1.1. ME AND MY LANGUAGES - vocabulary

 0    28 flashcards    haniahania7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
language
start learning
język
fluency
start learning
płynność
bilingual
We'll need to hire a bilingual assistant
start learning
dwujęzyczny
Będziemy musieli zatrudnić dwujęzycznego asystenta.
slang
start learning
gwara
learn
start learning
uczyć się
accuracy
The accuracy of the data is our main problem.
start learning
dokładność
Dokładność danych jest naszym najważniejszym problemem.
classroom
The pupils decorated their classroom with pictures and paper flowers.
start learning
klasa (pomieszczenie)
Uczniowie udekorowali klasę rysunkami i kwiatkami z papieru.
easy
It’s easy to install this software.
start learning
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
hard
Human bones are very hard.
start learning
twardy
Ludzkie kości są bardzo twarde.
native
start learning
osoba pochodząca z jakiegoś kraju / posługująca się jakimś językiem jako ojczystym
bold
It looks better in bold.
start learning
wytłuszczenie, pogrubienie czcionki
Lepiej wygląda pogrubione.
speak
Do you speak English?
start learning
mówić
Mówisz po angielsku?
strategy
What is our strategy for winning the film competition? We need a plan.
start learning
strategia
Jaka jest nasza strategia na wygranie konkursu filmowego? Potrzebujemy planu.
exam
I'm always stressed out before oral exams.
start learning
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
standard
start learning
norma
foreign
start learning
zagraniczny
advantage
start learning
korzyść
regular
start learning
regularny
skill
start learning
zręczność
tongue
start learning
język
travel
start learning
podróż
apart
start learning
osobno
speak
Do you speak English?
start learning
mówić
Mówisz po angielsku?
write
start learning
pisać
mother tongue
start learning
język ojczysty
learning strategies
start learning
strategie uczenia się
native speaker
start learning
native speaker
jargon
start learning
język specjalistyczny

You must sign in to write a comment