Wejściówka 2 - Mikrobiologia - Enterobacteriaceae

 0    46 flashcards    arideru12
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wymień czynniki wirulencji powszechne wśród pałeczek Enterobacteriaceae (7)
start learning
1. Endotoksyna 2. Otoczka 3. Zmienność antygenowa 4. System sekrecji typu III 5. Pozyskiwanie czynników wzrostu 6. Oporność na surowicę 7. Oporność na antybiotyki
Wymień 4 główne informacje klasyfikujące Esherichia coli
start learning
1. Gram-ujemne 2. Względnie beztlenowe pałeczki 3. Fermentująca 4. Oksyzadozujemna
Podaj cechy biologiczne, charakterystyczne dla Escherichia coli (3)
start learning
1. Liposacharyd błony zewnętrznej złożony z somatycznego polisacharydu O 2. Polisacharyd rdzeniowy (antygen wspólny) 3. Lipid A (endtotoksyny)
Wymień szczepy bakterii Escherichia coli (5)
start learning
1. ETEC 2. EPEC 3. EAEC 4. EHEC 5. EIEC
Opisz czynniki wirulencji swoiste dla ETEC
start learning
Adhezyny: Czynniki Kolonizacji (CFA/I, II, II) Egzotoksyny: Toksyna ciepłochwiejna (LT-1); toksyna ciepłostała (STa)
Opisz czynniki wirulencji swoiste dla EPEC
start learning
Adhezyny: Fimbrie tworzące wiązki Bfp; Intimina
Opisz czynniki wirulencji swoiste dla EAEC
start learning
Adhezyny: Fimbrie agregacyjne (AAF/I, II, III) Egzotoksyny: Ciepłooporna toksyna enteroagregacyjna (EAST); toksyna kodowana plazmidowo (Pet)
Opisz czynniki wirulencji swoiste dla EHEC
start learning
Adhezyny: Fimbrie Bfp; Intimina Egzotoksyny: toksyna shiga (Stx/1,2)
Opisz czynniki wirulencji swoiste dla EIEC
start learning
Adhezyny: Plazmid inwazyjności (lipa) Egzotoksyny: Hemolizyna (HlyA)
Opisz chorobotwórczość bakterii Escherichia Coli dla wszystkich szczepów (2)
start learning
1. Zapalenie żołądka 2. Zapalenie jelit
Opisz dodatkową chorobotwórczość bakterii EHEC (2)
start learning
1. Krwotoczne zapalenie okrężnicy 2. Hemolityczny zespół mocznicowy
Opisz chorobotwórczość bakterii Escherichia Coli (pozajelitowa) (4)
start learning
1. Bakteriemia 2. Zapalenie opon mózgowych 3. Zakażenie układu moczowego 4. Zakażenie wewnętrzne brzuszne
Podaj cechy biologiczne, charakterystyczne dla Salmonella (3)
start learning
1. Liposacharyd składa się z somatycznego polisacharydu O 2. Polisacharyd rdzeniowy (antygen wspólny) 3. Lipid A (endotoksyna)
Wymień 4 główne informacje klasyfikujące Salmonella
start learning
1. Gram ujemna pałeczka 2. Fakultywnie beztlenowa 3. Fermentująca 4. Oksydazo-ujemna
Opisz czynniki wirulencji swoiste dla Salmonella
start learning
Czynniki wirulencje powszechne w gatunku + Oporne na enzymy lizosomalne komórek fagocytarnych
Opisz chorobotwórczość bakterii Salmonella (4)
start learning
1. Zapalenie jelit 2. Gorączka jelitowa 3. Bakteriemia 4. Asympotomatyczna kolonizacja
Wymień 4 główne informacje klasyfikujące Shigella
start learning
1. Gram ujemna pałeczka 2. Względnie beztlenowa 3. Fermentująca 4. Oksydazo-ujemna
Podaj cechy biologiczne, charakterystyczne dla Shigella (3)
start learning
1. Liposacharyd składa się z somatycznego polisacharydu O 2. Polisacharyd rdzeniowy (antygen wspólny) 3. Lipid A (endotoksyna)
Opisz czynniki wirulencji swoiste dla Shigella
start learning
Czynniki wirulencje powszechne w gatunku + Egzotoksyna (toksyna shiga) Zaburza syntezę białek i powoduje uszkodzenia nabłonka
Opisz chorobotwórczość bakterii Shigella (3)
start learning
1. Zapalenie żołądka 2. Zapalenie jelit 3. Bezobjawowe nosicielstwo
Podaj cechę charakterystyczną dla gatunku Klebsiella
start learning
Gruba otoczka zwiększająca wirulencję
Opisz chorobotwórczość bakterii Klebsiella (9)
start learning
1. Płatowe zapalenie płuc 2. Nekroza 3. Jamy w płucach 4. Zakażenia ran 5. Zakażenia tkanek miękkich 6. Zakażenia dróg moczowych 7. Ziarniak pachwinowy 8. Ziarniakowata choroba nosa 9. Atroficzne zapalenie błony śluzowej nosa
Opisz chorobotwórczość bakterii Proteus
start learning
Zakażenia układu moczowego
Opisz przyczynę i efekt tworzenia alkalicznego moczu przez bakterię Proteus
start learning
Wytwarza duże ilości ureazy, rozkłada mocznik do CO2 i amoniaku, co zwiększa pH moczu i powoduje precypitację jonów wapnia i magnezu tworząc kamienie moczowe
Opisz czynniki wirulencji bakterii Proteus
start learning
Wytwarza sześć różnych typów fimbrii, które odgrywają rolę w ich adhezji do nabłonka dróg moczowych
Opisz cechy morfologiczne bakterii Pseudomonas aeruginosa
start learning
Ruchliwe, lekko zakrzywione pałeczki Gram ujemne, tworzące charakterystyczne pary
Wymień czynniki wirulencji bakterii Pseudomonas aeruginosa
start learning
Adhezyny: rzęski; fimbrie, LPS, alginalowa otocza. Pozakomórkowe toksyny i enzymy: egzotoksyna A, piowerdyna, piocyjanina, elastaza, proteaza, fosfolipaza, egzoenzymy S i T, oporność na antybiotyki
Opisz chorobotwórczość bakterii Pseudomonas aeruginosa (3)
start learning
1. Zakażenia układu oddechowego, moczowego, skóry, tkanek miękkich, oka, ucha 2. Bakteriemia 3. Zapalenie wsierdzia
Jakie są wymagania odżywcze pałeczek Enterobacteriaceae? (4)
start learning
1. Fermentacja glukozy 2. Redukcja azotanów 3. Katalazododatnie 4. Oksydazoujemne
Przez jakie testy odróżniamy pałeczki Enterobacteriacea? (4)
start learning
1. Na oksydazę 2. Na fermentację laktozy 3. Na oporność na sole żółciowe 4. Posiadanie otoczki/śluzu
Wymień szczepy E. coli wywołujące zakażenie w jelicie cienkim (3)
start learning
ETEC, EPEC, EAEC
Wymień szczepy E. coli wywołujące zakażenie w jelicie grubym (2)
start learning
EHEC, EIEC
Opisz przebieg zakażenia ETEC [Enterotoksynogenne]
start learning
Biegunka podróżnych; biegunka niemowląt (wodnista); wymioty, nudności, skurcze brzucha, niewysoka gorączka
Opisz przebieg zakażenia EPEC [Enteropatogenne]
start learning
Biegunka niemowląt (wodnista); wymioty, (Brak krwi w kale)
Opisz przebieg zakażenia EAEC [Enteroagregacyjne]
start learning
Biegunka u niemowląt; biegunka podróżnych (wodnista); wymioty; odwodnienie; niewysoka gorączka
Opisz przebieg zakażenia EHEC [Enterokrwotoczne]
start learning
Wodnista biegunka przechodząca w krwawą (krwotoczne zapalenie okrężnicy) ze skurczami brzucha; niska gorączka; poże prowadzić do zespołu hemolityczno-mocznicowego
Opisz przebieg EIEC [Enteroinwazyjne]
start learning
Zakażenie; gorączka; bolesne skurcze; wodnista biegunka; może przekształcić się w czerownkę
Z czego jest zbudowany główny antygen ściany komórkowej pałeczek jelitowych (Ciepłostały lipolisacharyd LPS)
start learning
1. Somatyczny polisacharyd O 2. Polisacharyd rdzeniowy 3. Lipid A
Czym jest polisacharyd O?
start learning
Antygen ważny epidemiologicznie w klasyfikacji szczepów w obrębie gatunku
Czym jest lipid A?
start learning
Składnik odpowiedzialny za aktywność endotoksyczną LPS, oraz istotny czynnik wirulencji
Na czym opiera się serologiczna klasyfikacja pałeczek rodziny Enterobacteriaceae?
start learning
3 grupy antygenów 1. Somatyczny polisacharyd O 2. Antygen otoczkowy K 3. Antygen H
Jakie bakterie z rodzine Enterobacteriacea znajdziemy w Centralnym układzie nerwowym?
start learning
Escherichia
Jakie bakterie z rodzine Enterobacteriacea znajdziemy w Dolnych drogach oddechowych?
start learning
Klebsiella, Escherichia
Jakie bakterie z rodzine Enterobacteriacea znajdziemy w Układzie krwionośnym
start learning
Klebsiella, Escherichia
Jakie bakterie z rodzine Enterobacteriacea znajdziemy w Przewodzie pokarmowym?
start learning
Salmonella, Shigella, Escherichia
Jakie bakterie z rodzine Enterobacteriacea znajdziemy w Układzie moczowym?
start learning
Escherichia, Proteus, Klebsiella

You must sign in to write a comment