Umowy handlowe

 0    45 flashcards    kotoko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odbiorca
start learning
заказчик
ustalone terminy
start learning
согласованные сроки
kupowane
start learning
закупаемые
wykorzystanie w celach handlowych
start learning
коммерчкское использование
użytek osobisty
start learning
личное использование
uregulowanie
start learning
урегулирование
tryb dostawy
start learning
порядок поставки
uzupełnienie niekompletnej dostawy towarów
start learning
восполнение недопоставки товаров
odbiór towarów
start learning
принятие товаров
wybór towarów
start learning
выборка товаров
rozliczanie dostaw towarów
start learning
расчеты за поставляемые товары
opakowanie zbiorcze
start learning
маркировка
opakowanie
start learning
упаковка
usunięcie wad
start learning
устранение недостатков
uzupełnienie brakujących towarów
start learning
доукомплектование товаров
kara umowna
start learning
неустойка
zwłoka w dostawie
start learning
просрочка поставки
niekompletna dostawa
start learning
недопоставка
umorzenie jednorodnych zobowiązań
start learning
погашение однородных обязательств
podliczenie strat
start learning
исчисление убытков
komentarz prawniczy
start learning
юридическая справка
bierze na siebie zobowiązanie
start learning
принимает на себя обязательства
cele gospodarcze
start learning
хозяйственные цели
ustalony termin
start learning
согласованный срок
umożliwia realizację obrotu towarów
start learning
обеспечивает возможность осуществления товарооборота
płatny
start learning
возмездный
konsensualny
start learning
консенсуальный
specyfika towaru
start learning
специфика товара
przeznaczonego do dalszego użycia w produkcji
start learning
предназначенного для дальнейшего применения в производстве
umowę cechuje
start learning
договор характеризуют
niepokrywanie się czasu zawarcia umowy z czasem jej realizacji
start learning
несовпадение времени заключения и выполнения договора
niewyprodukowany towar
start learning
непроизведенный товар
cecha gatunkowa
start learning
родовой признак
miejscowość
start learning
местность
instytucja
start learning
учреждение
zwany dostawcą
start learning
именуемый поставщиком
zwane razem i każda z osobna stronami
start learning
именуемые вместе и каждый отдельно сторонами
zawarły umowę o nast. treści
start learning
заключили настоящий договор о нижеследующем
zgodnie z protokołem intencyjnym
start learning
в соответствии с протоколом о намерении
za zgodą
start learning
с согласия
prawo do przedterminowej wysyłki produktów
start learning
поставщику предоставляется право досрочной отгрузки изделий
elementy wyposażenia
start learning
комплектующие
doliczane są do dostaw kolejnego okresu zdawczego
start learning
комплектующие засчитывается в счет поставок следующего сдаточного периода
standardy państwowe
start learning
ГОСТ
standardy szczegółowe
start learning
ОСТ

You must sign in to write a comment