Układ wydalniczy

 0    55 flashcards    oliwka2509
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Funkcje układu wydalniczego
start learning
- usuwanie zbędnych i szkodliwych produktow przemiany materii, -regulacja gospodarki wodno mineralnej, -usuwanie zw toksycznych lub innych wystepujacych w nadmiarzr np. witamin
3 główne części nerki
start learning
- kora nerki, - rdzeń nerki (piramidy nerkowe), - miedniczka nerkowa,
2 warstwy nerki
start learning
wewnętrzna- rdzeń nerki, zewnętrzna - kora nerki
Podstawowy element strukturalno-funkcjonalny nerki
start learning
nefron
W skład nefronu wchodzą (2)
start learning
ciało nerkowe i kanalik nerkowy
Z czego zbudowane jest ciałko nerkowe?
start learning
zbudowane z tętniczego kłębuszka naczyniowego i otaczającej go torebki kłębuszka (torebki Bowmana)
Z czego zbudowany jest kanalik nerkowy?
start learning
Zbudowany z kanaliku 1 rzędu, pętli nefronu (pętli Henlego) i kanalik kręty 2 rzędu
Gdzie zachodzi filtracja
start learning
w ciałku nerkowym
Gdzie zachodzi resorpcja
start learning
w kanaliku nerkowym
co zachodzi w kanaliku pierwszego rzędu i pętli nefronu
start learning
resorpcja obowiązkowa
co zachodzi w kanaliku II rzędu
start learning
Resorpcja nadobowiązkowa
Jak nazywa się przesącz po filtracji
start learning
mocz pierwotny
Jak nazywa się przesącz po resorpcja obowiązkowej i nadobowiązkowej
start learning
mocz ostateczny
jak wchłaniana jest woda podczas resorpcji
start learning
osmoza
jak wchłaniana jest woda i aminokwasy (resorpcja)
start learning
przez transport aktywny
jak wchłanianie są niektóre jony na przykład jony wodoru (resorpcja)
start learning
przez dyfuzje prostą
jak są wchłaniane niektóre jony na przykład jony sodu czy potasu (resorpcja)
start learning
przez transport aktywny
jak wchłaniane są witaminy (resorpcja)
start learning
przez transport aktywny
jak wchłaniane są albuminy (resorpcja)
start learning
przez pinocytozę
jak wchłaniany jest mocznik i chlor (resorpcja)
start learning
na zasadzie transportu biernego
Na czym polega filtracja
start learning
z krwi odfiltrowane są substancje proste np. aminokwasy, witaminy, glukoza oraz zbedne lub szkodliwe produkty przsmiany materii
Na czym polega resorpcja
start learning
Na wchłanianiu zwrotnym substancji potrzebnych organizmowi
Z czego powstaje kwas moczowy
start learning
z kwasów nukleinowych -> zasady azotowe
Z czego powstaje mocznik
start learning
aminokwasy -> deaminacja -> amoniak -> cykl mocznikowy
Z czego powstaje amoniak
start learning
z deaminacji aminokwasów
jakie aminokwasy występują w cyklu mocznikowym
start learning
ornityna cytrulina arginina
Skąd pochodzi żółta barwa moczu
start learning
pochodzi od barwników: uruchromu i urobilinogenu, będących produktami metabolizmu hemoglobiny
gdzie powstaje mocznik
start learning
w wątrobie (cykl mocznikowy)
Jaki hormon reguluje ilość oddawanego moczu poprzez zwiększenie resorpcji wody w kanalikach nerkowych
start learning
Wazopresyna (hormon antydiuretyczny ADH)
gdzie wytwarzana jest wazopresyna
start learning
przysadka mózgowa
gdzie umiejscowiony jest ośrodek regulujący odruchowy skurcz pęcherza moczowego i wydalanie moczu
start learning
odcinku lędźwiowo-krzyżowym rdzenia kręgowego
Wydalanie może zachodzić zależnie od woli. Jest ono hamowane przez
start learning
przez korę mózgową (płat czołowy)
Gdzie jest wyższe ciśnienie: w kłebuszku nerkowym czy w torebce kłębuszka
start learning
w kłębuszku nerkowym
Podstawą procesu filtracji jest
start learning
-wyższe ciśnienie krwi w kłębuszku nerkowym niż w torebce kłębuszka -dużo powietrzchnia filtracji wynikającela z silnie rozbudowanej sieci naczyń kłębuszka, - duża przepuszczalność naczyń włosowatych
Do czego podobny jest mocz pierwotny
start learning
do osocza
Czym jest sekrecja
start learning
to proces wydzielania substancji do wnętrza kanalików zachodzące przede wszystkim w kanalikach II rzędu
co wydziela się do wnętrza kanalików podczas sekrecji
start learning
jodek potasu, amonu, wodoru, hormony steroidowe, a także niektóre leki
czym jest mikcja
start learning
wydalanie moczu
niedobór lub brak wazopresyny są przyczyną
start learning
moczówki prostej
Jaki hormon wpływa na wchłanianie jonów sodu
start learning
aldosteron (kora nadnerczy)
Jaki hormon wpływa na wchłanianie jonów wapnia
start learning
parathormon (przytarczyca)
Za co odpowiada aparat przykłębuszkowy
start learning
reniny - enzymu, który zapoczątkowuje proces przemian angiotensynogenu w aktywną postać nazywaną angiotensyna II
Co powoduje angiotensyna II
start learning
powoduje skurcz naczyń krwionośnych co podnosi ciśnienie krwi oraz reguluje wydzielanie wazopresyny i aldosteronu
jakie dwa inne hormony tkankowe wytwarzają nerki
start learning
erytropoetyne i dihydrokalcyferol
Za co odpowiada erytropoetyna
start learning
pobudza powstawanie erytrocytów
Za co odpowiada dihydroksykalcyferol
start learning
jest pochodną witaminy D3 regulujący gospodarkę wapniowo-fosforanowa
O czym świadczy mętny mocz
start learning
bakteryjne zapalenie
O czym świadczy brunatne zabarwienie moczu
start learning
o stanie zapalnym wątroby
O czym świadczy ciemno żółta barwa moczu
start learning
po spożywaniu za małej ilości płynów
O czym świadczy obecność ciał ketonowych w moczu
start learning
o cukrzycy
O czym świadczy zwiększona liczba komórek nabłonka płaskiego
start learning
o stanach zapalnych dróg moczowych
O czym świadczy obecność bilirubiny lub podwyższonego poziomu urobilinogenu
start learning
o stanie zapalnym wątroby
O czym świadczy białko w moczu
start learning
O czym świadczy białko w moczu in Polish
o chorobie nerek
prawidłowa wartość kreatyniny w moczu
start learning
ok. 140ml/min/1.72m2
4 choroby nerek
start learning
zapalenie cewki moczowej i pęcherza moczowego; zapalenie miedniczek nerkowych; kamica nerkowa; ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

You must sign in to write a comment