2019 January

 0    61 flashcards    dawidkrupa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
załadować
start learning
load
Wigilia
start learning
Christmas Eve
rodzeństwo
Masz jakieś rodzeństwo?
start learning
brothers and sisters
Do you have any brothers or sisters?
Musiałem przywieźć parę stołów.
start learning
I had to bring a few tables.
części zapasowe
start learning
spare parts
pożyczyć coś komuś
przeszłe formy
start learning
lend something to somebody
lent - lent
pożyczać coś od kogoś
start learning
borrow something from someone
składać coś na pół
start learning
fold
ślizgać się, przesuwać
start learning
slide
opis
start learning
a description
opisywać coś
start learning
describe something
chory
start learning
ill
rozchorować się
Nasz młodszy syn rozchorował się i zostaliśmy w hotelu
start learning
get ill
Our younger son got ill and we stayed in the hotel.
śpiączka
start learning
a coma
zapalenie płuc
start learning
pneumonia
Rozmawiałem z moim kumplem.
start learning
I talked to my friend.
dość (drogo, daleko, etc)
start learning
pretty (expensive, far, etc)
Nie będę kłamał
start learning
I won't lie
Nie uczę się tak dużo jak wcześniej
start learning
I'm not learning as much as before
zepsuć się
start learning
break down
w moim bliskim otoczeniu
start learning
in my close surrounding
cierpieć na...
Oni cierpią z powodu choroby alkoholowej
start learning
suffer from...
They're suffering from alcoholism
przyglądać się...
Muszę się przyjrzeć tej firmie.
start learning
take a closer look at...
I need to take a closer look at this company.
sędzia, osądzać / oceniać
start learning
judge
jakiś odsetek
start learning
some percent
Sam zadecyduję
start learning
I'll decide myself
Pokonanie tego problemu zajmuje trochę czasu.
start learning
It takes time to beat this problem.
wspomnieć
start learning
mention
zareagować (na coś)
start learning
react (to sth)
Te ciężarówki, które mamy nie są atrakcyjne dla klientów zagranicznych
start learning
The trucks (that) we have aren't attractive to foreign customers
zagraniczny, obcy
start learning
foreign
chociaż
start learning
although
gospodarz
start learning
a host
dać radę, udać się
Nie dałem rady tego skończyć.
start learning
manage to (do sth)
I didn't manage to finish it.
powszechny, wspólny, pospolity
start learning
common
osobowość, charakter
start learning
personality
spodziewać się, oczekiwać
Czego się spodziewałeś?
start learning
expect sth
What did you expect?
ogromny
start learning
enormous
podobny
start learning
similar
podobieństwo
start learning
similarity
wierzyć
start learning
believe
przekonanie
start learning
belief
niewiarygodny
start learning
incredible
zwyczaj
start learning
a habit
być przekonanym
Nie jestem przekonany do tego rozwiązania
start learning
(be) convinced
I'm not convinced to that solution
bliźnięta
start learning
twins
identyczny
start learning
identical
gaśnica
start learning
fire extinguisher
Miałbyć lepiej
start learning
You'd be better off
zmuszać sb to do sth
start learning
force sb to sth
szczur
start learning
a rat
pokazywać
start learning
show - showed - shown
zapraszać
start learning
invite
zarzadzać firmą / ludźmi
start learning
manage a company / people
zdołać / dać radę / 'udać się'
Udało mi się go znaleźć
start learning
manage (to do)
I managed to find him.
rana
start learning
an injury
przyczepka
start learning
trailer
sposób
start learning
way
Mam szczęście że żyję
start learning
I am lucky to be alive
dorosnąć
start learning
grow up -
prośba
start learning
a request

You must sign in to write a comment