2019 October

 0    71 flashcards    dawidkrupa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odpowiedzialny za...
start learning
responsible for...
mieć słabą pamięć
start learning
have a poor memory
punkt docelowy
start learning
destination
ryzykowny
start learning
risky
niezdrowy
start learning
unhealthy
sklep monopolowy
start learning
off licence
wieczór kawalerski
start learning
a stag night
Masz prawo (do...)
start learning
You have the right (to ...)
Masz rację
start learning
You are right
Nie masz racji / Jesteś w błędzie
start learning
You are wrong / You are wrong
dbać, przejmować się
start learning
care
Lata mi to
start learning
Who cares!
natrafić na coś (np. trudności), spotkać się z czymś
start learning
come across
Szczerze mówiąc...
start learning
To be frank
(Nie) podoba mi się
start learning
I (don't) like
Fascynuje go wszystko co jest związane ze zwierzętami.
start learning
He is fascinated by everything that is associated with animals.
rozglądać się
Przestań się rozglądać.
start learning
look around
Stop looking around.
zestresowana
start learning
stressed
stresujący
start learning
stressful
poddać się
Ważne jest żeby się nie poddawać.
start learning
give up
It's important not to give up
Spieszy nam się.
start learning
We're in a hurry.
Skończyłeś?
start learning
Are you done?
płuca
start learning
lungs
Nawet mi nie mów...
start learning
Don't even tell me...
kupić ziemię
Kupiliśmy z Jackiem ziemię pod przenieść firmę.
start learning
buy land
Jacek and I bought some land to move our company.
myśl
start learning
thought
odbywać się, mieć miejsce
Akcja dzieje się w USA, ale to nie ważne.
start learning
take place
The action takes place in the USA, but that's not importance.
oczywiste
start learning
obvious, clear
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
Im..., tym...
start learning
The ... the...
okazać się
Okazało się, nie można tam wybudować niczego.
start learning
turn out (to be)
It turned out that nothing can be built there.
odcień
start learning
shade
Są różne odcienie szarości
start learning
There are different shades of gray
Ciekawi mnie
start learning
I am curious
zainteresować się czymś
start learning
get interested in something
ostrożny
start learning
careful
wartość
start learning
value
władze lokalne
start learning
local authorities
blisko
start learning
close, near
obwodnica
start learning
the ring road
podjąć decyzję
start learning
make a decision, decide
dowiedzieć się
start learning
learn, find out
przemysł
start learning
industry
przemysłowy
start learning
industrial
Nie jesteś znudzony
start learning
Aren't you bored?
nagłówek
start learning
a headline
kontrowersyjny
Niektóre pomysły są dość kontrowersyjne.
start learning
controversial
Some ideas are pretty controversial.
wyrażać takie opinie
start learning
express such opinions
Nie miałem dobrego humoru, ale zacząłem się uśmiechjać.
start learning
I didn't have a good mood, but I started to smile.
przypominać coś komuś
Kogoś mi przypomina ale nie wiem kogo
start learning
remind sb sth
He reminds me of something but I don't know who
Musieliście jakoś przygotować ciężarówkę?
start learning
Did you have to prepare the truck somehow?
łańcuch na opony
start learning
tire chain
większość ludzi
Większość ludzi nie chciałoby tam mieszkać.
start learning
most people
Most people wouldn't like to live there.
robić zdjęcia / filmy
Kierowca zrobił zdjęcia.
start learning
take photos / videos
My driver took some photos.
Dalej myślę o tej rozmowie.
start learning
I'm still thinking about this conversation.
Nadal piszę ten raport.
start learning
I am still writing this report.
Pracownicy muszą brać odpowiedzialność za swoje działania.
start learning
Employees must take responsibility for their actions.
Muszą zapłacić za swoje pomyłki.
start learning
They have to pay for their mistakes.
To ich nauczy myśleć.
start learning
It will teach them to think.
mieć okazję (coś zrobić)
start learning
have the opportunity (to do sth)
nazywać
start learning
call, name
przedmiot, rzecz
start learning
an object
otaczać
start learning
surround
Zastanawiam się...
start learning
I'm curious
sztuka, egzemplarz
start learning
an item
prawdopodobny
start learning
probable, likely
szczepić
start learning
vaccinate
odporny na...
start learning
immune to...
odporność
start learning
immunity
ograniczać ryzyko do minimum
start learning
reduce the risk to the minimum / minimize the risk
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to...
start learning
The first thing that comes to my mind is...

You must sign in to write a comment