1 fun and games

 0    118 flashcards    anonimowa120
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zarezerwować lokal
start learning
book a venue
nadrobić zaległości
start learning
to catch up
spotkanie rodzinne,
start learning
family gathering
imprezować do późna
start learning
make a night of it
organizować spotkanie towarzyskie
start learning
organise a get-together
sporządzić listę gości
start learning
put together a guest list
wysyłać zaproszenia
start learning
send out invitations
utworzyć wydarzenie
start learning
set it up as an event
zorganizować dużą imprezę
start learning
throw a big do
przyjazny
start learning
approachable
być przezabawnym
start learning
be a scream
równy gość (osoba pogodna, z dystansem do siebie, chętna do pomocy innym)
start learning
good sport
rozmowny, towarzyski
start learning
gregarious
samotnik
start learning
loner
być w centrum uwagi
start learning
be the centre of attention
dusza towarzystwa
start learning
the life of the party
smutas,
start learning
wet blanket
jubileusz
start learning
anniversary celebration
przyjęcie przed narodzinami dziecka
start learning
baby shower
przyjęcie urodzinowe, impreza urodzinowa
start learning
birthday party,
rezerwacja
start learning
booking
przyjęcie z okazji ukończenia szkoły
start learning
graduation celebration
być w błędzie
start learning
To be mistaken
okazja powód, świętowania
start learning
occasion
wyjatkowy niezwykły
start learning
outstanding
tłoczny, przeludniony
start learning
packed
przyjęcie
start learning
reception
krewny
start learning
a relative
przyjęcie z okazji przejścia na emeryturę
start learning
retirement party
zachwycony
start learning
thrilled
przyjęcie weselne
start learning
wedding reception
Najlepsze życzenia z okazji narodzin dziecka
start learning
Best wishes for a happy, healthy baby!
Gratulacje z okazji dotychczasowych sukcesów!
start learning
Congratulations on your achievement!
Powodzenia w przyszłości!
start learning
Here's to your future!
Za kolejne szczęśliwe dwadzieścia lat małżeństwa!
start learning
Congratulations to another twenty years of a happy marriage!
Wszystkiego dobrego dla nowożeńców!
start learning
Here's to the newlyweds!
mieć bzika na punkcie czegoś
start learning
be big on something
siedzieć w domu być zamknietym w 4 ścianach
start learning
be stuck indoors
chwilowa moda
start learning
fad
spróbować czegoś
start learning
have a go at something
spędzać spokojnie wieczór w domu
start learning
have a quiet night in
świetnie się bawić
start learning
have a real laugh
zajęcia w wolnym czasie
start learning
leisure activity
gra w statki
start learning
battleships
gry planszowe
start learning
board games
gry komputerowe
start learning
computer games
warcaby
start learning
draughts
wisielec
start learning
hangman
zabawa w chowanego
start learning
hide and seek
gra w klasy
start learning
hopscotch
chińczyk (gra)
start learning
ludo
kółko i krzyżyk
start learning
noughts and crosses
zabawa na świerzym powietrzu
start learning
outdoor games
gry z wykorzystaniem papieru i ołówka
start learning
paper-and-pencil games
gry fabularne (RPG)
start learning
role-playing games (RPG)
gra gdzie trzeba zebrać różne przedmioty
start learning
scavenger hunt
scrable
start learning
scrabble
strzelanki komputerowe
start learning
shooter games
przeciąganie liny
start learning
tug of war
gry słowne
start learning
word games
osiągać cel
start learning
achieve / reach a goal
wykonać jakąś czynność
start learning
do an activity
przyciągać tłumy ludzi
start learning
attract / draw / pull (in) crowds of people
brać udział w jakiejś czynności, zdarzeniu
start learning
engage in / take part in an activity
spędzać czas z kolegami/koleżankami
start learning
hang out / socialise / mess about with your friends
hobby, rozrywka
start learning
leisure / free time activity
dążyć do celu
start learning
pursue a goal
rozwiązywać łamigłówkę, zagadkę
start learning
solve / do a puzzle,
stymulujące zajęcie
start learning
stimulating activity
wymyślić łamigłówkę
start learning
invent a puzzle
korzystny,
start learning
beneficial,
podkreślać, uwypuklać
start learning
to emphasize
stawiać czoło problemom
start learning
face problems
forma rekreacji
start learning
form of recreation
ponadto
start learning
furthermore
sprawiać komuś przyjemność
start learning
give somebody pleasure
pozostawać z kimś w dobrych relacjach
start learning
have a good relationships with sombody
błędne przekonanie
start learning
misconception
niemniej, jednakże
start learning
nevertheless,
roztargniony, nieuważny
start learning
absent-minded
robić coś, porabiać
start learning
be up to something,
szczycić się czymś, chlubić się czymś
start learning
boast something
wybuchnąć płaczem
start learning
burst into tears
przyjąć się, zyskać popularność
start learning
catch on
ceremonia, uroczystość
start learning
ceremony
pocieszać kogoś
start learning
cheer somebody up
informacja poufna
start learning
classified information
wskazówka, podpowiedź
start learning
clue
wbrew czemuś
start learning
contrary to something
złamać kod
start learning
crack a code
zwyczaj
start learning
custom
zdekoncentrowany, rozproszony
start learning
distracted,
niepokojący
start learning
disturbing
napisać do kogoś
start learning
drop someone a line
dalsza rodzina
start learning
extended family
kartka z życzeniami
start learning
greetings card
zyskiwać popularność
start learning
grow in popularity
zaryzykować przypuszczenie
start learning
hazard a guess
być gospodarzem
start learning
host
dotrzymać terminu umówionej wizyty
start learning
keep an appointment
ujawniać informacje
start learning
leak
dotrwać, dać radę, dojechać
start learning
make it
pamiętny
start learning
memorable
pielucha
start learning
a nappy
spostrzegawczy
start learning
observant
celowo, umyślnie
start learning
on purpose
podsłuchiwać
start learning
overhear
ciąża
start learning
pregnancy
dochodowy
start learning
profitable
opublikować, podać do szerszej wiadomości
start learning
publicise
zjazd rodzinny
start learning
reunion
otoczenie, sceneria
start learning
setting
przyjść na spotkanie
start learning
show up for an appointment
umknąć z pamięci
start learning
slip your mind
samotny, w pojedynkę
start learning
solitary
wystawić kogoś, nie przyjść na spotkanie
start learning
stand somebody up
odrzucić ofertę
start learning
turn down an offer
pojawić się, przyjść
start learning
turn up

You must sign in to write a comment