300 most important Czech adjectives 26 - 50

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

real
Are unicorns real?
start learning
skutečný
Jsou jednorožci skutečný?

happy
They were never truly happy together, right?
start learning
šťastný
Nikdy spolu nebili skutečně šťastní, že jo?

ready
Are you ready to leave?
start learning
připraven
Jsi připraven odejít?

hard
Human bones are very hard.
start learning
tvrdý
Lidské kosti jsou velmi tvrdé.

close
My house is close to the beach.
start learning
blízko
Můj dům je blízko pláže.

pretty
Not all models are pretty.
start learning
půvabný
Ne všechny modelky jsou půvabné.

serious
Stop being so serious and smile!
start learning
vážný
Přestaň být takový vážný a usměj se!

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment