3e vb12 vb13

 0    76 flashcards    kacperjurek6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bieda
start learning
poverty
problem bezdomnych
start learning
homelessness
niedobór wody
start learning
water scarcity
zanieczyszczenie
start learning
pollution
globalne ocieplenie
start learning
global warming
zbrodnia
start learning
crime
wojna
start learning
war
Starzenie się społeczeństwa
start learning
ageing population
analfabetyzm
start learning
illiteracy
choroba
start learning
disease
rasizm
start learning
racism
wzrost liczby ludności
start learning
population growth
wyczerpywanie się zasobów
start learning
resource depletion
głód
start learning
hunger
wycofać się np. ze szkoly
start learning
drop out
nadużycie psychiczne
start learning
mental abuse
mocno traumatyzowany
start learning
severely traumatised
przechodzic przez cos
start learning
go through
władza / autorytet
start learning
authority
emeryt
start learning
retired person
cierpią z powodu
start learning
suffer from
dyskryminacja rasowa
start learning
racial discrimination
wpływające na życie morskie
start learning
affecting marine life
bolesna wysypka
start learning
agonising rash
za wszelką cenę
start learning
at all costs
wycofać
start learning
back off
kampania prowadzona na blogu
start learning
blog campaign
wirus
start learning
bug
zaslabnac z wyczerpania
start learning
collapse with exhaustion
Grupa dzialaczy na rzecz ochrony
start learning
conservation group
chronić
start learning
conserve
tworzyc wystawy i plakaty
start learning
create window displays & posters
wycinanie lasów
start learning
deforestation
rozpaczliwie
start learning
desperately
naciagnac łuk
start learning
draw a bow
Przemytnik narkotyków
start learning
drug smuggler
Węgorz elektryczny
start learning
electric eel
Cała długość
start learning
entire lenght
Grupa obroncow środowiska
start learning
environmental group
zmierzyc sie z przerażających zagrożeniami
start learning
face terrifying hazards
grozny
start learning
fierce
obcokrajowiec
start learning
foreigner
Pracownik leśny
start learning
forest worker
były kapitan armii
start learning
former army captain
wściekły
start learning
furious
zbierać
start learning
gather
zainteresowac
start learning
grab attention
momenty podnoszące włosy
start learning
hair-raising moments
wrogie plemiona
start learning
hostile tribes
informacyjny
start learning
informative
wstrzyknąć antybiotyki
start learning
inject with antibiotics
Wyprawa wglab dżungli
start learning
jungle expedition
lectu
start learning
lectu
utrata siedlisk
start learning
loss of habitat
malaria
start learning
malaria
cud natury
start learning
natural wonder
pit viper
start learning
pit viper
gatunki roślin
start learning
plant species
odstraszyc
start learning
put sb off
zbierac fundusze
start learning
raise funds
podnoszenie świadomości społecznej
start learning
raise public awareness
ostry jak brzytwa
start learning
razor-sharp
osiągnąć cel
start learning
reach a destination
wyruszył
start learning
set off
kajman o ostrych zebach
start learning
sharp toothed caiman crocodile
pokaz slajdów
start learning
slide show
źródło
start learning
source
zapasy
start learning
supplies
Rój os
start learning
swarm of wasps
Terytorium
start learning
territory
terytorium
start learning
territory
groźba
start learning
threat
cienki strumyczek
start learning
trickle
prawdziwa inspiracja
start learning
true inspiration
zaladowac
start learning
upload
brnąć przez
start learning
wade through

You must sign in to write a comment