2019 October

 0    62 flashcards    dantar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
najwyraźniej, najwidoczniej
start learning
apparently
ujawniać
start learning
reveal
trumna
start learning
a coffin, a casket
wycena, cytat
start learning
quote
To zależy od...
start learning
It depends on...
kierować się do
Kierujemy się do wyjścia.
start learning
head for...
We're heading to the entrance.
co kilka tygodni
start learning
every few weeks
Jak widzisz, taki jest podział
start learning
As you can see, this is the division
Role są podzielone pomiędzy...
start learning
Roles are divided between...
zabytkek / pomnik
start learning
a monument
fontanna
start learning
a fountain
za rogiem
start learning
round the corner
kamienica
start learning
townhouse
dosłownie
start learning
literally
komfortowy
start learning
comfortable
para
start learning
a couple
przewodnik
start learning
a guide
pozdrawiać
start learning
greet
Mieliśmy szczęście
start learning
We were lucky
robić pranie
start learning
do the laundry
Ten przycisk otwiera i zamyka bramę.
start learning
This button opens and closes the gate.
Zgodziłbym się.
start learning
I'd agree.
ładniejszy
start learning
prettier
chodzić po górach
start learning
hike
przesuwać, ślizgać
start learning
slide - slid - slid
kolano
start learning
knee
klękać
start learning
kneel - knelt - knelt
zrujnować
start learning
ruin sth
przypomnieć sobie, pamiętać
Przypomnieli sobie że nas widzieli dzień wcześniej.
start learning
remember
They remembered (that) they saw us the day before.
pojawiać się
start learning
appear
ujawniać
start learning
reveal
wycena
start learning
a quote
najwidoczniej, najwyraźniej
start learning
apparently
okazać się
Takie zajęcia mogą okazać się szansą na odkrycie przyszłego zawodu.
start learning
turn out
Such classes may turn out to be a chance to discover a future profession.
umiejętności praktyczne
start learning
a praktical skill
zostać, stać się
start learning
become - became - became
uczestniczyć / brać udział w...
start learning
participate in / take part in...
uczestnik
start learning
a participant
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
encourage sb (to do sth)
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion...
Nie każdy musi skończyć studia, żeby mieć dobre życie.
start learning
Not everyone has to graduate to have a good life.
chemiczny
start learning
chemical
Ona z drugiej strony chciałaby pracować w dużym mieście.
start learning
She on the other hand would like to work in a big city.
stosunki międzynarodowe
start learning
international relations
ochrona środowiska
start learning
environmental protection
przekonywać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
try to convince someone to do something
grabie, grabić
Zgrabiłem liście.
start learning
rake
I raked the leaves
liść / liście
start learning
a leaf / leaves
nóż / noże
start learning
knife / knives
żona / żony
start learning
wife / wives
umiejętność, zdolność
start learning
skill
(nie)wyszkolony
start learning
(un)skilled
przypominać sobie
start learning
recall sth
pomoc humanitarna
start learning
humanitarian aid
wycierać
start learning
wipe sth out
pluć
start learning
spit - spat - spat
przewidywać
start learning
predict
przewidywanie
start learning
prediction
prognoza
start learning
a forecast
ciągle coś robić
start learning
keep doing sth
w celu
start learning
in order to
za dwie minuty
start learning
in two minutes

You must sign in to write a comment