10 Common Driving Expressions

 0    21 flashcards    pawelbs
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy wiesz?
start learning
Can you guess?
Więc zacznijmy
start learning
So let's get started
są dość powszechne
start learning
these are pretty common
zauważyć / zwrócić uwagę
start learning
to notice
Przejechać na czerwonym świtle
start learning
Run a red light
zajechać komuś drogę; wchodziś komuś w słowo
start learning
Cut someone off
Przepraszam, muszę się wtrącić
start learning
I'm sorry, I have to cut you off
Przepraszam, muszę się wtrącić
start learning
I have to interrupt
tylna klapa; siedzieć komuś na ogonie
start learning
tailgate
jedziesz zbyt blisko kogoś innego
start learning
you drive too close to someone else
zjechać na pobocze; zatrzymać się na poboczu
start learning
pull over
Policja mnie pociągnęła
start learning
The police pulled me over
wyjechać z parkingu
start learning
pull out of the parking lot
do tyłu lub do przodu
start learning
backwards or forwards
przekroczenie dozwolonej prędkości
start learning
speeding
przyśpieszyć
start learning
speed up
przyśpieszyć
start learning
accelerate
zawracać
start learning
make a U-turn
realizować
start learning
realize
kontynuować
start learning
pursue
Doceniłem to
start learning
I appreciated it

You must sign in to write a comment