01 Random Facts

 0    36 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trivia
start learning
ciekawostki, błahostki, drobnostki (mało znane fakty)
get together
start learning
zbierać się, gromadzić się wspólnie, spotkać się, zacząć związek (miłosny lub seksualny)
reviewer
start learning
recenzent, krytyk
review
I think we should make a full review of our policy.
start learning
recenzja, recenzowanie, inspekcja, przeglądać, przemyśliwać, recenzować, robić przegląd (np. wydarzeń), przeprowadzać inspekcję, przeglądowy
Uważam, że powinniśmy dokonać przeglądu naszej polityki.
revise American English review
start learning
powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu)
He is revising for his maths exam.
start learning
On powtarza materiał do egzaminu z matematyki.
I need to review everything one more time before the exam and I'll be ready
start learning
Musze powtórzyć wszystko jeszcze raz przed egzaminem i będę gotowy.
disclaimer
start learning
zaprzeczenie, zrzeczenie się, wyjaśnienie w celu uniknięcia nieporozumienia
storage
start learning
magazynowanie, przechowywanie, pamięć, magazyn, skład, magazynowy, retencyjny (o zbiorniku)
I want a computer with bigger storage.
start learning
Chcę komputera z większą pamięcią.
Is the storage tank filled up?
start learning
Czy zbiornik magazynowy jest napełniony?
retrieval
start learning
odzyskanie (np. danych z komputera), odzyskiwanie (np. utraconego przedmiotu)
attempt
start learning
próba, usiłowanie, próbować, usiłować
assume
start learning
przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe), obejmować (np. jakieś stanowisko), przejmować (np. odpowiedzialność, kontrolę), przybierać (jakiś wyraz twarzy), przyjmować, przybierać (pozę, pozycję, ułożenie)
omission
start learning
pominięcie, przeoczenie, opustka (np. w tekście), zaniedbanie
oppose
start learning
sprzeciwiać się, przeciwstawić się, przeciwstawiać się
herein
start learning
tutaj, tu (w tym dokumencie)
adherence
start learning
przestrzeganie (zasad, reguł), przyleganie, przywieranie, przywiązanie, wierność
This is a duct tape of high adherence.
start learning
Taśma klejąca o wysokiej przyczepności.
duct
start learning
kanał (np. wentylacyjny), przewód
duct tape, duck tape
start learning
mocna taśma klejąca (używana głównie do izolacji)
applicable
start learning
odpowiedni, stosowny, mający zastosowanie
professional
start learning
zawodowy, profesjonalny, służbowy, branżowy, profesjonalista (np. sportowy), fachowiec, zawodowiec, fachowiec, zawodowiec, przedstawiciel wolnych zawodów
amateur
start learning
amatorski, amator (osoba robiąca coś dla przyjemności, a nie profesjonalnie)
jurisdiction
start learning
jurysdykcja, kompetencja, kompetencyjny
sole
start learning
jedyny, wyłączny (nie dzielony z nikim innym), podeszwa (stopy), sola (gatunek ryby), podeszwa (od buta), zelówka, podzelować (założyć nową podeszwę u szewca)
purchaser
start learning
nabywca, kupujący
reader
start learning
czytelnik, czytnik (np. danych, kart), wykładowca, nauczyciel akademicki
He is the reader who is always late.
start learning
On jest wykładowcą, który jest zawsze spóźniony.
liability
start learning
odpowiedzialność prawna, zobowiązanie, obciążenie, obowiązek, skłonność (np. do choroby), problem, ciężar
I have a liability for headaches.
start learning
Mam skłonność do bólów głowy.
whatsoever
start learning
cokolwiek, jakkolwiek
behalf
start learning
w imieniu, na rzecz kogoś, na czyjąś korzyść, z powodu kogoś
receive
start learning
dostawać, otrzymywać (np. list), uzyskiwać, otrzymywać (pomoc medyczną), przyjmować, odbierać, reagować na coś w jakiś sposób (np. film), przyjmować, podejmować (np. gości)
purely
start learning
tylko, wyłącznie, jedynie, całkowicie, zupełnie, czysto
pure
start learning
czysty, bez domieszki, całkowity, czystej krwi, prawdziwy

You must sign in to write a comment