04.10.19 hacked off

 0    15 flashcards    szygas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bez fizycznej obecności
start learning
without physical presence
uderzyć bez ostrzeżenia
start learning
to strike without warning
paraliżować siły zbrojne
start learning
to paralyze the armed forces
stać się realnym zagrożeniem
start learning
to become a real threat
źródło bezsennej informacji
start learning
the source of priceless information
przeciętna luka czasowa
start learning
an average time gap
ignorować podejrzane akcje
start learning
to ignore suspicious actions
koordynować kluczową obronę
start learning
to coordinate key defense
decydujące uderzenia
start learning
decisive strikes
realna obawa
start learning
real concern
koncentrować się na
start learning
to concentrate on
znajomość informatyki
start learning
IT knowledge
z różnych powodów
start learning
for different reasons
klucz do sukcesu
start learning
the key to success
wiedza psychologiczna
start learning
psychological knowledge

You must sign in to write a comment