14 i 15 kolumna

 0    58 flashcards    madzia6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cure💉
start learning
leczyć💉
connect
start learning
połączyć
connection
I have a fast Internet connection.
start learning
połączenie
Mam szybkie połączenie internetowe.
consider
We'll have to consider all pros and cons.
start learning
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
consist
start learning
składać się
consulate
The consulate is open from 8:00 to 14:00.
start learning
konsulat
Konsulat jest otwarty od 8:00 do 14:00.
consonant
start learning
spółgłoska
contain
Does this salad contain onions?
start learning
zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
Contents
start learning
spis treści
contents
start learning
treść zawartość
contest
start learning
konkurs
continue
start learning
trwać
convenient
start learning
wygodny
convince
start learning
przekonać
corn
start learning
kukurydza. zboże
correction
start learning
poprawka
corridor
start learning
korytarz
cost
start learning
koszt kosztować
cosy
I like your room, it's cosy in here.
start learning
przytulny
Podoba mi się twój pokój, przytulnie tutaj.
cottage
In the past, all country cottages in this area were made of timber and had thatched roofs.
start learning
chata
Kiedyś wszystkie wiejskie chaty w tym rejonie były zbudowane z drewna i miały dachy kryte strzechą.
cotton
start learning
bawełna
country
start learning
wieś kraj
a couple
start learning
para
courage
start learning
odwaga
court
start learning
kort, sąd
cover
start learning
przykrywać pokrywka okładka
crash
start learning
rozbić się wypadek
cream
start learning
śmietana
create
start learning
tworzyć
creative
na 7 liter inaczej kreatywna
Anna is very creative
start learning
twórczy
Anna jest bardzo twórcza
creature
istota, wymyślane w bajkach
The creature in the lake appeared to be half-fish, half-person.
start learning
stworzenie
Stworzenie w jeziorze wyglądało jak pół-ryba, pół człowiek.
crew
na statku
The crew of the boat prepared to dock at the port.
start learning
załoga
Załoga łodzi przygotowała się do przybicia do portu.
cricket
gra
we play cricket
start learning
krykiet
gramy w krykieta
crime
często w kryminałach
start learning
zbrodnia
criminal
Peter is criminal
start learning
przestępca
Peter jest przestępcą
cross
skrzyżowanie
start learning
przechodzić przez
crossing
There was a crossing...
start learning
przejście
tam było przejście...
cross out
he cross out me
start learning
skreślić
on skreślił mnie
crossroads
start learning
skrzyżowanie dróg
crowded
The office is too crowded.
start learning
zatłoczony
Biuro jest za bardzo zatłoczone.
cruel
Life can be cruel.
start learning
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
cruise
start learning
żeglować
cucumber
vegetable
I like cucumber
start learning
ogórek
Lubie ogórka
curious
Liv is curious your new
start learning
ciekawy, ciekawski, wścibski
Liv jest ciekawa twojej nowej książki
curiously
start learning
dziwnie
currency
Currency of GB is £
start learning
waluta
walutą WB jest £
current
start learning
aktualny, bieżący
curriculum
my curriculum is very easy
start learning
program nauczania
Mój program nauczania jest bardzo łatwy
CV/ curriculum vitae
start learning
życiorys
curtain
start learning
zasłona kurtyna
curve
... linia
start learning
krzywa
cushion
start learning
poduszka
custom
może być bożonarodzeniowy
start learning
zwyczaj
customs
start learning
odprawa celna
customer
The customers can try the clothes on in the fitting room.
start learning
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
cut up
start learning
pokroić
cute
start learning
śliczny
cycle
start learning
cykl, rower

You must sign in to write a comment