1 zajęcia chemia

 0    50 flashcards    issssa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prezentować dodatkowe dane
start learning
to present additional data
ogrzewać delikatnie
start learning
to heat gently
bezwodny
start learning
anhydrous
pomocniczy, zewnętrzny
start learning
auxiliary
rozdzielacz
start learning
the separatory funnel
efekt steryczny
start learning
the steric effect
jon trójwartościowy
start learning
the trivalent ion
zawiesina
start learning
the suspension
stała trwałości
start learning
the stability constant
usunąć nadmiar produktu
start learning
to remove excess product
kwas pirogronowy
start learning
the pyruvic acid
nie mniej niż
start learning
not less than
ilościowo
start learning
quantitatively
uwaga
start learning
the caution
wyparka obrotowa
start learning
the rotavapor
wzrastać
start learning
to increase
rzucać na coś swiatlo
start learning
to shed light on something
odessać
start learning
to suck out
wykres
start learning
the plot
pęcherzyki gazu
start learning
the bubbles of gas
odzwierciedlać
start learning
to reflect
chromatografia cienkowarstwowa
start learning
thin layer chromatography
na przykład
start learning
for instance (e.g.)
kwas nadmanganowy
start learning
the permanganic acid
złączka
start learning
the joint
związek
start learning
the compound
przemyć czymś
start learning
to slurry with
zlewka
start learning
the beaker
chromatografia gazowa
start learning
Gas Chromatography
moździerz z tłuczkiem
start learning
the mortar with pestle
amoniak
start learning
the ammonia
bezbarwne igły
start learning
the colourless needles
łapa, zacisk
start learning
the clamp
zrobić widma
start learning
to takie the spectra
oryginalna objętość
start learning
the original volume
przejściówka
start learning
the adapter
dobrze zmieszany roztwór
start learning
the well-stirred solution
kwas bursztynowy
start learning
the succinic acid
naczynko wagowe
start learning
the weighed bottle
temperatura topnienia
start learning
melting point
metale ziem alkalicznych
start learning
the alkaline earth metals
przechować przez całą noc
start learning
to keep overnight
sączek
start learning
the filter paper
aby, żeby
start learning
in order to
w przeciwieństwie
start learning
In contrast
tworzyć zawiesinę
start learning
to suspend
składniki
start learning
the components
przedmuchać / oczyścić Argonem
start learning
to purge thoroughly with Argon
mianowicie
start learning
namely
rzeczywiście
start learning
indeed

You must sign in to write a comment