Ważne Daty Historyczne

 0    40 flashcards    kokopoi
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chrzest Polski
start learning
966
Unia w Krewie (Jagiełło)
start learning
1385
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410 15 lipca
Pierwsza wolna elekcja (Henryk Walezy)
start learning
1573
Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-48
Podział Polski na dzielnice
start learning
1138
Koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320
Powstanie Chmielnickiego
start learning
1648
Potop Szwedzki
start learning
1655-60
Odsiecz Wiedeńska
start learning
1685
Pierwszy rozbiór Polski
start learning
Pierwszy rozbiór Polski in Polish
1772
Konstytucja 3 maja
start learning
1791
Drugi rozbiór Polski
start learning
1793
Trzeci rozbiór Polski
start learning
1795
Utworzenie królestwa Polskiego
start learning
1807
Powstanie Listopadowe
start learning
1830
I Wojna Światowa
start learning
1914-18
Odzyskanie niepodległości
start learning
1918
Bitwa Warszawska
start learning
1921
II Wojna Światowa
start learning
1939-45
Powstanie Warszawskie
start learning
1944
Powstanie Styczniowe
start learning
1863
Powstanie legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797
Zawarcie świętego przymierza
start learning
1815
Wiosna ludów
start learning
1848
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
start learning
1226
Bitwa pod Waterloo
start learning
1815
Wojna trzynastoletnia
start learning
1454-66
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
start learning
1492
Podróż Ferdynanda Magellana dookoła świata
start learning
1519-21
Reformacja Marcina Lutra
start learning
1517
Wojna Secesyjna
start learning
1861-65
Unia lubelska
start learning
1569
Konstytucja nihil novi
start learning
1505
Rewolucja Francuska
start learning
1789-99
Upadek cesarstwa rzymskiego
start learning
476
Schizma Wschodnia
start learning
1054
Zjazd Gnieźnieński
start learning
1000
Hołd Pruski
start learning
1525
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
start learning
1775-83

You must sign in to write a comment