3000 most common words

 0    2,991 flashcards    pawellacz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
porzucić
start learning
abandon
zdolność
start learning
ability
zdolny
start learning
able
aborcja
start learning
abortion
o
start learning
about
powyżej / nad / u góry
start learning
above
zagranica
start learning
abroad
nieobecność
start learning
absence
absolutny / absolutna
start learning
absolute
absolutnie
start learning
absolutely
pochłaniać
start learning
absorb
nadużycie
start learning
abuse
akademicki
start learning
academic
zaakceptować
start learning
accept
dostęp
start learning
access
wypadek
start learning
accident
towarzyszyć
start learning
accompany
osiągać
start learning
accomplish
według
start learning
according
konto/rachunek
start learning
account
dokładny / trafny (a)
start learning
accurate
oskarżać
start learning
accuse
osiągać
start learning
achieve
osiągnięcie
start learning
achievement
kwas
start learning
acid
przyznać
start learning
acknowledge
nabyć, wejść w posiadanie
start learning
acquire
przez coś (a) (np przejśc rzeke)
start learning
across
akt
start learning
act
akcja / działanie
start learning
action
aktywny
start learning
active
aktywista
start learning
activist
zajęcie
start learning
activity
aktor
start learning
actor
aktorka
start learning
actress
rzeczywisty
start learning
actual
właściwie
start learning
actually
ogłoszenie
start learning
ad
przystosować się
start learning
adapt
dodać
start learning
add
dodanie
start learning
addition
dodatkowy
start learning
additional
adres
start learning
address
odpowiedni
start learning
adequate
dostosować
start learning
adjust
dopasowanie, dokręcenie
start learning
adjustment
administracja
start learning
administration
administrator
start learning
administrator
podziwiać
start learning
admire
przyjęcie (do szpitala)
start learning
admission
przyznać
start learning
admit
dorastający
start learning
adolescent
adoptować
start learning
adopt
dorosły
start learning
adult
postęp (a)
start learning
advance
zaawansowane
start learning
advanced
korzyść
start learning
advantage
przygoda
start learning
adventure
reklama
start learning
advertising
porada
start learning
advice
doradzać
start learning
advise
doradca głónie w pracy (a)
start learning
adviser
adwokat
start learning
advocate
romans
start learning
affair
wpłynąć
start learning
affect
pozwolić sobie
start learning
afford
przestraszony / wystraszony
start learning
afraid
afrykański
start learning
African
amerykański
start learning
American
potem / po
start learning
after
popołudnie
start learning
afternoon
znowu
start learning
again
przeciwko
start learning
against
wiek
start learning
age
agencja
start learning
agency
porządek obrad / spotkania
start learning
agenda
agent
start learning
agent
agresywny
start learning
aggressive
temu
start learning
ago
uzgadniać
start learning
agree
umowa (a)
start learning
agreement
rolniczy
start learning
agricultural
ah
start learning
ah
przed siebie
start learning
ahead
1. pomoc 2. zasiłek
start learning
aid
pomocnik
start learning
aide
AIDS
start learning
AIDS
cel (wynik który twoje plany bądź działania mają osiągnąć)
start learning
aim
powietrze
start learning
air
samolot
start learning
aircraft
linia lotnicza
start learning
airline
lotnisko
start learning
airport
album muzyczny
start learning
album
alkohol
start learning
alcohol
żywy
start learning
alive
wszyscy / wszystkie
start learning
all
przymierze, sojusz
start learning
alliance
dopuszczać (a)
start learning
allow
sojusznik
start learning
ally
prawie
start learning
almost
sam
start learning
alone
wzdłuż
start learning
along
już
start learning
already
również
start learning
also
zmodyfikować, przerobić
start learning
alter
alternatywa
start learning
alternative
mimo że / chociaż
start learning
although
zawsze
start learning
always
JESTEM
start learning
AM
zadziwiający
start learning
amazing
Amerykanin
start learning
American
pośród
start learning
among
ilość
start learning
amount
analiza
start learning
analysis
analityk
start learning
analyst
analizować
start learning
analyze
starożytny
start learning
ancient
i
start learning
and
złość
start learning
anger
kąt
start learning
angle
zły(na kogoś)
start learning
angry
zwierzę
start learning
animal
rocznica
start learning
anniversary
ogłosić
start learning
announce
coroczny
start learning
annual
inny
start learning
another
odpowiedź na pozew
start learning
answer
przewidywać
start learning
anticipate
niepokój
start learning
anxiety
jakikolwiek
start learning
any
nikt
start learning
anybody
więcej / już nie
start learning
anymore
nikt
start learning
anyone
nic / cokolwiek
start learning
anything
a w ogóle
start learning
anyway
nigdzie / gdziekolwiek
start learning
anywhere
niezależnie
start learning
apart
apartament
start learning
apartment
pozorny
start learning
apparent
najwyraźniej
start learning
apparently
apelacja
start learning
appeal
zjawić się
start learning
appear
wygląd
start learning
appearance
jabłko
start learning
apple
podanie
start learning
application
zastosować
start learning
apply
mianować
start learning
appoint
spotkanie
start learning
appointment
doceniać
start learning
appreciate
podejście
start learning
approach
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
aprobata / zatwierdzenie
start learning
approval
zatwierdzać
start learning
approve
około
start learning
approximately
Arab
start learning
Arab
architekt
start learning
architect
powierzchnia
start learning
area
kłócić się
start learning
argue
argument
start learning
argument
pojawiać się, powstawać
start learning
arise
ramię
start learning
arm
uzbrojony
start learning
armed
armia
start learning
army
wokół / dookoła / w pobliżu
start learning
around
zorganizować
start learning
arrange
układ
start learning
arrangement
aresztować
start learning
arrest
przyjazd
start learning
arrival
przybyć
start learning
arrive
sztuka
start learning
art
artykuł
start learning
article
artysta
start learning
artist
artystyczny
start learning
artistic
jako
start learning
as
azjatycki
start learning
Asian
na bok
start learning
aside
zapytać
start learning
ask
we śnie
start learning
asleep
aspekt
start learning
aspect
napad
start learning
assault
zapewniać (premier zapewnił że nie zrezygnuje)
start learning
assert
oszacować / ocenić
start learning
assess
ocenianie
start learning
assessment
aktywo / atut, zaleta
start learning
asset
przydzielać
start learning
assign
cesja
start learning
assignment
wspierać / pomagać / asystować
start learning
assist
pomoc
start learning
assistance
pomocnik
start learning
assistant
wspólnik
start learning
associate
stowarzyszenie
start learning
association
przyjąć
start learning
assume
założenie
start learning
assumption
gwarantować
start learning
assure
“małpa” @
start learning
at
lekkoatleta
start learning
athlete
wysportowany
start learning
athletic
atmosfera
start learning
atmosphere
dołączać
start learning
attach
atak
start learning
attack
próba
start learning
attempt
uczęszczać
start learning
attend
uwaga
start learning
attention
postawa/podejście
start learning
attitude
(US) adwokat
start learning
attorney
pociągać
start learning
attract
atrakcyjny
start learning
attractive
cecha
start learning
attribute
widownia, publiczność
start learning
audience
autor
start learning
author
władza / autorytet
start learning
authority
automatyczny
start learning
auto
dostępny
start learning
available
średnia
start learning
average
uniknąć
start learning
avoid
nagroda
start learning
award
świadomy
start learning
aware
świadomość
start learning
awareness
z dala
start learning
away
okropny
start learning
awful
niemowlę
start learning
baby
plecy
start learning
back
tło
start learning
background
zły (z usposobienia)
start learning
bad
źle
start learning
badly
torba
start learning
bag
piec
start learning
bake
saldo rachunku
start learning
balance
piłka
start learning
ball
zakazać
start learning
ban
zespół
start learning
band
bank
start learning
bank
bar / sztabka
start learning
bar
ledwo
start learning
barely
beczka
start learning
barrel
bariera, szlaban
start learning
barrier
baza
start learning
base
baseball
start learning
baseball
podstawowy
start learning
basic
w zasadzie / fundamentalnie
start learning
basically
podstawa
start learning
basis
kosz
start learning
basket
koszykówka
start learning
basketball
łazienka
start learning
bathroom
bateria
start learning
battery
bitwa
start learning
battle
być
start learning
be
plaża
start learning
beach
fasola
start learning
bean
niedźwiedź
start learning
bear
bić
start learning
beat
piękny
start learning
beautiful
ślicznotka
start learning
beauty
ponieważ
start learning
because
zostać
start learning
become
łóżko
start learning
bed
sypialnia
start learning
bedroom
piwo
start learning
beer
przed / zanim
start learning
before
zaczynać
start learning
begin
początek
start learning
beginning
zachowanie
start learning
behavior
za / z tyłu
start learning
behind
będący
start learning
being
oparte na wierze zdanie na jakiś temat
start learning
belief
uwierzyć
start learning
believe
dzwon
start learning
bell
należeć
start learning
belong
poniżej
start learning
below
pasek
start learning
belt
ławka
start learning
bench
zakręt
start learning
bend
pod (b)
start learning
beneath
zasiłek
start learning
benefit
obok / koło
start learning
beside
poza tym
start learning
besides
najlepszy
start learning
best
zakład
start learning
bet
lepszy
start learning
better
pomiędzy
start learning
between
poza
start learning
beyond
Biblia
start learning
Bible
duży
start learning
big
rower
start learning
bike
projekt ustawy
start learning
bill
miliard
start learning
billion
wiązać
start learning
bind
biologiczny
start learning
biological
ptak
start learning
bird
narodziny
start learning
birth
urodziny
start learning
birthday
kawałek
start learning
bit
ukąszenie
start learning
bite
czarny
start learning
black
ostrze
start learning
blade
winić
start learning
blame
koc
start learning
blanket
ślepy
start learning
blind
klocek
start learning
block
krew
start learning
blood
wiać
start learning
blow
niebieski
start learning
blue
tablica
start learning
board
łódź
start learning
boat
ciało
start learning
body
bomba
start learning
bomb
bombardowanie
start learning
bombing
obligacja
start learning
bond
kość
start learning
bone
książka
start learning
book
boom gospodarczy
start learning
boom
bagażnik
start learning
boot
granica
start learning
border
urodzony
start learning
born
pożyczat od kogoś
start learning
borrow
szef
start learning
boss
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
zawracać głowę
start learning
bother
butelka
start learning
bottle
dno
start learning
bottom
granica wewnętrzna np. województwa
start learning
boundary
miska
start learning
bowl
pudło / skrzynia
start learning
box
Chłopiec
start learning
boy
chłopak
start learning
boyfriend
mózg
start learning
brain
gałąź drzewa / oddział
start learning
branch
marka
start learning
brand
chleb
start learning
bread
złamać / przerwa
start learning
break
śniadanie
start learning
breakfast
pierś
start learning
breast
oddech
start learning
breath
oddychać
start learning
breathe
cegła
start learning
brick
most
start learning
bridge
akta lub streszczenie sprawy
start learning
brief
pokrótce
start learning
briefly
jasny
start learning
bright
błyskotliwy
start learning
brilliant
przynieść
start learning
bring
Brytyjczyk / Brytyjka / brytyjski
start learning
British
szeroki
start learning
broad
złamany
start learning
broken
brat
start learning
brother
brązowy
start learning
brown
pędzelek
start learning
brush
goguś
start learning
buck
budżet
start learning
budget
budowa ciała
start learning
build
budynek
start learning
building
pocisk
start learning
bullet
bukiet / banda
start learning
bunch
obciążenie (dla kogoś) finansowe/ mentalne
start learning
burden
oparzenie
start learning
burn
pogrzebać
start learning
bury
autobus
start learning
bus
biznes
start learning
business
ruchliwy
start learning
busy
ale
start learning
but
masło
start learning
butter
guzik
start learning
button
kupować
start learning
buy
kupiec
start learning
buyer
przez np. zrobiony
start learning
by
kabina
start learning
cabin
gabinet (rząd)
start learning
cabinet
kabel
start learning
cable
ciasto
start learning
cake
Oblicz
start learning
calculate
połączenie, rozmowa telefoniczna
start learning
call
aparat
start learning
camera
obóz
start learning
camp
kampania
start learning
campaign
kampus
start learning
campus
móc
start learning
can
Kanadyjczyk
start learning
Canadian
nowotwór
start learning
cancer
kandydat
start learning
candidate
czapka
start learning
cap
zdolność
start learning
capability
zdolny
start learning
capable
objętość
start learning
capacity
stolica
start learning
capital
kapitan
start learning
captain
uchwycić
start learning
capture
samochód
start learning
car
węgiel
start learning
carbon
karta
start learning
card
opieka / uwaga
start learning
care
kariera
start learning
career
ostrożny
start learning
careful
z uwagą / uważnie / ostrożnie
start learning
carefully
nośnik
start learning
carrier
nieść
start learning
carry
przypadek / sprawa
start learning
case
gotówka
start learning
cash
obsada
start learning
cast
kot
start learning
cat
złapać
start learning
catch
kategoria
start learning
category
katolicki
start learning
Catholic
przyczyna / powód
start learning
cause
strop
start learning
ceiling
świętować
start learning
celebrate
uroczystość
start learning
celebration
celebryta
start learning
celebrity
cela
start learning
cell
środek
start learning
center
centralny
start learning
central
wiek
start learning
century
dyrektor generalny
start learning
CEO
ceremonia
start learning
ceremony
pewny
start learning
certain
rzeczywiście
start learning
certainly
łańcuszek
start learning
chain
krzesło
start learning
chair
prezes
start learning
chairman
wyzwanie
start learning
challenge
izba
start learning
chamber
mistrz
start learning
champion
mistrzostwo
start learning
championship
szansa
start learning
chance
reszta
start learning
change
wymiana pieniędzy
start learning
changing
kanał
start learning
channel
rozdział
start learning
chapter
charakter
start learning
character
cecha
start learning
characteristic
charakteryzować
start learning
characterize
pobierać opłate / być oskrażonym
start learning
charge
jałmużna
start learning
charity
diagram, wykres, tabela
start learning
chart
ściganie
start learning
chase
tanie
start learning
cheap
czek
start learning
check
policzek
start learning
cheek
ser żółty
start learning
cheese
szef kuchni
start learning
chef
chemiczny
start learning
chemical
klatka piersiowa
start learning
chest
kurczak
start learning
chicken
główny / szef
start learning
chief
dziecko
start learning
child
dzieciństwo
start learning
childhood
Chińczyk
start learning
Chinese
żeton
start learning
chip
czekolada
start learning
chocolate
wybór
start learning
choice
cholesterol
start learning
cholesterol
wybierać
start learning
choose
chrześcijanin
start learning
Christian
Boże Narodzenie
start learning
Christmas
kościół
start learning
church
papieros
start learning
cigarette
koło
start learning
circle
okoliczność
start learning
circumstance
cytować
start learning
cite
obywatel
start learning
citizen
miasto
start learning
city
cywilny
start learning
civil
cywil
start learning
civilian
roszczenie, skarga
start learning
claim
klasa
start learning
class
klasyczny / klasyczna
start learning
classic
klasa (pomieszczenie)
start learning
classroom
czysty
start learning
clean
jasny
start learning
clear
w wyraźny sposób
start learning
clearly
klient
start learning
client
klimat
start learning
climate
wspinać się
start learning
climb
klinika
start learning
clinic
kliniczny
start learning
clinical
zegar
start learning
clock
zamykać
start learning
close
dokładnie
start learning
closely
bliższy
start learning
closer
ubrania
start learning
clothes
ubiór
start learning
clothing
chmura
start learning
cloud
klub
start learning
club
Wskazówka
start learning
clue
grupa
start learning
cluster
trener
start learning
coach
węgiel
start learning
coal
koalicja
start learning
coalition
wybrzeże
start learning
coast
płaszcz
start learning
coat
kod
start learning
code
kawa
start learning
coffee
poznawczy
start learning
cognitive
zimny
start learning
cold
zawalić się
start learning
collapse
kolega lub koleżanka z pracy
start learning
colleague
zebrać
start learning
collect
kolekcja
start learning
collection
kolektyw
start learning
collective
college
start learning
college
kolonialny
start learning
colonial
kolor
start learning
color
felieton
start learning
column
połączenie
start learning
combination
połączyć
start learning
combine
przychodzić / pochodzić
start learning
come
komedia
start learning
comedy
wygoda / udogodnienie
start learning
comfort
wygodny
start learning
comfortable
polecenie
start learning
command
dowódca
start learning
commander
komentarz
start learning
comment
reklama
start learning
commercial
prowizja
start learning
commission
oddawać się, poświęcać się
start learning
commit
zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
komitet
start learning
committee
pospolity
start learning
common
komunikować się
start learning
communicate
komunikacja
start learning
communication
społeczność
start learning
community
spółka
start learning
company
porównać
start learning
compare
porównanie
start learning
comparison
rywalizować
start learning
compete
zawody sportowe
start learning
competition
lubiący współzawodnictwo
start learning
competitive
konkurent
start learning
competitor
skarżyć się
start learning
complain
powództwo, skarga
start learning
complaint
cały / całkowity / ukończyć coś / uzupełnij
start learning
complete
całkowicie
start learning
completely
złożony
start learning
complex
skomplikowany
start learning
complicated
składnik
start learning
component
komponować
start learning
compose
kompozycja / skład
start learning
composition
wszechstronny
start learning
comprehensive
komputer
start learning
computer
koncentrować
start learning
concentrate
stężenie
start learning
concentration
koncepcja
start learning
concept
zmartwienie
start learning
concern
zaniepokojony
start learning
concerned
koncert
start learning
concert
wyciągnąć wniosek
start learning
conclude
wniosek
start learning
conclusion
beton
start learning
concrete
warunek
start learning
condition
zachowanie
start learning
conduct
konferencja
start learning
conference
pewność siebie / zaufanie
start learning
confidence
pewny siebie
start learning
confident
potwierdzać
start learning
confirm
konflikt
start learning
conflict
konfrontować
start learning
confront
zamieszanie
start learning
confusion
Kongres
start learning
Congress
kongresowy
start learning
congressional
połączyć
start learning
connect
połączenie
start learning
connection
świadomość
start learning
consciousness
zgoda
start learning
consensus
konsekwencja
start learning
consequence
konserwatywny
start learning
conservative
rozważać
start learning
consider
znaczny
start learning
considerable
wynagrodzenie
start learning
consideration
składać się
start learning
consist
konsekwentny/ zgodny, spójny
start learning
consistent
stały
start learning
constant
stale / wciąż
start learning
constantly
stanowić
start learning
constitute
konstytucyjny
start learning
constitutional
budować
start learning
construct
budowla
start learning
construction
konsultant
start learning
consultant
konsumować
start learning
consume
konsument
start learning
consumer
konsumpcja
start learning
consumption
kontakt
start learning
contact
zawierać
start learning
contain
opakowanie
start learning
container
współczesny
start learning
contemporary
zadowolony / treść / zawartość
start learning
content
zawody
start learning
contest
kontekst
start learning
context
kontyntynuj
start learning
continue
nieprzerwany
start learning
continued
umowa (c)
start learning
contract
kontrast
start learning
contrast
przyczynić się
start learning
contribute
składka / wkład / udział
start learning
contribution
kontrola
start learning
control
kontrowersyjny
start learning
controversial
spór
start learning
controversy
konwencja
start learning
convention
typowy, konwencjonalny
start learning
conventional
dialog
start learning
conversation
konwertować
start learning
convert
przekonanie
start learning
conviction
przekonać
start learning
convince
kucharz
start learning
cook
ciastko
start learning
cookie
gotowanie
start learning
cooking
chłodno
start learning
cool
współpraca
start learning
cooperation
policjant / glina
start learning
cop
radzić sobie
start learning
cope
kopia, egzemplarz książki, gazety
start learning
copy
rdzeń
start learning
core
kukurydza
start learning
corn
róg / narożnik
start learning
corner
zbiorowy
start learning
corporate
korporacja
start learning
corporation
poprawny
start learning
correct
korespondent
start learning
correspondent
koszt
start learning
cost
bawełna
start learning
cotton
kanapa
start learning
couch
móc / umieć / potrafić; forma czasu Past Simple of czasownika 'can'
start learning
could
rada (jako zebranie)
start learning
council
doradca / konsultant (c)
start learning
counselor
liczyć / hrabia
start learning
count
kontuar
start learning
counter
państwo
start learning
country
hrabstwo
start learning
county
para
start learning
couple
odwaga
start learning
courage
kurs
start learning
course
kort do tenisa
start learning
court
kuzyn
start learning
cousin
nakrycie
start learning
cover
relacja
start learning
coverage
krowa
start learning
cow
popękać / pęknięcie
start learning
crack
rzemiosło
start learning
craft
załamanie (na giełdzie)
start learning
crash
zwariowany
start learning
crazy
śmietana / krem
start learning
cream
Stwórz
start learning
create
tworzenie
start learning
creation
kreatywny
start learning
creative
stworzenie
start learning
creature
kredyt
start learning
credit
załoga
start learning
crew
zbrodnia
start learning
crime
przestępca
start learning
criminal
kryzys
start learning
crisis
kryteria
start learning
criteria
krytyk
start learning
critic
krytyczny
start learning
critical
krytyka
start learning
criticism
krytykować
start learning
criticize
przyciąć
start learning
crop
krzyż
start learning
cross
tłum
start learning
crowd
bardzo ważny
start learning
crucial
płakać
start learning
cry
kulturalny / kulturowy
start learning
cultural
kultura
start learning
culture
filiżanka
start learning
cup
ciekawy, ciekawski, wścibski
start learning
curious
aktualny
start learning
current
obecnie
start learning
currently
program nauczania
start learning
curriculum
zwyczaj
start learning
custom
klient
start learning
customer
ciąć / kroić / skaleczenie
start learning
cut
cykl
start learning
cycle
tatuś
start learning
dad
codziennie
start learning
daily
szkoda / krzywda
start learning
damage
tańczyć
start learning
dance
zagrożenie
start learning
danger
niebezpieczny
start learning
dangerous
odważyć się
start learning
dare
ciemny
start learning
dark
ciemność
start learning
darkness
dane
start learning
data
data
start learning
date
córka
start learning
daughter
dzień
start learning
day
martwy / martwa
start learning
dead
umowa (d)
start learning
deal
handlarz / handlarka
start learning
dealer
drogi / kochany / ukochany
start learning
dear
śmierć
start learning
death
debata
start learning
debate
dług
start learning
debt
dekada
start learning
decade
podjąć decyzję
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
pokład (na statku)
start learning
deck
ogłosić
start learning
declare
spadek (np. cen)
start learning
decline
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
głęboki
start learning
deep
głęboko
start learning
deeply
jeleń
start learning
deer
pokonać
start learning
defeat
bronić
start learning
defend
pozwany
start learning
defendant
obrona
start learning
defense
obronny
start learning
defensive
deficyt
start learning
deficit
definiować
start learning
define
niewątpliwie
start learning
definitely
definicja
start learning
definition
stopień (temperatury)
start learning
degree
opóźnienie
start learning
delay
dostarczyć
start learning
deliver
dostawa
start learning
delivery
popyt
start learning
demand
demokracja
start learning
democracy
Demokrata
start learning
Democrat
demokratyczny
start learning
democratic
demonstrować, pokazać
start learning
demonstrate
pokaz
start learning
demonstration
zaprzeczać
start learning
deny
katedra
start learning
department
zależeć
start learning
depend
zależny
start learning
dependent
w zależności
start learning
depending
przedstawiać w histori bądź na obrazie (d)
start learning
depict
depresja
start learning
depression
głębokość
start learning
depth
zastępca
start learning
deputy
czerpać
start learning
derive
opisać
start learning
describe
opis
start learning
description
pustynia
start learning
desert
zasłużyć
start learning
deserve
projektować (ciuchy, budynki) / projekt / wzór
start learning
design
projektant
start learning
designer
pragnienie, pożądanie
start learning
desire
biurko
start learning
desk
rozpaczliwy
start learning
desperate
mimo
start learning
despite
zniszczyć
start learning
destroy
zniszczenie
start learning
destruction
szczegół
start learning
detail
szczegółowe
start learning
detailed
wykryć
start learning
detect
określać
start learning
determine
rozwijać
start learning
develop
rozbudowujący się
start learning
developing
rozwój
start learning
development
urządzenie
start learning
device
poświęcać
start learning
devote
dialog
start learning
dialogue
umierać
start learning
die
dieta
start learning
diet
różnić się
start learning
differ
różnica
start learning
difference
różny
start learning
different
różnie
start learning
differently
trudny
start learning
difficult
trudność
start learning
difficulty
kopać
start learning
dig
cyfrowy
start learning
digital
wymiar
start learning
dimension
jadalnia
start learning
dining
obiad
start learning
dinner
bezpośredni
start learning
direct
kierunek
start learning
direction
bezpośrednio
start learning
directly
reżyser
start learning
director
brud
start learning
dirt
brudny
start learning
dirty
niepełnosprawność
start learning
disability
nie zgadzać się
start learning
disagree
znikać
start learning
disappear
kataklizm
start learning
disaster
dyscyplina
start learning
discipline
wypowiedź / dyskurs
start learning
discourse
odkryć
start learning
discover
odkrycie
start learning
discovery
dyskryminacja
start learning
discrimination
omawiać
start learning
discuss
dyskusja
start learning
discussion
choroba
start learning
disease
danie, potrawa
start learning
dish
odwołać
start learning
dismiss
nieład(stan nieporządku lub braku organizacji) / zaburzenia (choroby)
start learning
disorder
wystawa sklepowa
start learning
display
spór
start learning
dispute
odległość
start learning
distance
odległy
start learning
distant
wyraźny / odrębny
start learning
distinct
wyróżnienie
start learning
distinction
rozróżniać
start learning
distinguish
rozprowadzać
start learning
distribute
dystrybucja
start learning
distribution
dzielnica
start learning
district
zróżnicowany
start learning
diverse
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
dzielić
start learning
divide
podział / dzielenie / dział / dywizja
start learning
division
rozwód
start learning
divorce
kod DNA
start learning
DNA
robić
start learning
do
lekarz
start learning
doctor
dokument
start learning
document
pies
start learning
dog
krajowy
start learning
domestic
dominujący
start learning
dominant
zdominować
start learning
dominate
drzwi
start learning
door
podwójnie / dubler
start learning
double
wątpliwość
start learning
doubt
w dół
start learning
down
centrum miasta
start learning
downtown
tuzin
start learning
dozen
wersja robocza / szkic
start learning
draft
ciągnąć
start learning
drag
dramat
start learning
drama
dramatyczny
start learning
dramatic
dramatycznie/drastycznie
start learning
dramatically
remis / rysować
start learning
draw
rysowanie
start learning
drawing
sen / marzenie
start learning
dream
sukienka
start learning
dress
napój, drink
start learning
drink
napęd
start learning
drive
kierowca
start learning
driver
zmniejszenie / spadek
start learning
drop
narkotyk
start learning
drug
suchy
start learning
dry
z powodu
start learning
due
w czasie / podczas
start learning
during
kurz
start learning
dust
obowiązek
start learning
duty
każdy
start learning
each
chętny
start learning
eager
ucho
start learning
ear
wcześnie
start learning
early
zarabiać
start learning
earn
zarobek
start learning
earnings
gleba
start learning
earth
łatwość
start learning
ease
łatwo
start learning
easily
wschód
start learning
east
wschodni
start learning
eastern
łatwy
start learning
easy
jeść
start learning
eat
ekonomiczny / oszczędny
start learning
economic
ekonomia
start learning
economics
ekonomista
start learning
economist
gospodarka
start learning
economy
krawędź / skraj / brzeg
start learning
edge
wydanie
start learning
edition
redaktor
start learning
editor
kształcić
start learning
educate
wykształcenie
start learning
education
pouczający
start learning
educational
pedagog
start learning
educator
efekt
start learning
effect
efektywny
start learning
effective
efektywnie
start learning
effectively
skuteczność, wydajność
start learning
efficiency
wydajny
start learning
efficient
wysiłek
start learning
effort
jajko
start learning
egg
osiem
start learning
eight
albo/ też nie
start learning
either
starszy
start learning
elderly
elekt
start learning
elect
wybory
start learning
election
elektryczny
start learning
electric
elektryczność
start learning
electricity
elektroniczny
start learning
electronic
element
start learning
element
podstawowy
start learning
elementary
wyeliminować
start learning
eliminate
elita