1. Work and jobs

 0    17 flashcards    verton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jednym z moich głównych obowiązków jest, aby upewnić się, że liczba nowych zamówień na rynku są zakończone na czas.
start learning
One of my main responsibilities is to make sure that the number of new orders in the market are completed on time.
Jestem również odpowiedzialny za budżet projektów
start learning
I'm also in charge of design budget.
Mam do czynienia z wieloma różnymi ludźmi w firmie.
start learning
I deal with a lot of different people in the company.
Jestem odpowiedzialny za składanie zleceń pomiędzy giełdą a biurem maklerskim.
start learning
I am responsible for the placing of orders between the stock exchange and brokerage.
Wychodzę do pracy o 7:30 rano.
start learning
I leave for work at 7.30 every morning.
Jadę do pracy pociągiem.
start learning
I go to work by train.
Na szczęscie, nie choruję bardzo często, więc nie jestem często na urlopie.
start learning
Luckily, I don't get ill very much so I'm not often off work.
Gospodarka szybko się rozwija i ludzi pracujących jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej. odsetek, Ludzi bez pracy spadła do najniższego poziomu od 30 lat.
start learning
The economy is growing fast and more people are in work than ever before. The percentage, of people out of work has fallen to its lowest level for 30 years.
Praca w pełnym wymiarze czasu jest dla całego normalnego tygodnia pracy; Praca dorywcza jest krócej niż
start learning
A full-time job is for the whole of the normal working week; a part-time job is for less time than that
Mówisz, że ktoś pracuje w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu.
start learning
You say that someone works full-time or part-time.
Stała praca nie kończy się po określonym czasie; praca tymczasowa kończy się po upływie ustalonego okresu. Mówisz o pracy tymczasowej i stałej pracy.
start learning
A permanent job does not finish after a fixed period; a temporary job finishes after a fixed period. You talk about temporary work and permanent work.
O której godzinie wychodzisz do pracy?
start learning
What time do you leave for work?
Jak długo potrzebujesz, żeby dostać się do pracy?
start learning
How long does it take you to get to work?
O której przychodzisz do pracy?
start learning
What time do you arrive at work?
Czy bierzesz dużo czasu wolnego?
start learning
Do you take a lot of time off work?
Jaki rodzaj pracy chcesz wykonwyać?
start learning
What sort of job would you like to do?
Co rutynowego chciałbyś mieć?
start learning
What routine would you like to have?

You must sign in to write a comment