2. Database

 0    60 flashcards    igach1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mechanizm kontroli dostępu
start learning
access control mechanism
poziom dostępu
start learning
access level
dostępny
start learning
accessible
dostępny zdalnie
start learning
accessible remotely
dokładność/precyzyjność/trafność
start learning
accuracy
administrować bazą danych
start learning
administer the database
zmiana
start learning
alteration
organizować/porządkować
start learning
to arrange
założenie
start learning
assumption
uwierzytelnienie/poświadczenie
start learning
authentication
upoważnienie/uprawnienie/ autoryzacja
start learning
authorization
kopia zapasowa
start learning
backup
ogólnie rzecz biorąc
start learning
by and large
procesor
start learning
CPU
cloud-based DBMS
start learning
system zarządzania bazą danych w chmurze
collection of requirements
start learning
zbiór wymagań
równoczesny dostęp
start learning
concurrent access
spójny
start learning
consistent
ograniczenie
start learning
constraint
przekształcać (coś w coś)
start learning
to convert (something into something)
administrator danych
start learning
Data Administrator
dostępność danych
start learning
data availability
integralność danych
start learning
data integrity
ładowanie danych
start learning
loading data
utrata danych
start learning
data loss
operowanie/ manipulowanie danymi
start learning
manipulation of data
migracja danych
start learning
data migration
odzyskiwanie danych
start learning
data recovery
wyszukiwanie danych
start learning
data retrieval
przechowywanie danych
start learning
data storage
język zapytań do bazy danych
start learning
query language for the database
zakleszczenie/blokada wzajemna
start learning
deadlock
rozszyfrować/odcyfrować
start learning
decipher
przestrzeń dyskowa
start learning
disk space
system zarządzania rozproszoną bazą danych
start learning
distributed database management system
sterownik
start learning
driver
system zarządzania wbudowaną bazą danych
start learning
embedded database management system
umożliwiać
start learning
enable
szyfrowanie
start learning
Encryption
ocena
start learning
evaluation
czas wykonania
start learning
execution time
pole
start learning
a field
klucz obcy
start learning
Foreign key
niespójność
start learning
inconsistency
potrzeba informacyjna
start learning
information need
nieodłączny
start learning
inherent
integralność
start learning
integrity
wzajemnie powiązany
start learning
interrelated
utrzymywać
start learning
to maintain
utrzymanie
start learning
maintenance
podjąć próbę
start learning
make an attempt
dostrajanie wydajności
start learning
performance tuning
powstrzymywać (kogoś przed czymś/kogoś przed zrobieniem czegoś)
start learning
prevent (someone before something / someone before doing something)
zasada
start learning
principle
dostawca
start learning
vendor
odnośnie do (czegoś)
start learning
with respect to (something)
nabyć/zakupić
start learning
purchase
uruchomienie w środowisku produkcyjnym
start learning
release to production environment
wiersz
start learning
row
obszar tabeli
start learning
tablespace

You must sign in to write a comment