14. State and society, part 4

 0    35 flashcards    marianda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
(suma) wynosić
start learning
amount to
dom opieki
start learning
care home
organizacja charytatywna
start learning
charity
zebrać pieniądze na cele charytatywne
start learning
raise money for charity
pracownik organizacji charytatywnej
start learning
charity worker
społeczność
start learning
community
wkład / udział
start learning
contribution
osoby w podeszłym wieku
start learning
the elderly
fundacja
start learning
foundation
gromadzenie funduszy
start learning
fund-raising
uzyskać sponsora
start learning
get sponsorship
szczytny cel
start learning
good cause
opieka zdrowotna
start learning
health care
bezdomni
start learning
(the) homeless
wartości humanitarne
start learning
humanitarian values
brak wsparcia
start learning
lack of support
żyć samodzielnie
start learning
live independently
środki publiczne
start learning
public money
podnieść
start learning
raise
podnosić świadomość
start learning
raise awareness
zbieg, uciekinier
start learning
runaway
plan, program
start learning
scheme
podpis
start learning
signature
niesprawiedliwość społeczna
start learning
social injustice
społeczeństwo
start learning
society
odrzucony przez społeczeństwo
start learning
rejected by society
nieczułe społeczeństwo
start learning
uncaring society
państwo
start learning
state
polegać na kimś
start learning
rely on sb
żyjący w złych warunkach
start learning
underprivileged
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
wolontariusz
start learning
volunteer
podjąć się dobrowolnie zrobienia czegoś
start learning
volunteer to do sth [walentier]
wolontariat
start learning
volunteering [valentier...]
cierpieć
start learning
suffer

You must sign in to write a comment