Upsrteam B2+ Unit 1

 0    32 flashcards    375
 
Question
Answer

език

култура

уебсайт

multilingual
start learning
многоезичен

пазар

превеждам

многообразие

компания

беден

различни

population
start learning
население

водя,ръководя

автоматизирам

communicate
start learning
комуникирам

заплаха

в световен мащаб

виртуален

нараствам

аспект

често срещан

адаптирам

advertising
start learning
реклама

обширен

в днешно време

огромен

обичай,привичка,навик

разширявам

consideration
start learning
разглеждане

голям

през нощта

малък

област


You must sign in to write a comment