Veľmi zjednodušená gramatika - Extremely simplified grammar

 0    9 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
possessives
start learning
Privlastňovací pád vytvoríme tak, že za podstatné meno pridáme apostrof + s
children's room
adverbs
start learning
Príslovky v angličtine tvoríme z prídavných mien pridaním koncovky -ly
They behaved badly.
plural nouns
start learning
Množné číslo u pravidelných podstatných mien vytvoríme pridaním koncovky -s alebo -es k tvaru jednotného čísla Pri tvorení množného čísla u nepravidelných podstatných mien dochádza k zmene vnútorných samohlások, alebo má podstatné meno úplne odlišný tvar
two cats
future simple
start learning
Budúci čas vytvoríme pomocou modálneho slovesa "will" + slovesa v neurčitku
I will call you tomorrow.
+5 flashcards
The lesson is part of the course
"Angličtina: deň 2"
(total 265 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment