unit 9 - cu - unit 1

 0    15 flashcards    monguyenhn
 
Question
Answer

bạn qua thư

correspond
start learning
trao đổi thư tín

gây ấn tượng

thân thiện

Nhà thờ Hồi giáo

atsmosphere
start learning
Không khí

tùy theo

keep in touch
start learning
giữ liên lạc

chia

Riêng biệt

bao gồm

unit of currency
start learning
đơn vị tiền tệ

population
start learning
dân số

tôn giáo

compulsory
start learning
Bắt buộc


You must sign in to write a comment