Zapalenie przewlekłe część druga

 0    64 flashcards    mona09
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
ZAPALENIE PRZEWLEKŁE MIKROSKOPOWE CECHY ZAPALENIA PRZEWLEKŁEGO
start learning
„przewlekły” naciek zapalny, - destrukcja tkanki, - naprawa przez zastąpienie tkanki łącznej
makrofagi i komórki pochodne, limfocyty, komórki plazmatyczne destrukcja - czynnik etiologiczny, reakcja zapalna naprawa przez zastąpienie tkanki łącznej – zwłóknienie, - angiogeneza, - tworzenie blizny
MAKROFAGI I ICH POCHODNE
start learning
•komórki macierzyste szpiku kostnego •monoblasty •monocyty •makrofagi
aktywowane makrofagi, komórki nabłonkowate, komórki wielojądrzaste
MECHANIZM GROMADZENIA SIĘ MAKROFAGÓW
start learning
STAŁE POZYSKIWANIE MONOCYTÓW, - MIEJSOWA PROLIFERACJA UNIERUCHOMIENIE MAKROFAGÓW
czynniki chemotaktyczne dla monocytów (cytokiny – IL8, C5a, PDGF, TGF beta) - makrofagi mogą proliferować w miejscu zapalenia - zatrzymanie makrofagów w miejscu zapalenia -„macrophage inhibitory factor” utlenione lipidy
STAŁE POZYSKIWANIE MONOCYTÓW
start learning
: czynniki chemotaktyczne dla monocytów
(cytokiny – IL8, C5a, PDGF, TGF beta)
MIEJSOWA PROLIFERACJA MAKROFAGÓW
start learning
- makrofagi mogą proliferować w miejscuzapalenia
•UNIERUCHOMIENIE MAKROFAGÓW
start learning
- zatrzymanie makrofagów w miejscu zapalenia -„macrophage inhibitory factor” –
czynnik hamujący migrację makrofagów, utlenione lipidy
NACIEK NEUTROFILOWY w zapaleniu przewlekłym
start learning
 od niskiej do dużej ilości w niektórych zapaleniach przewlekłych, - dowód na obecność przetrwałych bakterii lub komórek martwiczych, - indukowane przez mediatory uwolnione przez makrofagi lub komórki martwicze
BARDZIEJ TYPOWE DLA ZAPALENIA OSTREGO
ZAPALENIE ROPNOZIARNINIAKOWE łacina
start learning
inflammatio pyogranulomatosa
ROPNO-ZIARNINIAK łacina
start learning
pyogranuloma
MECHANIZM BIOLOGICZNY ZAPALENIA PRZEWLEKŁEGO definicja
start learning
- adaptacja (zmiana) ostrej odpowiedzi zapalnej w przewlekłą odpowiedź zapalną
MECHANIZM BIOLOGICZNY ZAPALENIA PRZEWLEKŁEGO jak zachodzi proces
start learning
- czynnik wyzwalający, - prezentacja antygenów przez makrofagi, komórki dendrytyczne i limfocyty B, - działanie limfokin – przyciąganie innych komórek immunologicznych do miejsca zapalenia
prezentacja antygenów przez makrofagi, komórki dendrytyczne i limfocyty B wywołuje
start learning
aktywacja limfocytów ThCD4+, - uwolnienie specyficznych cytokin (limfokiny)
działanie limfokin – przyciąganie innych komórek immunologicznych do miejsca zapalenia:
start learning
- odpowiedź Th1 – odpowiedź komórkowa, - odpowiedź Th2 – odpowiedź humoralna
ZAPALENIE PRZEWLEKŁE - odpowiedź Th1
start learning
odpowiedź typu komórkowego - zazwyczaj powiązane z: ciała obce, - antygeny endogenne np. myelin basic protein (alergic encephalomyelitis), - antygeny egzogenne
antygeny egzogenne wywołujące zapalenie przewlekłe
start learning
Mycobacteria, Listeria, Histoplasma, Leishmania
odpowiedź zapalna składa się z
start learning
limfocyty T i B,makrofagi, komórki dendrytyczne, fibroblasty
indukowana przez: IL-12, INF-gamma, IL-8, IL-23
ZAPALENIE PRZEWLEKŁE - odpowiedź Th2
start learning
głównie odpowiedź humoralna - zazwyczaj powiązana z chorobami alergicznymi
astma,wziewne przewlekłe alergie, zapalenie skóry na skutek alergii pokarmowej,zapalne choroby jelita
odpowiedź zapalna w zapaleniu przewlekłym składa się z
start learning
limfocyty T i B, makrofagi, komórki dendrytyczne, fibroblasty, eozynofile, mastocyty
aktywacja limfocytów B – różnicowanie do komórek plazmatycznych i synteza przeciwciał i uwalnianie, - indukcja przez: IL-4, IL-10, IL-5, IL-9
aktywacja limfocytów B – różnicowanie do komórek plazmatycznych i synteza przeciwciał i uwalnianie indukowane przez
start learning
: IL-4, IL-10, IL-5, IL-9
ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE łacina
start learning
(inflammatio granulomatosa)
ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE definicja
start learning
- typ zapalenia przewlekłego charakteryzujący się gromadzeniem jednojądrowych komórek fagocytujących
makrofagów,-komórek nabłonkowatych, wielojądrowych komórek olbrzymich
ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE MECHANIZM
start learning
czynnik inicjujący – stały, niemożliwy do strawienia, -czynniki niedegradowalne, -nasilona odpowiedź komórkowa mediowana przez limfocyty T, -wzajemne oddziaływanie różnorodnych cytokin uwolnionych przez komórki
ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE - POSTACI MORFOLOGICZNE
start learning
ROZLANE (trądowate), - GUZKOWE, - „ZIARNINIAK” EOZYNOFILOWY
ROZLANE (trądowate) ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE powiązane z
start learning
- powiązane z odpowiedzią immunologiczną Th2
ROZLANE (trądowate) ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE PRZYKŁADY
start learning
Mycobacterium leprae – trąd ludzki – niesorawaciejące gromadzenie się makrofagów i innych komórek zapalnych, - leiszmanioza, - Mykobakteriozy atypowe
ROZLANE (trądowate) ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE HISTOPATOLOGIA
start learning
-rozlane uszkodzenie i naciek zapalny, - słabo ograniczone, - liczne makrofagi, nieliczne limfocyty, - możliwe włóknienie, - często liczne mikroorganizmy wewnątrz makrofagów
GUZKOWE (TUBERCULOID) ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE powiązane z
start learning
- powiązane z odpowiedzią immunologiczną Th1
GUZKOWE (TUBERCULOID) ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE PRZYKŁAD
start learning
Mycobacterium bovis – gruźlica bydła – charakterystyczne ZIARNINIAKI (GRANULOMAS)
GUZKOWE (TUBERCULOID) ZAPALENIE ZIARNINIAKOWE HISTOPATOLOGIA
start learning
centralny obszar martwicy szczątki komórki (serowaciejąca zmiana), często mineralizacja – bydło, otoczone przez makrofagi, i wielojądrowe komórki olbrzymie i bardziej obwodowo limfocyty Be i Te, komórki plazmatyczne i włóknienie,
zazwyczaj nikła ilość mikroorganizmów w makrofagach
„ZIARNINIAK” EOZYNOFILOWY definicja
start learning
- zwarty naciek eozynofilii, makrofagów, gęsta eozynofilia wokół włókien kolagenu spowodowana przez nagromadzenie głównego białka zasadowego uwolnionego z eozynofilii, często kolagenoliza
ZIARNINIAK” EOZYNOFILOWY PRZYCZYNA
start learning
odpowiedź na migrację pasożytów (Toxocara canis), alergia na różnorodne antygeny (pchły, pokarm)
ZIARNINIAK” EOZYNOFILOWY PRZYKŁADY
start learning
płytka eozynofilowa (koty), - ziarniniak eozynofilowy (psy, koty), - ziarniniak kolagenolityczny (konie), - ziarniniaki wtórne do osiadłych larw glist (wszystkie gatunki)
WŁÓKNIENIE - GOJENIE- ZIARNINOWANIE łacina
start learning
(granulatio)
ZIARNINOWANIE definicja
start learning
jako faza gojenia ostrego zapalenia, - w trakcie/po zapaleniu przewlekłym, naprawa ran
SYGNAŁY DO GOJENIA TKANKI
start learning
– wydzielanie specyficznych substancji przez uszkodzone komórki, komórki zapalenia
FGF - fibroblast growth factor, PDGF - platelet-derived growth factor, AGF - angiogenic growth factor, EGF - epidermal growth factor, TGF - transforming growth factors,
ANGIOGENEZA definicja
start learning
tworzenie naczyń krwionośnych
STYMULACJA ANGIOGENEZY
start learning
uraz tkanki, - aktywacja przetrwałych komórek śródbłonka przez: FGF (leukocyty i płytki), VEGF, - hipoksja, - uwolnienie produktów z uszkodzonych tkanek
AKTYWACJA ANGIOGENEZY
start learning
– zwiększenie ekspresji integryn (cząstki adhezyjne) na powierzchni komórek śródbłonka
PROLIFERACJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA przebieg
start learning
na granicach przetrwałej tkanki POJAWIAJĄ SIĘ PIERWSZE NACZYNIA powstające z przetrwałych naczyń włosowatych, - wydzielina komórek śródbłonka TRAWI OTACZAJĄCĄ BŁONĘ PODSTAWNĄ I ECM,
-WNIKANIE I MIGRACJA komórek śródbłonka do miejsca uszkodzenia nowe komórki śródbłonka ŁĄCZĄ SIĘ I TWORZĄ KANAŁY i stopniowo tworzą sieć nowych naczyń włosowatych
TKANKA ZIARNINIOWA – ZIARNINA łacina
start learning
(granulatio)
TKANKA ZIARNINIOWA – ZIARNINA PATOMORFOLOGIA
start learning
miękka, różowa tkanka złożona z małych ziarenek i łatwo krwawiąca
TKANKA ZIARNINIOWA – ZIARNINA FIBROBLASTY
start learning
wydłużone, wielościenne, wrzecionowate, - z obfitą cytoplazmą, bogate w REM, - produkujące kolagen, ECM, białka, chemokiny
TKANKA ZIARNINIOWA – ZIARNINA HISTOPATOLOGIA
start learning
młoda tkanka łączna (fibroblasty, elementy zewnątrzkomórkowe – substancja podstawowa, niewiele włókien kolagenowych), - nowe naczynia krwionośne, naciek zapalny, obrzęk
TWORZENIE TKANKI ŁĄCZNEJ przebieg
start learning
uszkodzenie tkanki, - działanie cytokin - synteza istoty podstawowej i włókien kolagenowych, -dojrzewanie tkanki ziarninowej, - przebudowa rany, - obkurczanie rany
uszkodzenie tkanki, - działanie cytokin
start learning
– np. PDGF stymuluje migrację i proliferację fibroblastów,
synteza istoty podstawowej i włókien kolagenowych przez
start learning
aktywowane fibroblasty (fibroplasia, włóknienie)
dojrzewanie tkanki ziarninowej
start learning
– wzrost ilości włókien kolagenowych uciska na naczynia krwionośne i hamuje ich wzrost,
przebudowa rany
start learning
– makrofagi wydzielają kolagenazy, elastazy i fagocytują zwyrodniałe cząstki kolagenu
obkurczanie rany
start learning
– przeobrażenie fibroblastów w miofibroblasty (posiadają w cytoplazmi kurczliwe mikrofilamenty)
włóknienie łacina
start learning
fibroplasia
GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST powstaje w przypadku
start learning
- małe, niezainfekowane rany (ostre, wolne od dużej liczby bakterii i martwiej tkanki), niewiele wolnej krwi
GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST wymień etapy
start learning
24 godziny, - 3 dni, - 5 dni, - od 10 do 14 dni
GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST 24 godziny
start learning
– tworzenie skrzepu, migracja neutrofili, proliferacja komórek nabłonka na brzegach rany, obecność fibroblastów, które łączą brzegi rany, - proliferacja naczyń krwionośnych
GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST 3 dni
start learning
– obecność makrofagów, tworzenie tkanki ziarninowej – synteza kolagenu, migracja komórek nabłonka wokół rany
GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST 5 dni
start learning
– naczynia krwionośne i fibroblasty wypełniają miejsce rany, włókna kolagenowe stają się bardziej obfite i zaczynają tworzyć most pomiędzy brzegami rany, - zanikanie komórek zapalenia, warstwa nabłonkowa pokrywa powierzchnię rany
GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST 10 -14 dni
start learning
– gromadzenie kolagenu, dojrzewanie tkanki ziarninowej, obecność miofibroblastów i obkurczanie rany
GOJENIE PRZEZ ZIARNINOWANIE definicja
start learning
- duże lub zanieczyszczone rany (bakterie, ciała obce, pozostałości tkanki, erytrocyty) z bogatym tworzeniem skrzepu
GOJENIE PRZEZ ZIARNINOWANIE etapy
start learning
wywołanie zapalenia ostrego (gromadzenie włókien, duża ilość szczątków komórkowych), - szczątki komórkowe i skrzep zostają sfagocytowane (neutrofile i makrofagi), - migracja i proliferacja fibroblastów, neowaskularyzacja,
- synteza białek ECM, synteza i nagromadzenie włókien kolagenowych -dojrzewanie tkanki łącznej (zmniejszenie ilości komórek zapalenia, fibroblastów, naczyńkrwionośnych, wzrost ilości włókien kolagenowych) i tworzenie blizny, - obkurczanie się rany
CZYNNIKI OPÓŹNIAJĄCE GOJENIE RANY
start learning
zakażenie, - niedostateczna dostawa krwi, - zaburzenia hormonalne, - nieodpowiednie odżywianie, - ruchomość brak bezruchu, - podeszły wiek, - chemioterapeutyki, naświetlanie, - glikosteroidy, - niedobory immunologiczne
CZYNNIKI OPÓŹNIAJĄCE GOJENIE RANY zakażenie
start learning
patogenne bakterie lub grzyby, - szczątki ciał obcych,
CZYNNIKI OPÓŹNIAJĄCE GOJENIE RANY - zaburzenia hormonalne
start learning
- cukrzyca, - hiperadrenokortycyzm
CZYNNIKI OPÓŹNIAJĄCE GOJENIE RANY - nieodpowiednie odżywianie
start learning
, - niedobór wit C, - niedobór białka
KELOID
start learning
– nadmierna ilość włókien kolagenowych w tkance ziarninowej często przypomina masy nowotworowe
DZIKIE MIĘSO
start learning
– nadmierna ilość tkanki ziarninowej która wystaje ponad poziom otaczającej skóry. Często u koni z rozległymi ranami, jako konsekwencja braku hamującego wpływu nabłonka. Jednym z czynników hamującym rozrost ziarniny jest obecność nabłonka.

You must sign in to write a comment