Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung

5  1    51 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co o tym sądzisz?
start learning
Was denkst du darüber?
Dziwi mnie, że...
start learning
Es wundert mich, dass...
Jestem zdania, że...
start learning
Ich bin der Meinung, dass ... / Ich bin der Ansicht, dass...
Jestem innego zdania.
start learning
Ich bin anderer Ansicht.
Na Twoim miejscu...
start learning
An deiner Stelle...
Odnoszę wrażenie, że...
start learning
Ich gewinne den Eindruck, dass...
To zadziwiające, że...
start learning
Es ist erstaunlich, dass...
Wątpię, że...
start learning
Ich zweifele daran, dass...
To wydaje mi się podejrzane.
start learning
Das ist mir suspekt.
Bez dyskusji!
start learning
Ohne Diskussion!
Do licha!
start learning
Zum Teufel!
akceptować
start learning
akzeptieren
nie brać czegoś pod uwagę
start learning
etwas außer Betracht lassen
nie mieć racji
start learning
Unrecht haben
nie mieć wyboru
start learning
keine Wahl haben
potwierdzać
start learning
bestätigen
wpływać na kogoś / coś
start learning
jemanden beeinflussen
wyciągać wnioski
(z czegoś)
start learning
aus etwas (+Dativ) Schlussfolgerungen ziehen
wynikać z czegoś
start learning
sich aus etwas ergeben
wyrażać się jasno
start learning
sich deutlich ausdrücken
wyrażać zdanie / opinię
start learning
eine Meinung ausdrücken
stwierdzać
start learning
feststellen
na wszelki wypadek
start learning
für alle Fälle
niemniej jednak
start learning
trotzdem
niewątpliwie
start learning
zweifellos
prawdopodobnie
start learning
wahrscheinlich
prawdopodobnie
start learning
vermutlich
w stosunku do kogoś / czegoś
start learning
im Verhältnis zu jemandem / etwas
według kogoś / czegoś
start learning
laut (+Genitiv/+Dativ) / nach (+Dativ)
wyłącznie
start learning
ausschließlich
najwyraźniej
start learning
offensichtlich
niezbędny
(potrzebny)
start learning
unerlässlich
forum
start learning
das Forum
die Foren / die Fora
głupota
(o zachowaniu)
start learning
die Dummheit
die Dummheiten
kontekst
start learning
der Zusammenhang
die Zusammenhänge
korzyść
(zaleta)
start learning
der Vorteil
die Vorteile
niekorzyść
(wada)
start learning
der Nachteil
die Nachteile
komentarz
(uwaga)
start learning
der Kommentar
die Kommentare
kryterium
start learning
das Kriterium
die Kriterien
kwestia
start learning
die Frage
die Fragen
opinia
(przekonanie)
start learning
die Ansicht
die Ansichten
potwierdzenie
start learning
die Bestätigung
die Bestätigungen
przyczyna
start learning
die Ursache
die Ursachen
sformułowanie
(zwrot)
start learning
der Ausdruck
die Ausdrücke
stwierdzenie
(uwaga)
start learning
die Feststellung
die Feststellungen
szczegół
start learning
die Einzelheit
die Einzelheiten
wizja czegoś
(wyobrażenie o czymś)
start learning
eine Vorstellung von etwas
wniosek
(z czegoś)
start learning
der Schluss
die Schlüsse
wpływ
start learning
der Einfluss
die Einflüsse
wyjaśnienie
start learning
die Erklärung
die Erklärungen
wypowiedź
start learning
die Aussage
die Aussagen

You must sign in to write a comment