20 Complete English

 0    27 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fondness
start learning
czułość, delikatność, sentyment
clique
start learning
klika, koteria, sitwa, paczka (np. młodociana), tworzyć klikę,
peer
start learning
osoba równorzędna z kimś, rówieśnik (np. w tym samym wieku, o takich samych umiejętnościach, o takim samym pochodzeniu, itp.), przyglądać się badawczo (czemuś)
peer pressure
start learning
presja grupy
dread
The dreaded Russian winter had started and so Harriet was spending a lot of time indoors.
start learning
strach
Zaczęła się rosyjska zima, której obawiała się Harriet, więc spędzała dużo czasu wewnątrz.
bell
start learning
dzwon, dzwonek (w szkole), dzwon (coś w kształcie dzwonu)
outsider
start learning
obcy, osoba postronna, osoba z zewnątrz (obcy)
The problem with letting people choose which team to work on at work is that weird little cliques form.
start learning
Problem z umożliwieniem ludziom wyboru zespołu, nad którym należy pracować, to tworzenie dziwnych małych klik.
let, let, let
start learning
niech, pozwalać, zezwalać, dopuszczać, puszczać (pozwolić przejść, podejść), wynajmować (np. lokal), wynajem, wynajem
to let, to rent
start learning
do wynajęcia
shop lifter
start learning
złodziej sklepowy
lifter
start learning
osoba podnosząca (coś), urządzenie podnoszące (coś), urządzenie pomagające w podnoszeniu (czegoś), sztangista
shop lifting
start learning
kradzież sklepowa
lift
start learning
dźwigać, podnosić, unosić, podźwignąć, uchylać, znosić (np. wyrok), przewozić drogą lotniczą, transportować samolotem, znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle), popełnić plagiat, kraść, zwinąć, wykopywać (np. kartofle)
My friend lifts drugs.
start learning
Mój przyjaciel przewozi narkotyki drogą lotniczą.
lift
start learning
podwiezienie podwózka (samochodem), podniesienie, wznoszenie
carry
start learning
nieść, przewozić (pasażerów), doprowadzać, odprowadzać (np. wodę, ścieki rurami)
bunk off classes
start learning
nie iść na zajęcia
bunk off
start learning
nie iść do szkoły lub do pracy, urwać się ze szkoły lub pracy
parent's evening
start learning
zebranie rodziców (w szkole)
truancy
start learning
wagarowanie
bunk off school
start learning
zwiać z zajęć
bunk off English, play truant English, play hooky
start learning
wagarować, zrywać się ze szkoły, chodzić na wagary
truant
start learning
wagarowicz (o uczniu)
propose
start learning
zaproponować, zamierzać, oświadczyć się, wznosić (toast)
I'd like to propose a toast to the newly-weds.
start learning
Chciałbym zaproponować toast nowożeńcom.
suppose
start learning
przypuszczać, zakładać, suponować

You must sign in to write a comment