21.11.2017 Conditionals

 0    18 flashcards    verton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
If you fall, I won't be able to catch you!
start learning
Jeśli upadniesz, nie będę mógł cię złapać!
If it rains, we're going to get wet.
start learning
Jeśli spadnie deszcz, zmokniemy.
If the cases are too havy, I can help you carry them.
start learning
Jeśli sprawy są zbyt uciążliwe, mogę pomóc ci je rozwiązać...
Unless you leave at once, I'll call the police.
start learning
Jeśli od razu nie odejdziesz natychmiast, zadzwonię na policję.
If you don't leave at once, I'll call the police.
start learning
Jeśli nie odejdziesz natychmiast, zadzwonię na policję.
Provided you leave now, you'll catch the train.
start learning
Pod warunkiem, że jeśli odejdziesz teraz, złapiesz pociąg.
Get me some cigarettes, and I'll pay you latter.
start learning
Daj mi trochę papierosów, a ja ci zapłacę.
Should you see john, can you give him a message
start learning
Jeśli zobaczysz Johna, czy możesz dać mu wiadomość
Imperative
start learning
rozkaz
If I were taller, I'd join the basketball team.
start learning
Gdybym był wyższy, dołączałbym do drużyny koszykówki.
If I were you, I'd leave now
start learning
Gdybym był tobą, odejdę teraz
If they were to offer me the job, I'd turn it down.
start learning
Gdyby zaoferowali mi tę pracę, odrzuciłbym to.
If john had studied more, he would have got better marks.
start learning
Gdyby John studiował więcej, miałby lepsze oceny.
If you had tried harder, you might have succeeded
start learning
Gdybyś próbował mocniej, mógłbyś odnieść sukces
If you had saved some money, you wouldn't be so hard up.
start learning
Gdybyś zaoszczędził trochę pieniędzy, nie byłoby tobie tak trudno.
appropriate
start learning
odpowiedni / odpowiednia
description
start learning
opis
each
start learning
każdy

You must sign in to write a comment