2019 October

 0    63 flashcards    michalnowak1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chałbym żeby moje auto się nie psuło.
start learning
I'd like my car not to break down.
Moje auto ma 9 lat.
start learning
My car is 9 years old.
chronić przed korozją
start learning
protect against corrosion
etykieta, metka
start learning
a label
drapać
start learning
scratch
ochronna naklejka na zderzak
start learning
a protective bumper sticker
mieć zamiar (coś zrobić), zamierzać
start learning
have an intention to do something
umyślne działanie
start learning
intentional action
Amerykański system jest bliższy polskiemu.
start learning
The American system is closer to Polish.
szkoła podstawowa
start learning
a primary school (UK), elementary school (US)
liceum
start learning
secondary school (UK) / high school (US)
gimnazjum
start learning
middle school / junior high school
szkoła religijna
start learning
religious school
obowiązkowy, przymusowy
start learning
mandatory, compulsory
szkoła z internatem
start learning
boarding school
ryzykować, uprawiać hazard
start learning
gamble
klasa (poziom), stopień (ocena)
Moja córka jest w piątej klasie więc jest nadal w podstawówce.
start learning
class (level), grade (grade)
My daughter is in 5th grade, so she's still in elementary school
wyjaśnić, wytłumaczyć
start learning
explain
większość
start learning
a majority
mniejszość
start learning
a minority
Aż tak dobrze to jej nie znałem
start learning
I didn't know her that well
znać
start learning
know
szkoła państwowa
start learning
a state school
szkoła prywatna
start learning
a private school
telewizja państwowa
start learning
state television
pozostałe
start learning
the other
ksiądz
start learning
a priest
zakonnica
start learning
a nun
Jak to nazywasz?
start learning
What do you call it?
uczeń
start learning
pupil
odnosić się do
start learning
refer to
dowodzić, być odpowiedzialnym
Jestem kierownikiem tego magazynu.
start learning
be in charge (of...)
I'm in charge of this warehouse
dyrektor
start learning
headteacher
aktualny
start learning
current
dzielić na części
start learning
divide into parts
kadencja, turnus, semestr
start learning
a term
zaprzeczać sobie
start learning
contradict
podejść do egzaminu
start learning
take an exam
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
ukończyc studia
start learning
to graduate
absolwent
start learning
a graduate
bieżący, aktualny
start learning
current, present
faktycznie, w rzeczywistości
start learning
actually
podzielony na
start learning
divided into
dogodny
start learning
convenient
wróg
start learning
an enemy
podział
start learning
division (into parts/groups)
być podzielonym na...
start learning
be divided into...
nazywać się/być nazywanym
Jak to się nazywa?
start learning
be called
What is it called?
pracownik fizyczny
start learning
a blue-collar worker (marginal worker)
pracownik umysłowy
start learning
a white-collar worker
wszyscy pozostali/inni
start learning
everybody else
wszystko inne/reszta
start learning
everything else
Już tego nie słyszę.
start learning
I can't hear that anymore.
otaczać ... czymś
start learning
surround ... with something
otoczenie, okolica
start learning
surroundings
nazywać, wymieniać
start learning
name
nietypowe rozwiązanie
start learning
unusual solution
prawdopodobny
start learning
likely
dowiedzieć się o
start learning
learn about / find out about
działać
start learning
work
dojść do wniosku
start learning
come to the conclusion (that...) / conclude
oczywisty
start learning
obvious

You must sign in to write a comment