WOS konstytucje

 0    38 flashcards    lukaszdanek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Preambuła
start learning
wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znaczeniu politycznymopisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć
konstytucja
start learning
konstytucja in Polish
ustawa zasadnicza
1 rodział
start learning
Rzeczpospolita
2 rodział
start learning
Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
3 rozdział
start learning
Źródła prawa
4 rozdział
start learning
Sejm i Senat
5 rozdział
start learning
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
6 rozdział
start learning
Rada Ministrów i administracja rządowa
7 rozdział
start learning
Samorząd terytorialny
8 rozdział
start learning
Sądy i trybunały
9 rozdział
start learning
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
10 rozdział
start learning
finanse publiczne
11 rozdział
start learning
Stany nadzwyczajne
12 rozdział
start learning
Zmiana konstytucji
13 rozdział
start learning
Przepisy przejściowe i końcowe
konstytucja 3 maja
start learning
1791 r.
konst. Księstwa Warszawskiego
start learning
1807 r.
konst. Królestwa Polskiego
start learning
1815 r.
statut organizacyjny
start learning
1832 r.
1 mała konst.
start learning
1919 r.
konst. marcowa
start learning
1921 r.
mała konst
start learning
1947 r.
konst. Polskiej RP Ludowej
start learning
1952 r.
mała konst.
start learning
1992 r.
konts. RP
start learning
1997 r.
do czego odwołuje sie konstytucja
start learning
historii, Boga, niepodległości, tolerancji
co najmniej ile ustawowej liczby posłów może przedłożyć projekt zmain?
start learning
1/5
Uchwalenie przez sejm większością co najmniej ... głosów przy połowie ustawowej liczby posłów
start learning
2/3
Konstytucja Księstwa Warszawskiego
start learning
najwyższy akt prawny regulujący podstawy funkcjonowania Księstwa Warszawskiego.
Konstytucja 3 maja
start learning
uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Konstytucja Królestwa Polskiego
start learning
wypełnienie postanowień kongresu wiedeńskiego
Statut Organiczny
start learning
Statut potwierdzał istniejącą od 1815 roku przynależność Królestwa Polskiego do państwa rosyjskiego
Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 r.
start learning
Mała Konstytucja wprowadzała w Polsce system rządów komitetowych
Konstytucja marcowa
start learning
Do najistotniejszych punktów konstytucji należała likwidacja jakichkolwiek przywilejów stanowych w odniesieniu do obowiązującego prawa
Konstytucja kwietniowa
start learning
Na jej mocy wprowadzono w Polsce system prezydencki o charakterze autorytarnym
Mała Konstytucja z 1947 roku
start learning
tymczasowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej składająca się z 32 artykułów ujętych w dziewięciu rozdziałach
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
start learning
Była głównie aktem deklaratywno– propagandowym
Mała Konstytucja z 1992
start learning
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

You must sign in to write a comment