300 most important Czech adjectives 201 - 225

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

narrow
This corridor is too narrow.
start learning
úzký
Ta chodba je příliš úzká.

handy
Those old books could still be handy!
start learning
užitečný
Ty staré knihy by ještě pořád mohli být užitečné!

unhappy
I've been unhappy my whole life.
start learning
nešťastný
Jsem nešťastný celý svůj život.

tense
Don't be so tense, chill out.
start learning
napjatý
Nebuď takový napjatý, uvolni se.

faint
Her voice is getting faint.
start learning
slabý
také: mdlý
Její hlas se stává slabým.

unfair
Life is unfair.
start learning
nespravedlivý
Život je nespravedlivý.

overnight
Success doesn't happen overnight.
start learning
přes noc
Úspěch se neuděje přes noc.

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Czech Words: Top 300 Adjectives"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment