13.12.2018

 0    22 flashcards    pawelgadaczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zaleta
start learning
Advantage
Skorzystać z okazji
start learning
To take advantage of an opportunity
Podnieść status kogoś
start learning
To raise somebody status
Wejść na rynek
start learning
To enter a market
Rozszerzyć zakres produktów
start learning
To extend a product range
Zaspokoić potrzebę
start learning
To meet a need
Dokonać przełomu
start learning
To make a breakthrough
Zaoferować większą różnorodność towarów
start learning
To offer a larger variety of goods
zrobić lub dostarczyć coś, co jest konieczne
start learning
To do or provide something that is necessary
Coś zrobić, gdy masz szansę to zrobić
start learning
To do something when you get the chance to do it
Dokonać ważnego odkrycia lub zmiany
start learning
To make an important discovery or change
Rozpocząć sprzedaż towarów lub usług w nowym obszarze
start learning
To start selling goods or services in a new area
Sprawić, by ktoś wyglądał lub czuł się ważniejszy
start learning
To make somebody look or feel more important
dopuszczać
start learning
allow
istniejący
start learning
existing
Wybór
start learning
choice / select
w odpowiedzi
start learning
in response
badania
start learning
research
są rozwinięte
start learning
are developed
są zrobione
start learning
are made
popyt
start learning
demand
więcej wizerunku na rynku
start learning
more up-market image

You must sign in to write a comment