01 Complete English

 0    25 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
vowel
start learning
samogłoska
As a result there are plenty of words without vowels.
start learning
W rezultacie istnieje wiele słów bez samogłosek.
consonant
start learning
spółgłoska
It's very difficult to pronounce a word with many consonants.
start learning
Bardzo trudno wymawiać słowo z wieloma spółgłoskami.
premises
start learning
lokal, parcela z zabudowaniami, teren, nieruchomość
premise, premiss
start learning
przesłanka, założenie
permission
start learning
zgoda, pozwolenie
promise
start learning
obiecywać, zapowiadać, obietnica, zapowiedź
liable
If you don't fix that dangerous step in your shop, you could be held liable when someone trips over it.
start learning
odpowiedzialność
Jeśli nie naprawisz tego niebezpiecznego stopnia w twoim sklepie, możesz być obciążony odpowiedzialnością, gdy ktoś się o niego potknie.
If there were side effects, the government might be held liable.
start learning
Jeśli wystąpią skutki uboczne, rząd może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
hold, held, held
start learning
trzymać, odbywać, przeprowadzać, organizować (np. spotkania), mieć, zawierać (np. określoną liczbę miejsc)
This car holds 3 seats in the back.
start learning
Ten samochód ma trzy siedzenia z tyłu.
unfamiliar
start learning
obcy (o osobie), nieznany (np. o otoczeniu)
easily
start learning
łatwo, bez stresu, na luzie
specialized
start learning
specjalistyczne, specjalistyczny (np. wiedza, słownictwo)
specialize, specialise British English
start learning
specjalizuje się, specjalizuje się w brytyjskim angielskim
all of the time
start learning
cały czas
master
start learning
gospodarz, pan, władca, kapitan, szef, majster, mistrz, nauczyciel, wirtuoz, wzorzec, opanować (wiedzę), kontrolować, panować (nad sytuacją), ujarzmiać, okiełznywać
Your sister is very responsible, she should be a master for you.
start learning
Twoja siostra jest bardzo odpowiedzialna, powinna być dla ciebie wzorcem.
channel
start learning
kanał, droga (system, metoda uzyskiwania informacji, dóbr), kanał, tor wodny (np. rzeki), pasmo częstotliwości (np. radiowej), kanał (radiowy), rowek, wyżłobienie, kanał, droga, sposób (np. wyrażania siebie)
channel
start learning
kierować (np. wysiłek, energię), przeznaczać, uruchomić (np. fundusze na określony cel), wyżłabiać (np. rowek w skale), doprowadzać, odprowadzać, kierować (np. wodę)
Channel your energy into action.
start learning
Skieruj swoją energię do działania.
A one million dollars must be channelled to those people.
start learning
Milion dolarów musi być skierowany (przeznaczony) dla tych ludzi.
They channelled water from the lake to the field.
start learning
Oni doprowadzili wodę z jeziora na pole.
the Channel
start learning
kanał łączący Wielką Brytanię i Francję

You must sign in to write a comment