgirl
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in the exam
sprawdzian
start learning
test
nie zdać egzaminu
start learning
to fail an exam
egzamin końcowy
start learning
final exam
dostać piątkę
start learning
get an "A"
dostać wyniki
start learning
get the results of something
ocena / stopień
start learning
mark / grade
egzamin ustny
start learning
an oral exam
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for the exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake the exam
powtarzać do egzaminu
start learning
revise for the exam
egzamin na koniec nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
świadectwo szkolne / wykaz ocen
start learning
school certificate /school report
kartkówka
start learning
short test
uczyć się
start learning
to study
przygotowywać się do
start learning
prepare for
wkuwać
start learning
to swot
przystępować do egzaminu
start learning
take the exam
egzamin pisemny
start learning
a written exam
zajęcia pozalekcyjne
start learning
after-school activities / clubs
uczęszczać
start learning
attend
długa przerwa obiadowa
start learning
a lunch break
konkurs
start learning
a competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
skupić się na czymś
start learning
focus on something / concentrate
przeszkadzać
start learning
to interrupt / disturb
zajęcia dodatkowe
start learning
extra activities
dobrowolny
start learning
optional
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
wycieczka szkolna
start learning
school trip
mudurek szkolny
start learning
school uniform
ferie
start learning
winter holiday
wakacje
start learning
holidays
plan lekcji
start learning
timetable
uroczystość rozdania świadectw
start learning
graduation ceremony
lektury szkolne
start learning
set books
semestr
start learning
term
ambitny
start learning
ambitious
mało ambitny
start learning
unambitious
przeciętny, średni
start learning
average,
kreatywny
start learning
creative
wymagający
start learning
demanding
wyluzowany
start learning
easy-going
doskonały
start learning
excellent
sprawiedliwy
start learning
fair
niesprawiedliwy
start learning
unfair
uzdolniony
start learning
gifted
pracowity
start learning
hard-working
pomocny
start learning
helpful
niepomocny
start learning
unhelpful
uczciwy
start learning
honest
nieuczciwy
start learning
dishonest
leniwy
start learning
lazy
niecierpliwy
start learning
impatient
niepunktualny
start learning
unpunctual
punktualny
start learning
punctual
cierpliwy
start learning
patient
szanowany
start learning
respected
pełen szacunku
start learning
respectful
lekceważący
start learning
disrespectful
surowy
start learning
strict
utalentowany
start learning
talented
tolerancyjny
start learning
tolerant
nietolerancyjny
start learning
intolerant
wyrozumiały
start learning
understanding
dziwaczny / dziwny
start learning
weird
być nieobecnym w szkole
start learning
be absent from school
być w czymś dobrym
start learning
be good at something
być złym z czegoś
start learning
to be bad at something
mieć kłopoty
start learning
to be in trouble
spóźnić się do szkoły
start learning
be late for school
być dobrze przygotowanym
start learning
be well prepared
odpisać zadanie
start learning
copy the homework
wykonywać zadanie / ćwiczenia
start learning
do a task / exercises
dobrze sobie poradzić
start learning
do well (in the test)
źle sobie poradzić
start learning
do badly (in the test)
dać z siebie wszystko (na boisku)
start learning
do your best
robić zadanie domowe
start learning
do homework
mieć zaległości
start learning
fall behind (with something)
dostać się do szkoły średniej
start learning
get into secondary school
przygotowywać się
start learning
get ready
zrobić sobie przerwę
start learning
have / take a break
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
opuścić szkołę
start learning
leave school
wyszukać coś w słowniku
start learning
look something up
zrobić błąd
start learning
make a mistake
robić postępy
start learning
make progress
robić notatki
start learning
to take notes
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
brać udział
start learning
to participate / to take part
uważać
start learning
to pay attention to
wagarować
start learning
to play truant
uczyć się pilnie
start learning
study hard
sprawdzić listę obecności
start learning
take the register
pisać wypracowanie
start learning
write an essay
umiejętność
start learning
skill / ability
zawierać
start learning
to contain
krzyżówka
start learning
a crossword
zwiększyć
start learning
expand
zestaw
start learning
set
kleić się
start learning
stick
aktualny
start learning
up-to-date

You must sign in to write a comment