2019 October

 0    69 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szacować
start learning
estimate
grać słabo
start learning
play poorly
zasługiwać na...
Ta sprawa nie zasługuje na naszą uwagę.
start learning
deserve...
This matter does not deserve our attention.
Coż mogę powiedzieć,...
start learning
What can I say...
leżeć
start learning
lie
pojawić się / znikać
start learning
appear / disappear
utrzymać nerwy na wodzy
start learning
keep your nerves
cud
start learning
miracle
pomimo deszczu
start learning
despite the rain
nieruchomy
start learning
motionless, still, immobile
poddać się
start learning
give up
chwycić
start learning
grab
trzymać w ręce
start learning
hold...
przetrwanie najlepiej dopasowanego
start learning
survival of the fittest
wdać się w bójkę
start learning
get in a fight
bezwzględne
start learning
ruthless
dopasować
start learning
match
zacząć
start learning
start, kick off
składać się z...
Film składał się z 6 części.
start learning
be made of...
The movie was made of 6 parts.
awaria
start learning
a failure
zapobiegać czemuś
Ochroniarz zapobiegł atakowi.
start learning
prevent something
The guard prevented the attack.
odcinek
start learning
an episode
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko
start learning
I hope you don't mind
mieć większość
start learning
have the majority
Powiedział, że opinia, którą wyraził Wałęsa mówi o nim, a nie o jego ojcu.
start learning
He said that the opinion Wałęsa expressed talks about him, not his father.
niestety
start learning
unfortunately
cecha
start learning
a feature
gładki
start learning
plain
łączyć dwie praktyczne cechy
start learning
combine two practical features
nie zależnie jak...
start learning
no matter how...
dzielić na części
start learning
divide into parts
zapewniać bezpieczeństwo
start learning
ensure security
zużycie paliwa
start learning
fuel consumption
o wiele młodsza
start learning
far younger
chwycić
start learning
grab
Nie spiesz się.
start learning
Take your time.
dodatek
start learning
an addition
dodatkowy
start learning
additional
dodatkowo
start learning
in addition to this / additionally
produkt uboczny
start learning
by-product
sok z winogron
start learning
grape juice
stos, kupka
start learning
a pile (of...)
piętrzyć się
start learning
to pile up
Mamy swoje słabości
start learning
We have our weaknesses
nachylenie, skłonność
start learning
inclination
wydawać dziwne dźwięki
start learning
make a strange noise
pasować
start learning
suit
odpowiedni
start learning
suit
Widzę po twojej minie, że...
start learning
I can see from your face that...
udać się, powieść się
start learning
succeed
pewny, pewien
start learning
certain
z pewnością
start learning
certainly, definitely
nieostrożnony, niedbały
start learning
careless
niewiarygodny, niesamowity
start learning
unbelievable
przemawiać
start learning
hold a speech
dezorientować
start learning
confuse
niezrozumiały
start learning
confusing
bezpieczny
start learning
safe
bezpiecznie
start learning
safely
bezpieczeństwo
start learning
safety, security
zatrudniać, przyjąć do pracy
start learning
employ
błagać, żebrać
Bardzo Cię proszę
start learning
beg
I'm begging you
mądrość
start learning
wisdom
mądry
start learning
wise
wolność
start learning
freedom, liberty
szczęście
start learning
happiness
narzekać, skaładać reklamację
start learning
complain, make a complaint about
w przystępnej cenie
start learning
affordable
poprawki
start learning
corrections

You must sign in to write a comment