12. Natura i Technika cz.2

 0    102 flashcards    uk_banasiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ponownie uruchomić (komputer)
start learning
restart (a computer)
router
start learning
router
zapisać
Zapisz plik na pulpicie.
start learning
save
Save the file on the desktop.
zeskanować dokument
start learning
scan a document
ekran
start learning
screen
wybrać
start learning
select
wysłać email
start learning
send an email
wyłączyć (komputer)
start learning
shut down (a computer)
portal społecznościowy
start learning
social networking site
uruchomić komputer
start learning
start up a computer
przechowywać dane
start learning
store data
toner
start learning
toner
wpisać hasło
start learning
type in a password
odwiedzić stronę internetową
start learning
visit a website
sieć, Internet
start learning
web
wstawić tabelę
start learning
insert a table
komunikacja natychmiastowa
start learning
instant messaging
pisanie SMS-ów przy pomocy słownika T9
start learning
predictive texting
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheet
oglądać wydarzenie na żywo w Internecie
start learning
stream live events
wideo-rozmowa
start learning
video call
prowadzić wideokonferencje
start learning
do video conferencing
edycja i formatowanie tekstu
start learning
word processing
wytłuszczenie
start learning
bold
punktor
start learning
bullet
zamknąć
start learning
close
wyciąć
start learning
cut
nazwa czcionki
start learning
font name
podświetlić, wyróżnić
start learning
highlight
ikona
Możesz ściągnąć tysiące ikon.
start learning
icon
You can download thousands of icons.
wielkość czcionki
start learning
font size
kursywa
Nie używaj kursywy zbyt często.
start learning
italics
Don't use italics too often.
minimalizować
Postarajmy się zminimalizować wpływ naszego rozwodu na dzieci.
start learning
minimise
Let's try and minimise the impact of our divorce on the kids.
wkleić
start learning
paste
wydrukować
start learning
print
powtórzyć, przywrócić
start learning
redo
cofnąć
start learning
undo
podkreślić
start learning
underline
wielkie litery
start learning
upper case
małe litery
start learning
lower case
wirus komputerowy
start learning
computer virus
zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
start learning
break down
I hate when my car breaks down!
zawiesić się, paść
start learning
crash
komunikat o błędzie
start learning
error message
zawiesić się
Pracowałam nad czymś gdy nagle komputer przestał działać i zawiesił się.
start learning
freeze
I was working on something on the computer and suddenly it stopped responding and crashed.
stracić plik
start learning
lose a file
utracić połączenie
start learning
lose a connection
utracić zasięg
start learning
lose signal
zepsuty
start learning
out of order
przerwa w dostawie prądu
Z powodu przerwy w dostawie prądu nie mogliśmy skończyć raportu na czas.
start learning
power cut
Due to power outage we couldn't finish the report on time.
zrestartować komputer
start learning
reboot a computer
odzyskać
Wiele firm odzyskało koszty w przeciągu sześciu miesięcy.
start learning
recover
Many companies recovered their costs within six months.
wysłać ponownie
start learning
resend
wyczerpać się o bateriach
start learning
run down
skończył się, wyczerpać
start learning
run out of
skonfigurować PC
start learning
set up a PC
odpisać (odbić mejla)
start learning
bounce back
buforować
start learning
buffer
sprzęt komputerowy
start learning
hardware
kradzież tożsamości
start learning
identity fraud
chronić hasło
start learning
protect a password
serwer
start learning
server
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
start learning
software
Our software is the best on the market.
załącznik
Jako załącznik przesyłam swoje CV.
start learning
attachment
I enclose my CV as an attachment.
być uzależnionym od
Kevin jest uzależniony od alkoholu.
start learning
be addicted to
Kevin is addicted to alcohol.
być na bieżąco
start learning
be up-to-date
być wartym swojej ceny
start learning
best value for money
programy telewizyjne na życzenie w sieci
start learning
catch-up TV
nieustanny brak czasu
start learning
constant lack of time
polegać na
start learning
depend on
odległa przyszłość
start learning
distant future
elektroniczna tablica ogłoszeń
start learning
electronic noticeboard
skończyć (np. gdzieś, jako ktoś)
start learning
end up
futurystyczne trendy
start learning
futuristic trends
wydać stłumiony okrzyk (np. zdziwienia, przerażenia)
start learning
gasp
ignorować
Jeśli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować ten mail.
start learning
ignore
If you have already sent your payment, please disregard this e-mail.
interaktywna wystawa
start learning
interactive exhibition
robić różnice
Dwie godziny snu więcej zawsze robi różnicę.
start learning
make a difference
Two more hours of sleep always makes a difference.
koszmar senny
start learning
nightmare
realistyczny
start learning
realistic
punktualnie
Pamiętaj, byś przyszedł punktualnie.
start learning
sharp
Remember to come on time.
mowa, mówienie
start learning
speech
przejąć
David nie radzi sobie zbyt dobrze z wiosłowaniem. Chcesz przejąć od niego wiosła?
start learning
take over
David is not doing very well at paddling. Do you want to take over?
okazać się
start learning
turn out
postęp
Nie zrobiłem dużych postępów w rosyjskim.
start learning
advancement
I haven't made much progress with my Russian.
złagodzić ból
start learning
alleviate pain
zmienić, zmodyfikować
start learning
alter
przyjść na ratunek
start learning
come to rescue
wymyślić, wpaść na
start learning
come up with
zrozumiały
Informacja musi być jasna i zrozumiała.
start learning
comprehensible
The information has to be clear and comprehensible.
przełomowa operacja chirurgiczna
start learning
cutting-edge surgery
wymiar
start learning
dimension
porwać (osobę)
start learning
kidnap
przedstawić wgląd w coś
start learning
offer an insight into
wyrazić zaniepokojenie
start learning
raise concerns
powstrzymać
Czy możesz się powstrzymać od komentarzy?
start learning
restrain
Can you refrain from any comments?
ostra migrena
start learning
severe migraine
rozbić
start learning
smash
postęp technologiczny
start learning
technological advancement
początek (czegoś)
start learning
the onset of
być wartym swojej ceny
start learning
best value for money
skończył mi się (czas)
start learning
run out of (time)

You must sign in to write a comment