U lekarza - At the Doctor's

5  1    110 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co Pana / Panią sprowadza?
start learning
What has brought you along?
W czym problem?
start learning
What's the trouble? / What's the matter?
Co mogę dla Pana / Pani zrobić? / W czym mogę służyć?
start learning
What can I do for you?
Jak długo to się utrzymuje?
start learning
How long has it been bothering you?
Od jak dawna ma Pan / Pani to?
start learning
How long have you had it?
Jak długo utrzymuje się ten stan?
start learning
How long have you been like this?
Jak długo trwa ból?
start learning
How Iong does the pain last?
Gdzie boli?
start learning
Where does it hurt?
Czy może Pan / Pani opisać ból?
start learning
Can you describe the pain?
Jaki to rodzaj bólu?
start learning
What kind of pain is it?
Która część pleców boli? / Która część pleców jest dotknięta (bólem / chorobą)?
start learning
Which part of your back is affected?
Czy wymiotował Pan / wymiotowała Pani?
start learning
Have you been vomiting?
Co było przyczyną śmierci?
start learning
What was the cause of death?
Czy masz problemy z żołądkiem?
start learning
Have you any trouble with your stomach?
Jaki masz apetyt?
start learning
What's your appetite like?
Czy straciłeś na wadze?
start learning
Have you lost any weight?
Czy twoje stolce są czarne?
start learning
Are your stools black?
Czy (masz) jakieś problemy z pęcherzem?
start learning
Any problems with your bladder?
Czy zauważyłeś jakieś ...?
start learning
Have you noticed any ...?
Czy cierpisz na ...?
start learning
Do you suffer from ...?
Czy przeszkadza Ci światło?
start learning
Does light bother you?
Co jest przyczyną mojego problemu?
start learning
What's the cause of my problem?
Jak jest to poważne?
start learning
How serious is it?
Co zamierza Pan / Pani z tym zrobić?
start learning
What are you going to do about it?
Jakie są szanse na pełny powrót do zdrowia?
start learning
What are the chances of a full recovery?
Ciągle się pogarsza.
start learning
It gets worse and worse.
Proszę zdjąć ubranie wierzchnie.
start learning
Remove your overwear.
Proszę skierować głowę w tę stronę.
start learning
Turn your head this way.
Proszę otworzyć usta.
start learning
Open your mouth.
Przechyl głowę do tyłu.
start learning
Tilt your head back.
Proszę wstać.
start learning
Stand up.
Teraz będę...
start learning
Now I'm going to...
Teraz chcę byś...
start learning
Now I want you to...
To nie potrwa długo.
start learning
It won't take very long.
Teraz zrobię Panu / Pani zastrzyk.
start learning
Now I'm going to give you an injection.
Następną rzeczą jaką zrobię to...
start learning
Now the next thing I'm going to do is...
Na początku tylko (zrobię)...
start learning
First of all, I'm just going to...
Teraz jesteśmy gotowi (na zrobienie)...
start learning
Now we're ready to...
Nie powinno boleć.
start learning
It shouldn't be painful.
To może być nieco nieprzyjemne.
start learning
This may feel a little bit uncomfortable.
Nie zajmie to długo.
start learning
It won't take long.
Będzie Pan / Pani musiała odpocząć przez kilka dni (spędzić kilka dni bez pracy)
start learning
You'll need a few days off work.
Powinieneś odpoczywać.
start learning
You should rest.
Musisz odpoczywać.
start learning
You need to rest.
Powinieneś robić te ćwiczenia trzy razy dziennie.
start learning
You should do these exercises three times a day,
Proszę się tu położyć.
start learning
Please lie down over here.
Nie ma się o co bać.
start learning
There is nothing to worry about.
Proszę się uspokoić.
start learning
Calm down, please.
tępy rodzaj bólu
start learning
a dull sort of ache
uczucie ucisku
start learning
a feeling of pressure
palący ból
start learning
a burning pain
okropne zatwardzenie
start learning
terrible constipation
spuchnięte kostki
start learning
swollen ankles
ból brzucha
start learning
stomach ache
rozdzierający ból
start learning
gnawing pain
rwący ból
start learning
stabbing pain
początkowe objawy
start learning
initial symptoms
początkowa diagnoza
start learning
initial diagnosis
wypisać lek na receptę
start learning
to prescribe medicine
wizyta (lekarza) w domu
start learning
home visit
kontynuować przyjmowanie antybiotyku
start learning
to continue taking antibiotic
wzrost
start learning
height
waga
(kilogramy)
start learning
weight
badanie moczu
start learning
urine test
badanie / przegląd zębów
start learning
inspection of teeth
próbka krwi na badanie grupy krwi
start learning
blood sample for blood typing
próbka krwi na badanie hemoglobiny
start learning
blood sample for haemoglobin test
znieczulenie miejscowe
start learning
local anaesthetic
leżeć / położyć się
start learning
lie down
ból
(krótkotrwały)
start learning
pain
ból
(długotrwały)
start learning
ache
bolesny
start learning
painful
chory
(UK)
start learning
ill
chory
(USA)
start learning
sick
(w UK - mający mdłości)
choroba
(ogólny stan)
start learning
illness
choroba
(konkretna, o konkretnych objawach)
start learning
disease
zwichnięcie
start learning
sprain
złamanie
start learning
break
ból zęba
start learning
toothache
mierzyć komuś temperaturę
start learning
to take one's temperature
mierzyć komuś ciśnienie krwi
start learning
to take one's blood pressure
złapać grypę
start learning
to catch the flu
podłapać jakąś infekcję
start learning
to pick up some infection
iść do lekarza
start learning
to go to a doctor
badać pacjenta
start learning
to examine a patient
leczyć
start learning
to cure
wypisać receptę
start learning
to write a prescription / to prescribe
wystawiać zwolnienie lekarskie
start learning
to give a medical leave
badanie ogólne
start learning
checkup
dolegliwość
start learning
ailment
tylko na receptę
start learning
on prescription only
nie czuć się dobrze
start learning
to be unwell
kaszleć krwią
start learning
to cough up blood
dostać zatwardzenia
start learning
become constipated
kręcić się w głowie / mieć zawroty głowy
start learning
to feel dizzy
mieć / czuć ból w klatce piersiowej
start learning
to have pain in one's chest
mieć problem z pęcherzem
start learning
to have problems with one's bladder
wzrost wagi
start learning
weight gain
spadek wagi
start learning
weight loss
przyjęcie do szpitala
start learning
hospital admission
oddział
(w szpitalu)
start learning
ward
dzwonić po karetkę pogotowia
start learning
to call for an ambulance
wezwać lekarza
start learning
to call for a doctor
zarejestrować się
start learning
to register
udzielać pierwszej pomocy
start learning
to give first aid
krwawienie
start learning
bleeding
dreszcze
start learning
shivers
wyzdrowienie
start learning
recovery
wykrywanie
start learning
detection
grupa podwyższonego ryzyka
start learning
high-risk group

Comments:

fredpol4 wrote: 2016-03-06 22:14:31
świetne

kaztrz wrote: 2017-02-03 13:26:28
Bardzo dobre. Dzięki. Muszę jeszcze znaleźć oddzielnie same słówka

You must sign in to write a comment