1000 słowek

 0    139 flashcards    joannamech
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdolny(do czegoś)
start learning
able
powyżej / nad / u góry
start learning
above
przyjąć, akceptować
start learning
accept
konto / rachunek, raport
start learning
account
przez coś
start learning
across
akt, czyn
start learning
act
akcja, dzialanie, czyn, czynność
start learning
action
zajęcie
start learning
activity
dodać
start learning
add
adres
start learning
adress
przestraszony / wystraszony
start learning
afraid
potem / po
start learning
after
przeciwko
start learning
against
wiek
start learning
age
uzgadniać
start learning
agree
przed, z przodu
start learning
ahead
samolot
start learning
airplane
wszyscy / wszystkie
start learning
all
dopuszczać, pozwalać
start learning
allow
prawie
start learning
almost
wzdłuż, naprzód, dalej
start learning
along
już
start learning
already
również
start learning
also
mimo że / chociaż
start learning
although
między, pośród
start learning
among
ilość
start learning
amount
inny
start learning
another
jakikolwiek
start learning
any
ktos ktokolwiek
start learning
anyone
nic / cokolwiek
start learning
anything
pojawić się, wydawać się
start learning
appear
podejście, zbliżać się
start learning
approach
powierzchnia, obszar
start learning
area
ramię, ręka
start learning
arm
broń uzbrojenie
start learning
arms
armia
start learning
army
wokół / dookoła / w pobliżu
start learning
around
artykuł, przedmiot rzecz
start learning
artickle
jako
start learning
as
zapytać
start learning
ask
w, przy, na
start learning
at
atak
start learning
attack
próbować, usiłować
start learning
attempt
uwaga
start learning
attention
plecy, tył, wstecz temu
start learning
back
piłka, zabawa, bal
start learning
ball
podstawa
start learning
base
podstawowy
start learning
basic
blok, bryła, kloc; zablokować, zatarasować
start learning
block
początek
start learning
beginning
za / z tyłu
start learning
behind
wierzyć
start learning
belive
należeć
start learning
belong
poniżej
start learning
below
poza, za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), dalej
start learning
beyond
kawałek
start learning
bit
jeden i drugi, obydwa
start learning
both
dół(dolna część czegoś)
start learning
bottom
pudełko, skrzynka
start learning
box
gałąź, oddział, filia
start learning
branch
rozbić, połamać
start learning
break
bez grosza, spłukany, zrujnowany
start learning
broke
stolica, kapitał
start learning
capital
karta, kartka
start learning
card
opieka, troska
start learning
care
nosić, dźwigać
start learning
carry
przypadek, walizka, waliza
start learning
case
liczba, liczyć się
start learning
count
przyczyna / powód, spowodować
start learning
cause
centralny, środkowy
start learning
central
koło, okrąg,
start learning
circle
Centrum, środek
start learning
centre/center
wiek, stulecie
start learning
century
pewny
start learning
certain
oczywiście, na pewno
start learning
certainly
krzesło, przewodniczący np. firmy, prowadzić (np. spotkanie)
start learning
chair
szansa
start learning
chance
zmienic
start learning
change
twierdzić, utrzymywać
start learning
claim
przezroczysty, przejrzysty; oczywisty, jasny, klarowny; czyścić, oczyszczać
start learning
clear
pospolity, powszechny
start learning
common
spółka, firma, przedsiębiorstwo
start learning
company
kompletny, całkowity, ukończyć, skończyć, zakończyć
start learning
complete
troska, obawa, dotyczyć(czegoś, kogoś)
start learning
concern
warunek, kondycja, stan
start learning
condition
kontynuować
start learning
continue
kontrola
start learning
control
chłodno
start learning
cool
kort do tenisa, sąd, dwór
start learning
court
nakrycie, pokrywa, przykryc
start learning
cover
przez coś, przechodzic, krzyż
start learning
cross
tłum, tłoczyć się, stłoczyć się
start learning
crowd
aktualny, obecny, prąd
start learning
current
sprawa, umowa, współpracować, robić interesy.
start learning
deal
zdecydować
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
głęboki, głęboko
start learning
deep
stopień, poziom
start learning
degree
popyt, żadać, żadanie, zapotrzebowanie
start learning
demand
miejsce przeznaczenia.
start learning
destination
szczegół, wyczyścić wnętrze samochodu.
start learning
detail
rozwijać
start learning
develop
różnica
start learning
difference
różny, inny
start learning
different
bezpośredni, kierować
start learning
direct
odkryć, dokonać
start learning
discover
dyskutować
start learning
discuss
dzielić, podział.
start learning
divide
robić, robi, zrobił
start learning
do, does, did
wątpliwość, wątpić
start learning
doubt
upadać, spadać
start learning
drop
suchy, suszyć
start learning
dry
w czasie / podczas
start learning
during
obowiązek, opłata celna, cło
start learning
duty
ucho
start learning
ear
doświadczenie
start learning
experience
wschód
start learning
east
brzeg, krawędź, ostrze.
start learning
edge
efekt
start learning
effect
wysiłek
start learning
effort
albo... albo
start learning
either
w przeciwnym razie
start learning
else
wróg
start learning
enemy
silnik
start learning
engine
inżynier
start learning
engineer
dosyć / wystarczająco
start learning
enough
wejść, wchodzić
start learning
enter
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
wybaczyć, usprawiedliwić, wytłumaczyć; (z czegoś) usprawiedliwiać.
start learning
excuse
oczekiwać
start learning
expect
nawet, równy
start learning
even
kiedykolwiek / kiedyś
start learning
ever
każdy
start learning
every
Egzamin, badania
start learning
exam(ination)
za wyjątkiem / oprócz
start learning
except
fabryka
start learning
factory
sprawiedliwy
start learning
fair
rodzina
start learning
family
daleko
start learning
far

You must sign in to write a comment