1.3.4. Składniki cytoplazmy

 0    79 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Elementy cytoszkieletu.
Obie nazwy, gdzie potrzeba.
start learning
mikrotubule(polimery tubuliny)/mikrofilamenty(filamenty aktynowe)/filamenty pośrednie
Funkcje cytoszkieletu.
start learning
mechaniczne/transportowe/sygnalizacyjne
Mają budowę pustych rurek.
start learning
mikrotubule
Składaja się z dwóch splecionych ze sobą helikalnie łańcuchów aktynowych.
start learning
mikrofilamenty
Składają się z włóknistych białek zwiniętych w grubsze włókna.
start learning
filamenty pośrednie
Średnica mikrotubul.
start learning
25 nm
Światło mikrotubul.
start learning
15 nm
Średnica mikrofilamentów.
start learning
7 nm
Średnica filamentów pośrednich.
start learning
8-12 nm
Elementy cytoszkieletu odporne na ściskanie.
start learning
mikrotubule
Elementy cytoszkieletu odpowiedzialne za ruchy chromosomów podczas podziału jądra komórkowego.
start learning
mikrotubule
Elementy cytoszkieletu umożliwiające ruch organelli.
start learning
mikrotubule
Elementy cytoszkieletu przenoszące naprężenia.
start learning
mikrofilamenty/filamenty pośrednie
Elementy cytoszkieletu odpowiedzialne za zmiany kształtu komórki.
start learning
mikrofilamenty
Elementy cytoszkieletu umożliwiające skurcz mięśni.
start learning
mikrofilamenty
Elementy cytoszkieletu umożliwiajce podziały komórek zwierzęcych.
start learning
mikrofilamenty
Elementy cytoszkieletu kotwiczące jądro komórkowe i niektóre inne organelle.
start learning
filamenty pośrednie
Elementy cytoszkieletu budujące blaszkę jądrową.
start learning
filamenty pośrednie
Podjednostka białkowa mikrotubuli.
start learning
dimer tubuliny
Podjednostka białkowa mikrofilamentu.
start learning
aktyna
Podjednostka białkowa filamentu pośredniego.
+ przykład
start learning
jeden z kilku rodzajów białek (np. keratyna)
Skład dimeru tubuliny.
start learning
alfa-tubulina/beta-tubulina
Centrum organizacji mikrotubul.
start learning
centrosom
Elementy centrosomu.
start learning
dwie centriole
Organizacja centrioli.
pod względem mikrotubul
start learning
9 tripletów mikrotubul
Zanurzona w cytoplazmie komórki dolna część pęczku mikrotubul tworzących wici i rzęski.
2
start learning
ciałko podstawowe/kinetosom
Organizacja ciałka podstawowego.
pod względem mikrotubul
start learning
9 tripletów mikrotubul
Organizacja rzęski/wici.
pod względem mikrotubul; liczbowo
start learning
9 dwójek + 2 mikrotubule centralne(opcjonalnie)
Rodzaje ruchu cytozolu.
start learning
rotacyjny/cyrkulacyjny/pulsacyjny
Ruch cytozolu w jednym kierunku wokół centralnie położonej wakuoli.
start learning
rotacyjny
Ruch cytozolu między kilkoma wakuolami.
start learning
cyrkulacyjny
Ruch cytozolu raz w jednym raz w drugim kierunku wokół wakuoli.
start learning
pulsacyjny
Rozbudowana sieć błonowych rurek i spłaszczonych woreczków.
3
start learning
siateczka śródplazmatyczna/retikulum endoplazmatyczne/ER
Stanowi ciągłość z zewnętrzną błoną otoczki jądrowej.
start learning
siateczka śródplazmatyczna
ER odpowiedzialne za syntezę lipidów.
start learning
gładkie
ER przeprowadzające metabolizm węglowodanów.
start learning
gładkie
ER magazynujące Ca2+.
start learning
gładkie
ER odpowiedzialne za detoksykację używek i trucizn.
start learning
gładkie
ER transportujące białka dla organelli i na eksport.
start learning
gładkie/szorstkie
ER syntezujące białka przeznaczone na eksport.
start learning
szorstkie
ER wiążące węglowodany do glikoprotein.
start learning
szorstkie
ER produkujące nowe błony.
start learning
szorstkie
ER syntezujące białka enzymatyczne do lizosomów.
start learning
szorstkie
ER obficie występujące w komórkach kory nadnerczy.
start learning
gładkie
ER obficie występujące w komórkach wątroby.
start learning
gładkie
ER obficie występujące w komórkach mięśniowych.
start learning
gładkie
ER obficie występujące w komórkach trzustki.
start learning
szorstkie
ER obficie występujące w komórkach nabłonka gruczołowego.
start learning
szorstkie
ER obficie występujące w komórkach szybko rosnących.
start learning
szorstkie
Siateczka śródplazmatyczna komórek mięśniowych.
start learning
siateczka sarkoplazmatyczna
Gromadzi Ca2+ potrzebne do skurczu mięśni.
start learning
siateczka sarkoplazmatyczna
Skład chemiczny rybosomu.
start learning
rRNA/białka
Jego funkcją jest synteza białek.
start learning
rybosom
Budowa rybosomu.
start learning
duża podjednostka/mała podjednostka
Miejsca występowania rybosomów.
start learning
cytozol/ER szorstkie/otoczka jądrowa/mitochondria/chloroplasty
Miejsca występowania rybosomów syntezujących białka przeznaczone do wstawienia w błony.
start learning
otoczka jądrowa/ER szorstkie
Współczynik określający szybkość poruszania się cząsteczek koloidalnych pod wpływem sił odśrodkowych w ultrawirówkach.
nazwa i skrót
start learning
stała sedymentacji Svedberga (S)
Jednostka stałej sedymentacji Svedberga.
nazwa i skrót
start learning
svedberg [s]
Stosowana do określania masy i wielkości np. rybosomów.
nazwa i skrót
start learning
stała sedymentacji Svedberga (S)
Wydzielanie substancji przez komórki.
start learning
sekrecja
Podjednostka aparatu Golgiego.
start learning
cysterna
Strefy aparatu Golgiego.
start learning
strefa cis/strefa trans
Strefa odbiorcza aparatu Golgiego.
start learning
strefa cis
Strefa wysyłkowa aparatu Golgiego.
start learning
strefa trans
Miejsce zachodzenia modyfikacji białek, związanych z nimi węglowodanów i fosfolipidów oraz syntezy wielu polisacharydów.
start learning
aparat Golgiego
Komórki z obecnymi lizosomami.
start learning
zwierzęce/niektórych protistów
Procesy zachodzące z udziałem lizosomów.
start learning
fagocytoza/autofagia
Rozkładane przez lizosomy.
start learning
organella/makrocząsteczki komórkowe/substancje pochłonięte
Proces kataboliczny polegający na trawieniu przez komórkę obumarłych lub uszkodzonych elementów jej struktury.
2 synonimy
start learning
autofagia/autofagocytoza
Umożliwia recyklizację w komórce.
start learning
lizosom
Enzymy zawarte w lizosomie.
2 synonimy
start learning
hydrolazy/enzymy hydrolityczne
Komponent metaboliczny przeprowadzający reakcję utleniania i redukcji.
3 synonimy
start learning
peroksysom/mikrociałko/mikrociało
Enzymy katalizujące przenoszenie wodoru na tlen.
start learning
oksydazy
Enzym katalizujący proces rozkładu H2O2.
start learning
katalaza
Enzymy zawarte w peroksysomie.
start learning
oksydaza/katalaza
Zawiera enzymy przenoszące H2 na O2.
start learning
peroksysom
Odpowiada za rozkład kwasów tłuszczowych na cząsteczki mniejsze.
start learning
peroksysom
Odpowiada za detoksykację etanolu.
start learning
peroksysom
Przekształca w siewkach kwasy tłuszczowe w cukry.
start learning
glioksysom

You must sign in to write a comment