2A (25.02.2019) Intermediate

 0    27 flashcards    annasokol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
foot the bill
start learning
pokryć rachunek
shopping spree
Rebecca won a lot of money in the lottery, so she went on a shopping spree.
start learning
szał zakupów
Rebecca wygrała dużo pieniędzy na loterii, więc wpadła w szał zakupów.
afford
start learning
pozwolić sobie
can't afford sth
start learning
nie móc sobie na coś pozwolić
fee
The fee will be reduced.
start learning
opłata
Opłata zostanie obniżona.
live off somebody
Children often live off their parents even when they are adults.
start learning
żyć cudzym kosztem
Dzieci często żyją kosztem rodziców nawet gdy są dorosłe.
mortgage
to take out a mortgage
start learning
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny
loan
Most people need to take a loan to buy a car.
start learning
pożyczka
Większość ludzi musi wziąć kredyt, by kupić samochód.
inherit
start learning
dziedziczyć
owe sb money
start learning
być komuś winnym pieniądze
be worth
start learning
mieć wartość
borrow from someone
start learning
pożyczać od kogoś
lend
I will not lend you my toothbrush.
start learning
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
raise money
start learning
zdobyć pieniądze, zbierać pieniądze
invest in
start learning
inwestować w
pay in cash
I rarely pay in cash because I don't like having money on me.
start learning
płacić gotówką
Rzadko płacę gotówką, bo nie lubię nosić pieniędzy.
pay by credit card
It's comfortable to pay by credit card but it's easy to lose control over one's expenses.
start learning
płacić kartą kredytową
Wygodnie jest płacić kartą kredytową, ale łatwo stracić kontrolę nad wydatkami.
pay for something
Wait, I have to pay for the ticket.
start learning
płacić za coś
Czekaj, muszę zapłacić za bilet.
spend money on sth
start learning
wydawać pieniądze na coś
pay back
start learning
spłacić
get into debt
start learning
zadłużyć się, wpaść w długi
bill
Could we have the bill, please?
start learning
rachunek
Możemy prosić rachunek?
banknotes (notes)
start learning
banknoty
coin
start learning
moneta
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
start learning
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
tax
start learning
podatek
take out
I took out $200 from a cash machine.
start learning
wyjąć
Wybrałem $200 z bankomatu.

You must sign in to write a comment