Turkish sentences from Tatoeba 12

 0    1,000 flashcards    aleksandra.eska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Please tell me about it.
start learning
Lütfen bana ondan bahset.
Please tell Tom to wait.
start learning
Lütfen Tom'a beklemesini söyle.
Please turn off the gas.
start learning
Lütfen gazı kapa.
Please write with a pen.
start learning
Lütfen bir kalem ile yaz.
Production fell rapidly.
start learning
Üretim hızla düştü.
Promises should be kept.
start learning
Sözler tutulmalıdır.
Push the button, please.
start learning
Butona basın, lütfen.
Put it back on the desk.
start learning
Onu masaya geri koy.
Put the garbage outside.
start learning
Çöpü dışarı koyun.
Put your books in order.
start learning
Kitaplarınızı düzeltin.
Rosa Parks was arrested.
start learning
Rosa Parks tutuklandı.
Sam, what are you doing?
start learning
Sam, ne yapıyorsun?
School begins in spring.
start learning
Okul baharda başlar.
Seven is a lucky number.
start learning
Yedi şanslı bir sayıdır.
She aimed at the target.
start learning
O, hedefe nişan aldı.
She always looked happy.
start learning
O her zaman mutlu görünüyordu.
She always smiles at me.
start learning
O her zaman bana gülümsüyor.
She and I usually agree.
start learning
O ve Ben genellikle aynı fikirdeyiz.
She answered with a nod.
start learning
O başını öne eğerek cevap verdi.
She approved of my plan.
start learning
O benim planımı onayladı.
She asked him questions.
start learning
O, ona sorular sordu.
She asked me a question.
start learning
O bana bir soru sordu.
She bent over the child.
start learning
O, çocuğun üzerine eğildi.
She bought a dozen eggs.
start learning
O, bir düzine yumurta satın aldı.
She bought him a camera.
start learning
Ona bir kamera satın aldı.
She bought him a ticket.
start learning
Ona bir bilet satın aldı.
She called her bear Ted.
start learning
Ona ayısını Ted olarak çağırdı.
She came here to see me.
start learning
O buraya beni görmeye geldi.
She came with good news.
start learning
O iyi haberle geldi.
She changed the subject.
start learning
O konuyu değiştirdi.
She chose the red dress.
start learning
O kırmızı elbiseyi seçti
She didn't need to come.
start learning
Onun gelmesine gerek yoktu.
She doesn't like soccer.
start learning
O futbolu sevmez.
She doesn't speak to me.
start learning
O benimle konuşmuyor.
She drank a cup of milk.
start learning
O bir bardak süt içti.
She easily catches cold.
start learning
O kolayca soğuk alır.
She forced him to do it.
start learning
O, onu yapması için onu zorladı.
She forgot to write him.
start learning
O ona yazmayı unuttu.
She gave a vague answer.
start learning
O belirsiz bir cevap verdi.
She gave birth to twins.
start learning
O, ikiz doğurdu.
She gave me a shy smile.
start learning
O bana utangaç bir gülümseme verdi.
She gave us lots to eat.
start learning
O bize yiyecek çok şey verdi.
She got ready for lunch.
start learning
O öğle yemeği için hazırdı.
She got wet to the skin.
start learning
O, iliklerine kadar ıslanmıştı.
She hardly ate anything.
start learning
O çok az şey yedi.
She has a bad head cold.
start learning
O kötü şekilde kafasını üşütmüş.
She has attractive eyes.
start learning
Onun çekici gözleri var.
She has gone to America.
start learning
O Amerika'ya gitti
She has large blue eyes.
start learning
Onun büyük mavi gözleri var.
She has plenty of books.
start learning
Onun bol kitapları var.
She has to stop smoking.
start learning
O sigarayı bırakmak zorundadır.
She hates green peppers.
start learning
O, yeşil biberlerden nefret ediyor.
She ignored him all day.
start learning
O onu bütün gün görmezden geldi.
She is a charming woman.
start learning
O büyüleyici bir kadındır.
She is a cheerful giver.
start learning
O neşeli bir verici.
She is a friend of mine.
start learning
O benim bir arkadaşım.
She is a regular beauty.
start learning
O düzenli bir güzellik.
She is a selfish person.
start learning
O bencil bir kişidir.
She is a stranger to me.
start learning
O benim için bir yabancıdır.
She is a very kind girl.
start learning
O çok nazik bir kız.
She is a wonderful wife.
start learning
O harika bir eştir.
She is an expert typist.
start learning
O bir uzman daktilocu.
She is as busy as a bee.
start learning
O bir arı kadar meşguldür.
She is as young as I am.
start learning
O, benim kadar genç.
She is as young as I am.
start learning
O benim kadar gençtir.
She is blackmailing him.
start learning
O ona şantaj yapıyor.
She is down with a cold.
start learning
O soğuk algınlığından hasta oldu.
She is dressed in white.
start learning
O beyaz giymiş.
She is eighteen at most.
start learning
O en çok on sekizdir.
She is getting prettier.
start learning
O güzelleşiyor.
She is good at swimming.
start learning
O, yüzmede iyidir.
She is good at swimming.
start learning
O yüzmede iyidir.
He's eating lunch now.
start learning
O şimdi öğle yemeği yiyor.
She is his present wife.
start learning
O onun şimdiki eşi.
She is in a green dress.
start learning
O yeşil bir elbise giymişti.
She is in her hotel now.
start learning
O şimdi otelinde.
She is in love with him.
start learning
O ona aşıktır.
She is listening to him.
start learning
O onu dinliyor.
She is not always happy.
start learning
O her zaman mutlu değildir.
She is off duty tonight.
start learning
O bu gece izinli.
She is out on an errand.
start learning
O bir iş için dışarı gitti.
She is proud of her son.
start learning
O, oğlu ile gurur duymaktadır.
She is very hardworking.
start learning
O çok çalışkan.
He's very intelligent.
start learning
O çok zeki.
She is wearing a brooch.
start learning
O bir broş takıyor.
She kept silent all day.
start learning
O tüm gün sessiz kaldı.
She knocked on the door.
start learning
O kapıyı çaldı.
She knows many proverbs.
start learning
O birçok atasözleri bilir.
She lay awake all night.
start learning
O bütün gece uyanık yattı.
She liked him right off.
start learning
O, onu hemen sevdi.
She likes to read books.
start learning
O kitap okumayı seviyor.
She likes to walk alone.
start learning
O yalnız yürümeyi sever.
She lived a lonely life.
start learning
Yalnız bir hayat yaşadı.
She made a bet with him.
start learning
O onunla bir bahse girdi.
She made him a new coat.
start learning
O ona yeni bir ceket yaptı.
She made him a new suit.
start learning
O ona yeni bir takım yaptı.
She makes a good living.
start learning
O iyi bir yaşam sağlamaktadır.
She may spill the beans.
start learning
O, ağzından kaçırabilir.
She must be forty or so.
start learning
O kırk ya da yaklaşık olmalı.
She prefers quiet music.
start learning
O, sakin müziği tercih ediyor.
She said she had a cold.
start learning
O, soğuk algınlığı olduğunu söyledi.
She sat on a hard chair.
start learning
O sert bir sandalyeye oturdu.
She scared the cat away.
start learning
O, kediyi korkutup kaçırdı.
She sent him a postcard.
start learning
O ona bir kartpostal gönderdi.
She shooed him outdoors.
start learning
O onu dışarı kışkışladı.
She showed me her album.
start learning
O, bana albümünü gösterdi.
She shuddered with cold.
start learning
O, soğuktan titriyordu.
She speaks Spanish well.
start learning
O, iyi İspanyolca konuşur.
She spoke Japanese well.
start learning
O, Japoncayı iyi konuştu.
She struggled to get up.
start learning
O kalkmak için çabaladı.
She studies mathematics.
start learning
O matematik eğitimi alıyor.
She supports her family.
start learning
O, ailesini destekler.
She telephoned just now.
start learning
O şimdi telefon etti.
She told me where to go.
start learning
O bana nereye gideceğini söyledi.
She took care of my dog.
start learning
O, benim köpeğime baktı.
She took him to the zoo.
start learning
O onu hayvanat bahçesine götürdü.
She took me by surprise.
start learning
O beni gafil avladı.
She turned on the light.
start learning
O, lambayı açtı.
She used to be diligent.
start learning
O çalışkandı.
She usually wears jeans.
start learning
O genellikle kot pantolon giyer.
She visited the teacher.
start learning
O, öğretmeni ziyaret etti.
She walked in the woods.
start learning
O, ormanda yürüdü.
She wants to keep a cat.
start learning
O, bir kedi bakmak istiyor.
She was about to go out.
start learning
O, dışarı çıkmak üzereydi.
She was aching all over.
start learning
Onun her tarafı ağrıyordu.
She was dressed in wool.
start learning
O yünlü giyinmişti.
She was in a silk dress.
start learning
O ipek bir elbise giymişti.
She was late once again.
start learning
Bir kez daha geç kalmıştı.
She witnessed the crime.
start learning
O, suça tanık oldu.
She wore a simple dress.
start learning
O sade bir elbise giymişti.
She wouldn't let him in.
start learning
O, onun içeri girmesine izin vermezdi.
She'll love him forever.
start learning
O onu sonsuza dek sevecek.
She'll make a good wife.
start learning
O iyi bir eş olacaktır.
She'll try it once more.
start learning
O onu bir kez daha deneyecek.
She's a soccer champion.
start learning
O bir futbol şampiyonudur.
She's not young, is she?
start learning
O, genç değil, değil mi?
Should I fill it in now?
start learning
Onu şimdi doldurmalı mıyım?
Show me another example.
start learning
Bana bir örnek daha göster.
Shut the door, will you?
start learning
Kapıyı kapatacak mısın?
Slavery was legal there.
start learning
Kölelik orada yasal idi.
Smith was an honest man.
start learning
Smith dürüst bir adamdı.
Some people like danger.
start learning
Bazı insanlar tehlike severler.
Someone broke my camera.
start learning
Birisi kameramı bozdu.
Someone is watching you.
start learning
Biri seni gözlüyor.
Someone is watching you.
start learning
Birisi sizi izliyor.
Someone stole my wallet.
start learning
Birisi cüzdanımı çaldı.
Sorry, we're full today.
start learning
Üzgünüm, bugün doluyuz.
Spell your name, please.
start learning
İsmini hecele, lütfen.
Steel traps are illegal.
start learning
Çelik tuzakları yasadışıdır.
Steve did not come home.
start learning
Steve eve gelmedi.
Steve looked very happy.
start learning
Steve çok mutlu görünüyordu.
Stop speaking right now.
start learning
Derhal konuşmayı kes.
Study English every day.
start learning
Her gün İngilizce çalış.
Swimming is easy for me.
start learning
Yüzme, benim için kolaydır.
Sydney is far from here.
start learning
Sydney buradan çok uzak.
Sydney is far from here.
start learning
Sydney buradan uzak.
Take a look at this map.
start learning
Bu haritaya bir göz at.
Take care of yourselves!
start learning
Kendinize dikkat edin!
Take heed of her advice.
start learning
Onun tavsiyesine dikkat et.
Take things as they are.
start learning
Şeyleri olduğu gibi kabul al.
Take this box away soon.
start learning
Bu kutuyu kısa zamanda götür.
Take whichever you like.
start learning
Hoşlandığın herhangi birini al.
Take whichever you want.
start learning
İstediğiniz her hangi birisini alın.
Taro died two years ago.
start learning
Taro iki yıl önce öldü.
Taro is not always here.
start learning
Taro her zaman burada değil.
Taro, could you help me?
start learning
Taro, sen bana yardım edebilir misin?
Tell me about your plan.
start learning
Bana planından bahset.
Tell me where she lives.
start learning
Bana onun nerede yaşadığını söyle.
Tell us what to do next.
start learning
Bize sonra ne yapacağımızı söyle.
Texas borders on Mexico.
start learning
Teksas Meksika'ya sınırdır.
Thank you for listening.
start learning
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Thank you for your time.
start learning
Zamanınız için teşekkür ederim.
That book is a new book.
start learning
O kitap yeni bir kitaptır.
That boy has black hair.
start learning
O çocuk siyah saçlı.
That boy is his brother.
start learning
O çocuk, onun erkek kardeşi.
That boy is intelligent.
start learning
O çocuk zeki.
That coffee smells good.
start learning
O kahve güzel kokuyor.
That couldn't be helped.
start learning
Ona yardım edilemedi.
That dog runs very fast.
start learning
Bu köpek çok hızlı koşar.
That factory makes toys.
start learning
O fabrika oyuncaklar yapar.
That mine has shut down.
start learning
O maden kapandı.
That painting is a copy.
start learning
O resim bir kopyadır.
That sounds interesting.
start learning
O, ilginç görünüyor.
That watch is very nice.
start learning
Şu saat çok hoş.
That woman has two bags.
start learning
O kadının iki çantası var.
That would be difficult.
start learning
O zor olurdu.
That's a bad day for me.
start learning
Benim için kötü bir gün.
That's a bright idea.
start learning
O parlak bir fikir.
That's absolutely right.
start learning
O, kesinlikle doğru.
That's altogether wrong.
start learning
O tamamen yanlış.
That's beside the point.
start learning
Onun konuyla ilgisi yok.
That's enough for today.
start learning
Bugün için yeterlidir.
That's exactly my point.
start learning
Tam olarak demek istediğim odur.
That's not Jack's fault.
start learning
O, Jack'in hatası değil.
That's not what I heard.
start learning
Duyduğum o değil.
You're very kind.
start learning
Çok naziksiniz.
That's why he got angry.
start learning
Onun öfkelenmesinin nedeni odur.
The appeal was rejected.
start learning
Başvuru reddedildi.
The army had to retreat.
start learning
Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.
The baby began to crawl.
start learning
Bebek emeklemeye başladı.
The baby can't walk yet.
start learning
Bebek henüz yürüyemiyor.
The baby cried for milk.
start learning
Bebek süt için ağladı.
The baby is fast asleep.
start learning
Bebek derin uykuda.
The baby started to cry.
start learning
Bebek ağlamaya başladı.
The baby stopped crying.
start learning
Bebek ağlamayı kesti.
The balloons are bright.
start learning
Balonlar ışıl ışıllar.
The bird is in its nest.
start learning
Kuş yuvasında.
The box is almost empty.
start learning
Kutu neredeyse boş.
The box was almost full.
start learning
Kutu neredeyse doluydu.
The boy feared the dark.
start learning
Çocuk karanlıktan korktu.
The boy lay on the sofa.
start learning
Çocuk kanepeye uzandı.
The broken doll is mine.
start learning
Kırık bebek benim.
The buffalo were killed.
start learning
Bizonlar öldürüldü.
The bus hasn't come yet.
start learning
Otobüs henüz gelmedi.
The candle has gone out.
start learning
Mum söndü.
The car battery is dead.
start learning
Akü ölü.
The car bumped the tree.
start learning
Araba ağaca çarptı.
The castle is beautiful.
start learning
Kale güzeldir.
The cat arched its back.
start learning
Kedi sırtını kabarttı.
The cat caught the rats.
start learning
Kedi sıçanları yakaladı.
The cat ran up the tree.
start learning
Kedi ağaca tırmandı.
The charge was not true.
start learning
Suçlama doğru değildi.
The cup is made of gold.
start learning
Bu kupa altından yapılmıştır.
The curtain caught fire.
start learning
Perde ateş aldı.
The Czar was overthrown.
start learning
Çar devrildi.
The desk drawer is open.
start learning
Masa çekmecesi açık.
The doctor is concerned.
start learning
Doktor ilgilidir.
The dog is on the chair.
start learning
Köpek sandalyenin üstünde.
The dog ran after a fox.
start learning
Köpek bir tilkiyi kovaladı.
The dog walked backward.
start learning
Köpek geriye doğru yürüdü.
The door is opening now.
start learning
Kapı şimdi açılıyor.
The door would not open.
start learning
Kapı açılmazdı.
The doorbell is ringing.
start learning
Kapı zili çalıyor.
The engine doesn't work.
start learning
Motor çalışmaz.
The facts are not clear.
start learning
Gerçekler açık değildir.
The front door was open.
start learning
Ön kapı açıktı.
The furniture was dusty.
start learning
Mobilya tozluydu.
The game was called off.
start learning
Oyun iptal edildi.
The game was rained out.
start learning
Oyun yağmurdan dolayı durduruldu.
The grass needs cutting.
start learning
Otlar kesilmeli.
The guests are all gone.
start learning
Misafirlerin hepsi gittiler.
The hen has laid an egg.
start learning
Tavuk bir yumurta yumurtladı.
The hotel is down there.
start learning
Otel oradadır.
The house has been sold.
start learning
Ev satıldı.
The house was ablaze.
start learning
Ev alevler içindeydi.
The Indians were hungry.
start learning
Kızılderililer açtı.
The jet landed at Tokyo.
start learning
Jet Tokyo'da indi.
The job is a lot of fun.
start learning
Çok eğlenceli iş.
The lady is over eighty.
start learning
Bayan seksenin üzerinde.
The letter made her sad.
start learning
Mektup onu üzdü.
The man groaned in pain.
start learning
Adam acı içinde inledi.
The man is all but dead.
start learning
Adam ölüden başka birşey değil.
The man is eating bread.
start learning
Adam ekmek yiyor.
The moon is already out.
start learning
Ay zaten çıktı.
The nation was at peace.
start learning
Ulus barış halindeydi.
The news made her happy.
start learning
Haber onu mutlu yaptı.
The news made her happy.
start learning
Haberler onu sevindirdi.
The news made him happy.
start learning
Haber onu mutlu etti.
The news quickly spread.
start learning
Haber hızla yayıldı.
The odds are against us.
start learning
Şans bize karşı.
The old man looked wise.
start learning
Yaşlı adam akıllı görünüyordu.
The only answer was war.
start learning
Tek cevap savaştı.
The order came too late.
start learning
Sipariş çok geç geldi.
The organization failed.
start learning
Organizasyon başarısız oldu.
The party was a flop.
start learning
Parti bir fiyaskoydu.
The police are after me.
start learning
Polisler benim peşimde.
The police released him.
start learning
Polisler onu serbest bıraktılar.
The pot is boiling over.
start learning
Tencere taşıyor.
The price is reasonable.
start learning
Fiyat makul.
The printer needs paper.
start learning
Yazıcıya kağıt lazım.
The radio is a bit loud.
start learning
Radyo biraz gürültülü.
The radio will not work.
start learning
Radyo çalışmaz.
The rest is left to you!
start learning
Gerisi size kaldı!
The road was very rough.
start learning
Yol çok pürüzlü idi.
The rumor can't be true.
start learning
Söylenti gerçek olamaz.
The ship dropped anchor.
start learning
Gemi çapa attı.
The signal turned green.
start learning
Sinyal yeşile döndü.
The sky is getting dark.
start learning
Gökyüzü kararıyor.
The smell was offensive.
start learning
Koku rahatsız edici idi.
The snowstorm continued.
start learning
Kar fırtınası devam etti.
The Spanish fired first.
start learning
İspanyol ilk olarak ateş etti.
The storm has died down.
start learning
Fırtına hafifledi.
The sun is about to set.
start learning
Güneş batmak üzeredir.
The sun melted the snow.
start learning
Güneş karı eritti.
The tide is rising fast.
start learning
Gelgit hızlı yükseliyor.
The train has just gone.
start learning
Tren az önce gitti.
The train leaves at six.
start learning
Tren altıda ayrılır.
The treaty was approved.
start learning
Antlaşma kabul edildi.
The treaty was defeated.
start learning
Antlaşma iptal edildi.
The tree grew very tall.
start learning
Ağaç çok uzadı.
The tree was blown down.
start learning
Ağaç rüzgardan devrildi.
The two men shook hands.
start learning
İki adam tokalaştı.
The universe is endless.
start learning
Evren sonsuzdur.
The war in Europe ended.
start learning
Avrupa'da savaş sona erdi
The water turned to ice.
start learning
Su buza döndü.
The weather is cold now.
start learning
Hava şimdi soğuk.
The wedding was put off.
start learning
Düğün ertelendi.
Their muscles are stiff.
start learning
Onların kasları sert.
Their sales are growing.
start learning
Onların satışları artıyor.
Their supplies were low.
start learning
Onların malzemeleri yetersizdi.
There comes our teacher.
start learning
İşte hocamız geliyor.
There is a lot of money.
start learning
Çok para vardır.
There is a page missing.
start learning
Eksik bir sayfa var.
There is plenty of food.
start learning
Çok yiyecek var.
There may be some scars.
start learning
Bazı yara izleri olabilir.
There was a strong wind.
start learning
Kuvvetli bir rüzgar vardı.
There were lots of jobs.
start learning
Çok iş vardı.
There were no railroads.
start learning
Hiç demiryolu yoktu.
There's no toilet paper.
start learning
Tuvalet kağıdı yok.
There's no turning back.
start learning
Geriye dönüş yok.
These apples are rotten.
start learning
Bu elmalar çürümüş.
These apples taste good.
start learning
Bu elmaların tadı iyi.
These facts are certain.
start learning
Bu gerçekler kesin.
These flowers are dying.
start learning
Bu çiçekler ölüyor.
These grapes taste sour.
start learning
Bu üzümlerin tadı ekşi.
These keys are not mine.
start learning
Bu anahtarlar benim değildir.
These scissors cut well.
start learning
Bu makas iyi kesti.
They abandoned the plan.
start learning
Onlar plandan vazgeçtiler.
They adopted the orphan.
start learning
Onlar kimsesiz çocuğu evlat edindi.
They allow parking here.
start learning
Burada parketmeye izin veriyorlar.
They always skip school.
start learning
Onlar her zaman okulu atlarlar.
They are about to start.
start learning
Onlar başlamak üzereler.
They are all very happy.
start learning
Onların hepsi çok mutlu.
They are bitter enemies.
start learning
Onlar şiddetli düşmanlar.
They are both unmarried.
start learning
Onların her ikiside evli değil.
They are deeply in love.
start learning
Onlar içten aşıklar.
They are digging a hole.
start learning
Onlar çukur kazıyorlar.
They are far from happy.
start learning
Onlar mutluluktan uzaklar.
They are gathering nuts.
start learning
Onlar fındık topluyorlar.
They are going shopping.
start learning
Alışverişe gidiyorlar.
They are in for trouble.
start learning
Onların başına bela gelmek üzere.
They are in the kitchen.
start learning
Onlar mutfaktalar.
They are making a salad.
start learning
Onlar bir salata yapıyorlar.
They are short and thin.
start learning
Onlar kısa ve zayıf.
They are short of funds.
start learning
Onların fonları bitti.
They arranged a meeting.
start learning
Onlar bir toplantı düzenlediler.
They attacked the enemy.
start learning
Onlar düşmana saldırdı.
They chased others away.
start learning
Onlar diğerlerini kovaladı.
They didn't act quickly.
start learning
Onlar çabuk hareket etmedi.
They do nothing but cry.
start learning
Onlar ağlamaktan başka bir şey yapmazlar.
They don't know my name.
start learning
Onlar benim adımı bilmiyorlar.
They got into the train.
start learning
Onlar trene bindiler.
They got out of the car.
start learning
Onlar araçtan çıktı.
They had no place to go.
start learning
Onların gidecek yeri yoktu.
They had only one child.
start learning
Onların sadece bir çocuğu vardı.
They have a large house.
start learning
Onların büyük bir evi var.
They have two daughters.
start learning
Onların iki kız çocuğu var.
They laughed at my idea.
start learning
Onlar benim fikrime güldü.
They lived a happy life.
start learning
Onlar mutlu bir hayat yaşadılar.
They looked down on him.
start learning
Onlar ona tepeden baktılar.
They reached their goal.
start learning
Onlar hedefine ulaştı.
They refused to help us.
start learning
Onlar bize yardım etmeyi reddettiler.
They require extra help.
start learning
Onların ekstra yardıma ihtiyacı var.
They sell fish and meat.
start learning
Onlar balık ve et satarlar.
They stood face to face.
start learning
Onlar yüz yüze durdu.
They were put in prison.
start learning
Onlar hapse atıldılar.
They were very confused.
start learning
Onların kafaları çok karıştı.
They will agree on that.
start learning
Onlar bu konuda anlaşacaklar.
They work in the fields.
start learning
Tarlalarda çalışıyorlar.
This battery is charged.
start learning
Bu batarya şarjlı.
This book is very small.
start learning
Bu kitap çok küçük.
This book is very thick.
start learning
Bu kitap çok kalındır.
This cap belongs to Tom.
start learning
Bu şapka, Tom'a aittir.
This car is my father's.
start learning
Bu araba benim babamın.
This cloth tears easily.
start learning
Bu kumaş kolay yırtılır.
This doll belongs to me.
start learning
Bu bebek bana ait.
This flower smells nice.
start learning
Bu çiçek güzel kokuyor.
This food smells rotten.
start learning
Bu gıda çürük kokuyor.
This hat doesn't fit me.
start learning
Bu şapka bana uymuyor.
This heat is unbearable.
start learning
Bu sıcaklık dayanılmaz.
This house is very good.
start learning
Bu ev çok iyi.
This is a good textbook.
start learning
Bu, iyi bir metin kitabı.
This is a Japanese doll.
start learning
Bu bir Japon oyuncak bebeği.
This is a kind of bread.
start learning
Bu bir çeşit ekmek.
This is a very good tea.
start learning
Bu çok iyi bir çay.
This is a very new book.
start learning
Bu çok yeni bir kitap.
This is a very old book.
start learning
Bu çok eski bir kitaptır.
This is how I cook fish.
start learning
Benim balık pişirme şeklim budur.
This is my account book.
start learning
Bu benim muhasebe defterim.
This is what he painted.
start learning
Bu onun yaptığı resimdir.
This is why I fired him.
start learning
Onu kovmamın nedeni bu.
This knot will not hold.
start learning
Bu düğüm tutmaz.
This program is a rerun.
start learning
Bu proğram bir yeniden çalıştırma.
This reminds me of home.
start learning
Bu bana memleketimi hatırlatıyor.
This river is beautiful.
start learning
Bu nehir güzel.
This room gets sunshine.
start learning
Bu oda güneş alır.
This smells like cheese.
start learning
Bu, peynir gibi kokuyor.
This steak is too tough.
start learning
Bu biftek çok serttir.
This table isn't steady.
start learning
Bu tablo, sabit değildir.
This turkey tastes good.
start learning
Bu hindinin tadı iyi.
This watch is expensive.
start learning
Bu saat pahalı.
Those flowers have died.
start learning
Şu çiçekler ölmüş.
Tom adopted Mary's idea.
start learning
Tom Mary'nin fikrini benimsedi.
Tom almost married Mary.
start learning
Tom neredeyse Mary ile evleniyordu.
Tom always plays to win.
start learning
Tom her zaman kazanmak için oynar.
Tom applied for the job.
start learning
Tom işe başvurdu.
Tom asked for a receipt.
start learning
Tom bir dekont istedi.
Tom asked for the check.
start learning
Tom çek istedi.
Tom asked Mary for help.
start learning
Tom Mary'den yardım istedi.
Tom bandaged Mary's arm.
start learning
Tom Mary'nin kolunu bandajladı.
Tom beat Mary in tennis.
start learning
Tom Mary'yi teniste yendi.
Tom began to feel faint.
start learning
Tom baygınlık hissetmeye başladı.
Tom begged Mary to stay.
start learning
Tom Mary'nin kalması için yalvardı.
Tom begged Mary to stay.
start learning
Tom Mary'den kalmasını rica etti.
Tom blew up the balloon.
start learning
Tom balonu patlattı.
Tom blow-dried his hair.
start learning
Tom saçını fönledi.
Tom boiled a dozen eggs.
start learning
Tom bir düzine yumurta kaynattı.
Tom boiled me some eggs.
start learning
Tom bana birkaç yumurta kaynattı.
Tom boiled the potatoes.
start learning
Tom patatesleri kaynattı.
Tom bought a new camera.
start learning
Tom yeni bir fotoğraf makinesi aldı.
Tom bought Mary a puppy.
start learning
Tom Mary'ye bir yavru köpek satın aldı.
Tom braided Mary's hair.
start learning
Tom Mary'nin saçını ördü.
Tom brought Mary a gift.
start learning
Tom Mary'ye bir hediye getirdi.
Tom built his own house.
start learning
Tom kendi evini inşa etti.
Tom burst into laughter.
start learning
Tom kahkaha attı.
Tom burst into the room.
start learning
Tom aceleyle odaya girdi.
Tom called in an expert.
start learning
Tom bir uzman çağırdı.
Tom came at a good time.
start learning
Tom, iyi bir zamanda geldi.
Tom came to me for help.
start learning
Tom bana yardım için geldi.
Tom can put it that way.
start learning
Tom onu o şekilde koyabilir.
Tom can't be that naive.
start learning
Tom o kadar toy olamaz.
Tom can't get over Mary.
start learning
Tom Mary ile başa çıkamıyor.
Tom can't swim tomorrow.
start learning
Tom yarın yüzemez.
Tom can't work tomorrow.
start learning
Tom yarın çalışamaz.
Tom caught up with Mary.
start learning
Tom Mary ile arayı kapattı.
Tom certainly fooled me.
start learning
Tom kesinlikle beni aptal yerine koydu.
Tom certainly is clumsy.
start learning
Tom kesinlikle beceriksiz.
Tom certainly is greedy.
start learning
Tom kesinlikle açgözlü.
Tom certainly is skinny.
start learning
Tom kesinlikle sıska.
Tom chopped some onions.
start learning
Tom bir miktar soğan doğradı.
Tom chuckled to himself.
start learning
Tom kendi kendine güldü.
Tom collected old coins.
start learning
Tom eski bozuk paraları topladı.
Tom couldn't be happier.
start learning
Tom daha mutlu olamazdı.
Tom couldn't say a word.
start learning
Tom tek bir kelime söyleyemedi.
Tom cut himself shaving.
start learning
Tom tıraş olurken kendini kesti.
Tom cut off Mary's head.
start learning
Tom Mary'nin kafasını kesti.
Tom deserves a vacation.
start learning
Tom bir tatili hak ediyor.
Tom deserves admiration.
start learning
Tom hayranlığı hakediyor.
Tom did it just for fun.
start learning
Tom sadece eğlence için yaptı.
Tom did the right thing.
start learning
Tom doğru olanı yaptı.
Tom didn't believe Mary.
start learning
Tom Mary'ye inanmadı.
Tom didn't give up hope.
start learning
Tom umudunu kesmedi.
Tom didn't go to school.
start learning
Tom okula gitmedi.
Tom said nothing.
start learning
Tom bir şey söylemedi.
Tom didn't see anything.
start learning
Tom bir şey görmedi.
Tom died when he was 97.
start learning
Tom 97 yaşındayken öldü.
Tom does excellent work.
start learning
Tom mükemmel iş yapar.
Tom does volunteer work.
start learning
Tom gönüllü olarak çalışır.
Tom does what he's told.
start learning
Tom ona söylenileni yapar.
Tom doesn't belong here.
start learning
Tom buraya ait değildir.
Tom doesn't have a clue.
start learning
Tom'un bir ipucu yok.
Tom doesn't have a visa.
start learning
Tom bir vizeye sahip değil.
Tom doesn't know French.
start learning
Tom Fransızca bilmez.
Tom doesn't like cheese.
start learning
Tom peyniri sevmez.
Tom doesn't like cheese.
start learning
Tom peynirden hoşlanmaz.
Tom doesn't like my dog.
start learning
Tom benim köpeğimi sevmez.
Tom doesn't like school.
start learning
Tom okul sevmez.
Tom doesn't sound happy.
start learning
Tom mutlu görünmüyor.
Tom doesn't want dinner.
start learning
Tom akşam yemeği istemiyor.
Tom dove into the water.
start learning
Tom suya daldı.
Tom felt a little dizzy.
start learning
Tom küçük bir sersemlik hissetti.
Tom felt like a new man.
start learning
Tom yeni bir adam gibi hissetti.
Tom felt like a new man.
start learning
Tom'un canı yeni bir adam olmak istedi.
Tom felt like giving up.
start learning
Canım vazgeçmek istedi.
Tom felt sorry for Mary.
start learning
Tom Mary için üzgün hissetti.
Tom finally fell asleep.
start learning
Tom nihayet uykuya daldı.
Tom found out the truth.
start learning
Tom gerçeği anladı.
Tom gave a vague answer.
start learning
Tom belirsiz bir cevap verdi.
Tom gave his dog a bath.
start learning
Tom köpeğine banyo yaptırdı.
Tom gave Mary a message.
start learning
Tom Mary'ye bir mesaj verdi.
Tom gave Mary some food.
start learning
Tom Mary'ye biraz yiyecek verdi.
Tom gives me the creeps.
start learning
Tom içimi ürpertiyor.
Tom got a perfect score.
start learning
Tom'un mükemmel bir skoru var.
Tom got caught speeding.
start learning
Tom hız yapmaktan yakalandı.
Tom got dressed quickly.
start learning
Tom çabucak kovuldu.
Tom got engaged to Mary.
start learning
Tom Mary ile nişanlandı.
Tom got good at singing.
start learning
Tom şarkı söylemede iyileşti.
Tom got his eyes tested.
start learning
Tom gözlerini test ettirdi.
Tom got into Mary's car.
start learning
Tom Mary'nin arabasına bindi.
Tom got on the elevator.
start learning
Tom asansöre bindi.
Tom got out of the taxi.
start learning
Tom taksiden indi.
Tom got shot in the leg.
start learning
Tom bacağından vuruldu.
Tom grew up around here.
start learning
Tom buralarda büyüdü.
Tom had a great weekend.
start learning
Tom harika bir hafta sonu geçirdi.
Tom had a very long day.
start learning
Tom çok uzun bir gün geçirdi.
Tom had lunch with Mary.
start learning
Tom, Mary ile öğle yemeği yedi.
Tom had no options left.
start learning
Tom'un başka seçeneği yoktu.
Tom had nothing to hide.
start learning
Tom'un gizleyecek bir şeyi yoktu.
Tom had nothing to read.
start learning
Tom'un okuyacak bir şeyi yoktu.
Tom had to catch a taxi.
start learning
Tom bir taksiye binmek zorunda.
Tom has a crush on Mary.
start learning
Tom Mary'ye çok fena aşık.
Tom has a decent salary.
start learning
Tom'un makul bir maaşı vardır.
Tom has a right to know.
start learning
Tom'un bilme hakkı var.
Tom has already seen it.
start learning
Tom zaten onu gördü.
Tom has his own bedroom.
start learning
Tom'un kendi yatak odası vardır.
Tom has no common sense.
start learning
Tom'un sağduyusu yok.
Tom has nothing to hide.
start learning
Tom'un saklayacak bir şeyi yok.
Tom has nothing to lose.
start learning
Tom'un kaybedecek bir şeyi yok.
Tom has the gift of gab.
start learning
Tom'un ağzı iyi laf yapar.
Tom has three daughters.
start learning
Tom'un üç kızı vardır.
Tom has to get up early.
start learning
Tom erken kalkmak zorunda.
Tom has to go on a diet.
start learning
Tom diyet yapmak zorunda.
Tom hasn't finished yet.
start learning
Tom henüz bitirmedi.
Tom hasn't slept a wink.
start learning
Tom gözünü bile kırpmadı.
Tom hasn't unpacked yet.
start learning
Tom henüz bavulunu açıp boşaltmadı.
Tom heard Mary's scream.
start learning
Tom Mary'nin çığlığını duydu.
Tom heard the door open.
start learning
Tom'un kapıyı açtığını duydum.
Tom hid behind the door.
start learning
Tom kapının arkasında saklandı.
Tom hid under the table.
start learning
Tom masanın altına saklandı.
Tom is a brave skydiver.
start learning
Tom cesur bir gökyüzüdalıcısıdır.
Tom is a bright student.
start learning
Tom parlak bir öğrencidir.
Tom is a friend of mine.
start learning
Tom, benim bir arkadaşımdır.
Tom is a friend of mine.
start learning
Tom benim bir arkadaşımdır.
Tom is a good guitarist.
start learning
Tom İyi bir gitaristtir.
Tom is a sincere person.
start learning
Tom samimi bir kişi.
Tom is a sloppy painter.
start learning
Tom özensiz bir ressamdır.
Tom is a talented actor.
start learning
Tom yetenekli bir aktör.
Tom is a very smart boy.
start learning
Tom çok akıllı bir çocuktur.
Tom is afraid of snakes.
start learning
Tom yılanlardan korkuyor.
Tom is blind in one eye.
start learning
Tom'un bir gözü kör.
Tom is buried in Boston.
start learning
Tom Boston'da gömülüdür.
Tom is down with a cold.
start learning
Tom soğuk algınlığından hasta.
Tom is faithful to Mary.
start learning
Tom Mary'ye sadıktır.
Tom is fed up with Mary.
start learning
Tom Mary'den usanmış.
Tom is fluent in French.
start learning
Tom Fransızcada akıcıdır.
Tom is good at swimming.
start learning
Tom yüzmede iyidir.
Tom is indebted to Mary.
start learning
Tom Mary'ye borçludur.
Tom is living in Boston.
start learning
Tom Bostonda yaşıyor.
Tom is looking for Mary.
start learning
Tom Mary'yi arıyor.
Tom is lying ill in bed.
start learning
Tom yatakta hasta yatıyor.
Tom is lying ill in bed.
start learning
Tom yatakta hasta uzanıyor.
Tom is Mary's boyfriend.
start learning
Tom Mary'nin erkek arkadaşıdır.
Tom is not fond of pets.
start learning
Tom evcil hayvanlara düşkündür.
Tom is now in his prime.
start learning
Tom şu an en güzel zamanında.
Tom is proud of his son.
start learning
Tom oğlu ile gurur duyar.
Tom is quite often late.
start learning
Tom çoğunlukla oldukça geç kalır.
Tom is scared of ghosts.
start learning
Tom hayaletlerden korkuyor.
Tom is still a prisoner.
start learning
Tom hala bir tutuklu.
Tom is still just a boy.
start learning
Tom hala sadece bir çocuk.
Tom is sure to be fired.
start learning
Tom kovulacağından emin.
Tom is taller than I am.
start learning
Tom benden daha uzundur?
Tom is thirty years old.
start learning
Tom, otuz yaşındadır.
Tom is up for promotion.
start learning
Tom, promosyon için sevinçli.
Tom is very hardworking.
start learning
Tom çok çalışkandır.
Tom isn't being careful.
start learning
Tom dikkatli davranmıyor.
Tom isn't himself today.
start learning
Tom bugün kendinde değildir.
Tom isn't Mary's cousin.
start learning
Tom Mary'nin kuzeni değildir.
Tom isn't very sociable.
start learning
Tom çok sosyal değildir.
Tom kept his mouth shut.
start learning
Tom ağzını kapalı tuttu.
Tom knocked on the door.
start learning
Tom, kapıyı çaldı.
Tom knows Mary's father.
start learning
Tom Mary'nin babasını tanıyor.
Tom lay awake all night.
start learning
Tom, bütün gece uyanık yattı.
Tom left Mary a message.
start learning
Tom Mary'ye bir mesaj bıraktı.
Tom left three days ago.
start learning
Tom, üç gün önce gitti.
Tom looks kind of tired.
start learning
Tom bir tür yorgun görünüyor.
Tom lost a contact lens.
start learning
Tom bir kontakt lens kaybetti.
Tom loves fried chicken.
start learning
Tom, kızarmış tavuk seviyor.
Tom loves sports events.
start learning
Tom spor olaylarını sever.
Tom majored in business.
start learning
Tom ticarette uzmanlaştı.
Tom makes a good living.
start learning
Tom iyi bir yaşam sağlamaktadır.
Tom may be under thirty.
start learning
Tom otuzun altında olabilir.
Tom must be from Boston.
start learning
Tom Boston'dan dönmüş olmalı.
Tom must be over thirty.
start learning
Tom otuzun üstünde olmalıdır.
Tom needs a good lawyer.
start learning
Tom'un iyi bir avukata ihtiyacı var.
Tom needs a sharp knife.
start learning
Tom'un keskin bir bıçağa ihtiyacı var.
Tom never makes his bed.
start learning
Tom asla yatağını yapmaz.
Tom now lives in Boston.
start learning
Tom şimdi Boston'da yaşıyor.
Tom often has headaches.
start learning
Tom'un sık sık başı ağrır.
Tom opened the curtains.
start learning
Tom perdeleri açtı.
Tom paid by credit card.
start learning
Tom kredi kartı ile ödedi.
Tom peeled the potatoes.
start learning
Tom patatesleri soydu.
Tom pledged his support.
start learning
Tom ona destek sözü verdi.
Tom pounded on the door.
start learning
Tom kapıya vurdu.
Tom put on his overcoat.
start learning
Tom paltosunu giydi.
Tom put on his swimsuit.
start learning
Tom mayosunu giydi.
Tom put up his umbrella.
start learning
Tom şemsiyesini yerine koydu.
Tom ran down the stairs.
start learning
Tom merdivenlerden aşağıya koştu.
Tom ran out of the room.
start learning
Tom odasından dışarı koştu.
Tom read a poem to Mary.
start learning
Tom, Mary'ye bir şiir okudu.
Tom regrets what he did.
start learning
Tom söylediğine pişman oldu.
Tom respects his parents.
start learning
Tom, ana-babasına saygı duyar.
Tom rinsed off the soap.
start learning
Tom sabunu duruladı.
Tom sealed the envelope.
start learning
Tom zarfı mühürledi.
Tom seconded the motion.
start learning
Tom hareketi destekledi.
Tom seems to be in love.
start learning
Tom aşık gibi görünüyor.
Tom seldom eats at home.
start learning
Tom nadiren evde yer.
Tom sent Mary a message.
start learning
Tom Mary'ye bir mesaj gönderdi.
Tom should be here soon.
start learning
Tom birazdan burada olmalı.
Tom should be home soon.
start learning
Tom birazdan evde olmalı.
Tom should be in school.
start learning
Tom okulda olmalı.
Tom should've told Mary.
start learning
Tom Mary'ye söylemeliydi.
Tom showed Mary the way.
start learning
Tom Mary'ye yol gösterdi.
Tom signed the contract.
start learning
Tom sözleşme imzaladı.
Tom sliced the tomatoes.
start learning
Tom domatesleri dilimledi.
Tom slit his own throat.
start learning
Tom kendi boğazını kesti.
Tom stayed up all night.
start learning
Tom bütün gece uyanık kaldı.
Tom still lives at home.
start learning
Tom hala evde yaşıyor.
Tom stood close to Mary.
start learning
Tom Mary'ye yakın durdu.
Tom suddenly felt tired.
start learning
Tom aniden yorgun hissetti.
Tom talked about school.
start learning
Tom okul hakkında konuştu.
Tom talked in his sleep.
start learning
Tom uykusunda konuştu.
Tom tends to exaggerate.
start learning
Tom abartma eğilimindedir.
Tom thinks he's in love.
start learning
Tom, aşık olduğunu düşünüyor.
Tom thinks that'll work.
start learning
Tom onun işe yarayacağını düşünüyor.
Tom thinks that's crazy.
start learning
Tom onun çılgınlık olduğunu düşünüyor.
Tom thinks there's hope.
start learning
Tom, ümit olduğunu düşünüyor.
Tom thinks you're lying.
start learning
Tom, yalan söylediğini düşünüyor.
Tom thought I knew Mary.
start learning
Tom Mary'yi tanıdığımı düşündü.
Tom threw Mary the ball.
start learning
Tom topu Mary'ye attı.
Tom told Mary not to go.
start learning
Tom Mary'ye gitmemesini söyledi.
Tom told Mary the truth.
start learning
Tom Mary'ye gerçeği söyledi.
Tom took a quick shower.
start learning
Tom hızlı bir duş aldı.
Tom took a step forward.
start learning
Tom ileriye doğru bir adım attı.
Tom took Mary back home.
start learning
Tom Mary'yi eve geri getirdi.
Tom took Mary to dinner.
start learning
Tom Mary'yi akşam yemeğine götürdü.
Tom took some food home.
start learning
Tom eve biraz yiyecek götürdü.
Tom treats me very nice.
start learning
Tom bana çok hoş davranır.
Tom tried to reach Mary.
start learning
Tom, Mary'ye ulaşmaya çalıştı.
Tom tucked in his shirt.
start learning
Tom gömleğini içeri soktu.
Tom turned the doorknob.
start learning
Tom, kapı kolunu çevirdi.
Tom unholstered his gun.
start learning
Tom silahını kılıfından çıkardı.
Tom unlocked the drawer.
start learning
Tom çekmecenin kilidini açtı.
Tom used to hate Boston.
start learning
Tom, Boston'dan nefret ederdi.
Tom volunteered to help.
start learning
Tom yardımcı olmak için gönüllüydü.
Tom wanted to help Mary.
start learning
Tom Mary'ye yardım etmek istedi.
Tom wants to be a pilot.
start learning
Tom bir pilot olmak istiyor.
Tom wants to marry Mary.
start learning
Tom, Mary ile evlenmek istiyor.
Tom was deep in thought.
start learning
Tom, derin düşünceye daldı.
Tom was hung up on Mary.
start learning
Tom Mary'ye kafayı taktı.
Tom was John's cellmate.
start learning
Tom John'un hücre arkadaşı idi.
Tom was John's roommate.
start learning
Tom John'ın oda arkadaşı idi.
Tom was late for dinner.
start learning
Tom, akşam yemeğine geç kalmıştı.
Tom was lost in thought.
start learning
Tom düşüncelere daldı.
Tom was reluctant to go.
start learning
Tom gitmeye isteksizdi.
Tom was taking a snooze.
start learning
Tom bir şekerleme yapıyordu.
Tom wasn't ready to die.
start learning
Tom ölmeye hazır değildi.
Tom watered the flowers.
start learning
Tom çiçekleri suladı.
Tom wishes he could fly.
start learning
Tom uçabilmeyi diliyor.
Tom won't do that again.
start learning
Tom onu tekrar yapmayacaktır.
Tom works in archeology.
start learning
Tom arkalojide çalışır.
Tom wouldn't understand.
start learning
Tom anlamazdı.
Tom wrung out the towel.
start learning
Tom havluyu sıktı.
Tom's days are numbered.
start learning
Tom'un günleri sayılı.
Tom's father is in jail.
start learning
Tom'un babası hapishanededir.
Tom's house is for sale.
start learning
Tom'un evi satılıktır.
Tom's not in the office.
start learning
Tom ofiste değil.
Tomorrow is my birthday.
start learning
Yarın benim doğum günüm.
Tony is a very tall boy.
start learning
Tony, çok uzun boylu bir çocuk.
Toss your gun over here.
start learning
Silahını buraya fırlat.
Try solving the problem.
start learning
Problemi çözmeye çalış.
Try to control yourself.
start learning
Kendinizi kontrol etmeye çalışın.
Try to keep from crying.
start learning
Ağlamaktan kaçınmaya çalış.
Try to keep up with him.
start learning
Ona ayak uydurmaya çalış.
Turn left at the corner.
start learning
Köşede sola dön.
Turn the flame down low.
start learning
Alevi kıs.
Two Indians were killed.
start learning
İki Hintli öldürüldü.
Was that you in the car?
start learning
Arabadaki sen miydin?
Watch what you're doing!
start learning
Ne yaptığına dikkat et.
We agreed to leave soon.
start learning
Yakında ayrılmaya karar verdik.
We all stood up at once.
start learning
Hepimiz aynı anda ayağa kalktık.
We all wished for peace.
start learning
Hepimiz barış diledik.
We appreciate your help.
start learning
Biz yardımınız için size minnettarız.
We are a family of five.
start learning
Beş kişlik bir aileyiz.
We are a family of four.
start learning
Dört kişilik bir aileyiz.
We are glad to help you.
start learning
Size yardım etmekten mutluluk duyuyorum.
We are having a meeting.
start learning
Bir toplantı yapıyoruz.
We are husband and wife.
start learning
Biz karı-kocayız.
We bought a round table.
start learning
Biz bir yuvarlak masa aldık.
We call our dog Johnnie.
start learning
Biz köpeğimize Johnnie deriz.
We call the cat Madonna.
start learning
Biz kediye Madonna diyoruz.
We cut our living costs.
start learning
Bizim yaşam giderlerini azalttık.
We didn't have much fun.
start learning
Biz çok fazla eğlenmedik.
We dine out once a week.
start learning
Biz haftada bir kez akşam yemeğini dışarıda yeriz.
We dined at our uncle's.
start learning
Amcamlarda yedik.
We discussed the matter.
start learning
Biz konuyu tartıştık.
We discussed what to do.
start learning
Biz ne yapacağımızı tartıştık.
We don't have any sugar.
start learning
Bizim hiç şekerimiz yok.
We elected him chairman.
start learning
Biz onu başkan seçtik.
We felt the house shake.
start learning
Evin sallandığını hissettik.
We fought a hard battle.
start learning
Sıkı bir savaş yaptık.
We gave him up for dead.
start learning
Onu ölüme terkettik.
We got lost in the snow.
start learning
Biz karda kaybolduk.
We got on the bus there.
start learning
Biz otobüse orada bindik.
We had a large audience.
start learning
Bizim büyük bir seyircimiz vardı.
We had a secret meeting.
start learning
Bizim gizli bir toplantımız vardı.
We had a snowball fight.
start learning
Biz bir kartopu savaşı yaptık.
We had a wonderful time.
start learning
Biz bir harika zaman geçirdik.
We have a cat and a dog.
start learning
Bizim bir kedimiz ve bir köpeğimiz var.
We have a holiday today.
start learning
Bugün tatilimiz var.
We have a test tomorrow.
start learning
Yarın bir testimiz var.
We have a test tomorrow.
start learning
Bizim yarın bir testimiz var.
We have come a long way.
start learning
Biz uzun bir yol geldik.
We have enough food now.
start learning
Şimdi yeterli yiyeceğimiz var.
We have no school today.
start learning
Bizim bugün okulumuz yok.
We have snow in January.
start learning
Ocak ayında karımız var.
We have some local wine.
start learning
Biraz yerel şaraba sahibiz.
We have to wait for him.
start learning
Biz onu beklemek zorundayız.
We heard somebody shout.
start learning
Birinin bağırdığını duyduk.
We heard the door close.
start learning
Biz kapının kapandığını duyduk.
We let him keep the dog.
start learning
Biz onun köpek beslemesine izin verdik.
We look to him for help.
start learning
Yardım için ona güvenme.
We looked at each other.
start learning
Biz birbirimize baktık.
We may not win tomorrow.
start learning
Yarın kazanamayabiliriz.
We must help each other.
start learning
Birbirimize yardımcı olmalıyız.
We never work on Sunday.
start learning
Biz Pazar günü asla çalışmayız.
We sat in total silence.
start learning
Biz topyekün sessizce oturduk.
We saw a lake far below.
start learning
Biz çok aşağıda bir göl gördük.
We saw a light far away.
start learning
Biz uzakta bir ışık gördük.
We see them on occasion.
start learning
Bazen onlarla görüşürüz.
We should be on our way.
start learning
Yola çıkmalıyız.
We skied down the slope.
start learning
Yamaçtan aşağıya doğru kaydık.
We smell with our noses.
start learning
Burunlarımızla koklarız.
We still have more time.
start learning
Hala daha çok zamanım var.
We talked for some time.
start learning
Bir süre konuştuk.
We used to live in Kobe.
start learning
Biz Kobe'de yaşıyorduk.
We waited there quietly.
start learning
Biz orada sessizce bekledik.
We walked for two hours.
start learning
Biz iki saat yürüdük.
We went as far as Kyoto.
start learning
Kyoto'ya kadar gittik.
We went to a restaurant.
start learning
Bir restorana gittik.
We went up step by step.
start learning
Biz adım adım yükseldik.
We were in a hurry then.
start learning
O zaman acelemiz vardı.
We'd appreciate a reply.
start learning
Bir cevaba minnettar olurduk.
We'd better go home now.
start learning
Şimdi eve gitsek iyi olur.
We'll always be friends.
start learning
Biz her zaman arkadaş olacağız.
We'll be late for class.
start learning
Biz sınıfa geç kalacağız.
We've all been laid off.
start learning
Hepimiz işten çıkarıldık.
Well, let's talk turkey.
start learning
Pekala, dobra dobra konuşalım.
Were you busy yesterday?
start learning
Dün meşgulmüydün?
Were you here last week?
start learning
Geçen hafta burada mıydın?
Were you out last night?
start learning
Dün gece dışarıda mıydın?
What a beautiful flower!
start learning
Ne güzel bir çiçek!
What a beautiful garden!
start learning
Ne güzel bir bahçe.
What a beautiful sunset!
start learning
Ne güzel bir günbatımı!
What a beautiful sunset.
start learning
Ne güzel bir gün batımı.
What a wonderful family.
start learning
Ne harika bir aile.
What are you crying for?
start learning
Siz niçin ağlıyorsunuz?
What are you eyeing?
start learning
Neye bakıyorsun?
What did Tom say to you?
start learning
Tom sana ne dedi?
What do you do in Japan?
start learning
Japonya'da ne iş yaparsınız?
What do you want to buy?
start learning
Ne satın almak istiyorsun?
What does he want to do?
start learning
O ne yapmak istiyor?
What does SFX stand for?
start learning
SFX ne anlama geliyor?
What does that sign say?
start learning
O işaret ne diyor?
What does this pen cost?
start learning
Bu kalemin maliyeti nedir?
What does USB stand for?
start learning
USB ne anlama geliyor?
What flight were you on?
start learning
Hangi uçuştaydın?
What gate do I board at?
start learning
Hangi kapıda bineceğim?
What I say is true.
start learning
Söylediğim doğrudur.
What is his nationality?
start learning
Onun ulusu nedir?
What is the latest news?
start learning
En son haber nedir?
What is your waist size?
start learning
Bel ölçün nedir?
What kind of man was he?
start learning
O ne tür bir adamdı?
What kind of play is it?
start learning
O, ne tür bir oyundur?
What made you come here?
start learning
Seni buraya ne getirdi?
What makes you think so?
start learning
Sizi öyle düşündüren nedir?
What sports do you like?
start learning
Hangi sporları seviyorsun?
What time do you get up?
start learning
Saat kaçta kalkarsın?
What time does it close?
start learning
Saat kaçta kapanır?
What time does it start?
start learning
O saat kaçta başlar?
What Tom said was a lie.
start learning
Tom'un söylediği bir yalandı.
What was the difference?
start learning
Farkı neydi?
What will happen to her?
start learning
Ona ne olacak?
What're you doing today?
start learning
Bugün ne yapıyorsunuz?
What're you waiting for?
start learning
Ne için bekliyorsun?
What's that bird called?
start learning
O kuşa ne denir?
What's the airmail rate?
start learning
Havayolu postasının maliyeti nedir?
When did he arrive here?
start learning
O buraya ne zaman vardı?
When did you go to Rome?
start learning
Roma'ya ne zaman gittin?
When do you play tennis?
start learning
Ne zaman tenis oynarsın?
When will you come home?
start learning
Eve ne zaman geleceksin?
Where can I buy tickets?
start learning
Nereden bilet satın alabilirim?
Where can I catch a bus?
start learning
Nerede bir otobüse binebilirim.
Where can I get the map?
start learning
Nerede harita alabilirim?
Where can I get tickets?
start learning
Biletleri nerede alabilirim?
Where can I try this on?
start learning
Bunu nerede deneyebilirim?
Where did you come from?
start learning
Nereden geldin?
Where did you see Nancy?
start learning
Nancy'yi nerede gördün?
Where do you want to go?
start learning
Nereye gitmek istersin?
Where does he come from?
start learning
O nerelidir?
Where does she live now?
start learning
O, şimdi nerede yaşıyor?
Where does this book go?
start learning
Bu kitap nerede?
Where does this desk go?
start learning
Bu masa nereye gidiyor?
Where is he running now?
start learning
O, şimdi nerede çalışıyor?
Where should I put this?
start learning
Bunu nereye koymalıyım?
Where should I transfer?
start learning
Nereye transfer olmalıyım.
Which skirt do you like?
start learning
Hangi eteği seviyorsun?
Which team won the game?
start learning
Hangi takım oyunu kazandı?
Who are you laughing at?
start learning
Kime gülüyorsun?
Who are you waiting for?
start learning
Kimi bekliyorsun?
Who caused the accident?
start learning
Kazaya Kim neden oldu.
Who is that pretty girl?
start learning
O güzel kız kim?
Who is this letter from?
start learning
Bu mektup kimden?
Who put this paper here?
start learning
Bu kağıdı buraya kim koydu?
Who will host the party?
start learning
Partiye kim ev sahipliği yapacak?
Why are the police here?
start learning
Neden polis burada?
Why did he quit his job?
start learning
O niçin işini bıraktı?
Why did he stop smoking?
start learning
O niçin sigara içmeyi bıraktı?
Why did you go to Tokyo?
start learning
Niçin Tokyo'ya gittin?
Why didn't you tell her?
start learning
Niçin ona söylemedin?
Why do people tell lies?
start learning
Niçin insanlar yalan söylerler.
Why don't we go dancing?
start learning
Niçin dans etmeye gitmiyoruz?
Why is that baby crying?
start learning
Şu bebek neden ağlıyor?
Why would Tom kill Mary?
start learning
Tom Mary'yi neden öldürdü?
Will he succeed or fail?
start learning
Başarılı mı yoksa başarısız mı olacak.
Will it be hot tomorrow?
start learning
Yarın sıcak olacak mı?
Will you give me a ride?
start learning
Beni arabayla götürür müsün?
Will you please help me?
start learning
Lütfen bana yardım eder misin?
Will you sign it for me?
start learning
Onu benim için imzalar mısın?
Will you study tomorrow?
start learning
Yarın çalışacak mısın?
Will you turn on the TV?
start learning
TV'yi açar mısın?
Won't you have some tea?
start learning
Biraz çay almaz mısın?
Work as hard as you can.
start learning
Elinden geldiği kadar çok çalış.
Work is behind schedule.
start learning
İş proğramın gerisinde.
Workers lost their jobs.
start learning
İşçiler işlerini kaybetti.
Would you draw me a map?
start learning
Bana bir harita çizer misin?
Would you like to dance?
start learning
Dans etmek ister misiniz?
Write to him right away.
start learning
Derhal ona yaz.
Write to him right away.
start learning
Ona derhal yazın.
Write your address here.
start learning
Adresini buraya yaz.
Yes, I have a good idea.
start learning
Evet, iyi bir fikrim var.
You are a good customer.
start learning
Sen iyi bir müşterisin.
You are a tennis player.
start learning
Sen bir tenis oyuncususun.
You are as tall as I am.
start learning
Sen benim kadar uzunsun.
You are doing very well.
start learning
Çok iyi yapıyorsun.
You are free to go home.
start learning
Eve gitmekte özgürsün.
You are in a safe place.
start learning
Güvenli bir mekândasın.
You are only young once.
start learning
Bir zamanlar tek gençtin.
You are to come with me.
start learning
Benimle geleceksin.
You bet I was surprised.
start learning
Elbette şaşırdım.
You can put it anywhere.
start learning
Onu herhangi bir yere koyabilirsin.
You can type, can't you?
start learning
Daktilo ile yazabilirsin, değil mi?
You can't buy happiness.
start learning
Mutluluğu satın alamazsın.
You can't hang out here.
start learning
Burada takılamazsın.
You can't stay for long.
start learning
Uzun süreliğine kalamazsın.
You don't have to hurry.
start learning
Acele etmek zorunda değilsiniz.
You don't have to study.
start learning
Çalışmak zorunda değilsin.
You don't need to hurry.
start learning
Acele etmene gerek yok.
You don't smoke, do you?
start learning
Sigara içmiyorsun, değil mi?
You dropped your pencil.
start learning
Kalemini düşürdün.
You hate Tom, don't you?
start learning
Tom'dan nefret ediyorsun, değil mi?
You have a lot of books.
start learning
Senin bir sürü kitabın var.
You're too nervous.
start learning
Çok sinirlisin.
You have a message here.
start learning
Burada bir mesajınız var.
You have done very well.
start learning
Çok iyi yaptın.
You have made a promise.
start learning
Bir söz verdin.
You left your lights on.
start learning
Işıkları açık bıraktın.
You look quite run down.
start learning
Oldukça bitkin görünüyorsun.
You look very dignified.
start learning
Çok ağırbaşlı görünüyorsun.
You may call me anytime.
start learning
İstediğin zaman beni arayabilirsin.
You may open the window.
start learning
Pencere açabilirsiniz.
You may use it any time.
start learning
İstediğin zaman onu kullanabilirsin.
You must be a good cook.
start learning
İyi bir aşçı olmalısın.
You must be more polite.
start learning
Biraz daha kibar olmalısın.
You must do it yourself.
start learning
Onu kendin yapmalısın.
You must face the facts.
start learning
Gerçeklerle yüzleşmen gerekir.
You must go up the hill.
start learning
Tepeye çıkmalısın.
You must pay in advance.
start learning
Peşin ödemek zorundasın.
You must read this book.
start learning
Bu kitabı okumalısın.
You or I will be chosen.
start learning
Siz ya da ben seçileceğim.
You ought not to go out.
start learning
Dışarı gitmemelisiniz.
You really are hopeless.
start learning
Sen gerçekten ümitsizsin.
You should do that soon.
start learning
Yakında onu yapmalısın.
You should do that soon.
start learning
Yakında bunu yapmalısın.
You should face reality.
start learning
Gerçekle yüzleşmelisin.
You should go in person.
start learning
Bizzat gitmelisin.
You should have done so.
start learning
Öyle yapmalıydın.
You should have seen it.
start learning
Onu görmeliydiniz.
You should have seen it.
start learning
Onu görmeliydin.
You should not go alone.
start learning
Yalnız gitmemelisin.
You should not go there.
start learning
Oraya gitmemelisin.
You should quit smoking.
start learning
Sigarayı bırakmakmalısın.
You should see a doctor.
start learning
Sen bir doktorla görüşmelisin.
You need to calm down.
start learning
Sakin olmalısın.
You shouldn't trust Tom.
start learning
Tom'a güvenmemelisin.
You shouldn't wait here.
start learning
Burada beklememelisin.
You surprised everybody.
start learning
Herkesi şaşırttın.
You told me so yourself.
start learning
Bana kendiniz öyle söylediniz.
You were busy last week.
start learning
Geçen hafta meşguldün.
You'll get well soon.
start learning
Yakında iyileşirsin.
You'd better believe it.
start learning
Ona inansan iyi olur.
You'd better not go out.
start learning
Dışarı gitmesen iyi olur.
You'll come to like her.
start learning
Onu sevmeyi öğreneceksin.
You'll get into trouble.
start learning
Başın belaya girecek.
You'll have a hard time.
start learning
Zor bir zaman geçireceksin.
You'll have a hard time.
start learning
Zor bir dönem geçireceksin.
You're driving too fast.
start learning
Çok hızlı sürüyorsun.
You're really wonderful.
start learning
Sen gerçekten harikasın.
You're right in a sense.
start learning
Bir anlamda haklısın.
You're wrong about that.
start learning
Bu konuda yanılıyorsun.
You've found a good man.
start learning
İyi bir adam buldun.
Your dress is very nice.
start learning
Senin elbisen çok hoş.
Your English is perfect.
start learning
Senin İngilizcen mükemmel.
Your house is fantastic.
start learning
Evin harika.
Your house is fantastic.
start learning
Evin fantastik.
Your name was mentioned.
start learning
Adınızdan söz edildi.
Your wife is mad at you.
start learning
Eşiniz size çok kızgın.
A baby has delicate skin.
start learning
Bir bebeğin hassas cildi vardır.
A ceasefire was declared.
start learning
Bir ateşkes ilan edildi.
A chauffeur sat in front.
start learning
Bir sürücü ön koltukta oturdu.
A compromise was reached.
start learning
Bir uzlaşmaya varıldı.
A cow is a useful animal.
start learning
İnek yararlı bir hayvandır.
A dog bit her on the leg.
start learning
Bir köpek onu bacağından ısırdı.
A gentle wind is blowing.
start learning
Yumuşak bir rüzgar esiyor.
A glass of water, please.
start learning
Bir bardak su, lütfen.
A light bulb gives light.
start learning
Bir ampul ışık verir.
A light rain was falling.
start learning
Hafif bir yağmur yağıyordu.
A tea with lemon, please.
start learning
Limonlu bir çay, lütfen.
A truck ran over our dog.
start learning
Bir kamyon bizim köpeği ezdi.
A unicycle has one wheel.
start learning
Tek tekerli bisikletin tek tekeri vardır.
A year has twelve months.
start learning
Bir yıl oniki aya sahiptir.
Accidents are inevitable.
start learning
Kazalar kaçınılmaz.
Add a little more pepper.
start learning
Biraz daha biber ekle.
After that, he went home.
start learning
Ondan sonra, o, eve gitti.
Alice didn't see the dog.
start learning
Alice, köpeği görmedi.
Alice went to bed at ten.
start learning
Alice saat onda yatağa gitti.
Alice went to bed at ten.
start learning
Alice saat onda yatmaya gitti.
All but Tom were present.
start learning
Tom'un dışında herkes mevcuttu.
All of them are not poor.
start learning
Onların hepsi fakir değil.
All of you did good work.
start learning
Hepiniz iyi iş yaptınız.
All our plans went wrong.
start learning
Bütün planlarımız bozuldu.
All that he says is true.
start learning
Onun bütün söylediği doğrudur.
All the boys looked down.
start learning
Bütün erkekler aşağıya baktı.
All the seats are booked.
start learning
Bütün koltuklar ayrılmış.
Am I making myself clear?
start learning
Kendimi net şekilde ifade ediyor muyum?
An accident has happened.
start learning
Bir kaza oldu.
Anger is hard to control.
start learning
Öfkeyi kontrol etmek zordur.
Ann likes to write poems.
start learning
Ann, şiir yazmayı sever.
Answer the phone, please.
start learning
Telefona cevap ver lütfen.
Anyone can make mistakes.
start learning
Herkes yanlış yapabilir.
Anyone can make mistakes.
start learning
Herkes hata yapabilir.
Are my socks dry already?
start learning
Benim çoraplar zaten kuru mu?
Are there any balls here?
start learning
Burada hiç top var mı?
Are there reserved seats?
start learning
Ayrılmış koltuklar var mı?
Are you fond of baseball?
start learning
Beyzbola düşkün müsün?
Are you going or staying?
start learning
Gidiyor musun yoksa kalıyor musun?
Are you going to a movie?
start learning
Sinemaya gidecek misin?
Are you here on business?
start learning
Sen iş için mi buradasın?
Are you listening to him?
start learning
Onu dinliyor musun?
Are you losing your mind?
start learning
Aklınızı mı kaybediyorsunuz?
Are you off duty tonight?
start learning
Bu gece izinli misin?
Are you on the committee?
start learning
Komitede misiniz?
Are you ready for dinner?
start learning
Akşam yemeği için hazır mısınız?
Are you studying English?
start learning
İngilizce okuyor musun?
Are you writing a letter?
start learning
Bir mektup yazıyor musunuz?
As a result, prices rose.
start learning
Sonuç olarak, fiyatlar yükseldi.
Ask your dad to help you.
start learning
Babanın sana yardım etmesini rica et.
At last, the bus stopped.
start learning
Sonunda, otobüs durdu.
Banks closed their doors.
start learning
Bankalar kapılarını kapattı.
Beer is brewed from malt.
start learning
Bira, malttan mayalanır.
Betty can play the piano.
start learning
Betty piyano çalabilir.
Betty got over the shock.
start learning
Betty şoku atlattı.
Bill brought me the book.
start learning
Bill bana kitap getirdi.
Birds often fly together.
start learning
Kuşlar sık sık birlikte uçarlar.
Bob and Tom are brothers.
start learning
Bob ve Tom erkek kardeştirler.
Bob came here, didn't he?
start learning
Bob buraya geldi, değil mi?
Bob can drive a car, too.
start learning
Bob da bir araba sürebilir.
Bob is in the drama club.
start learning
Bob tiyatro kulübünde.
Bob is popular at school.
start learning
Bob okulda popüler.
Bob is popular at school.
start learning
Bob okulda popülerdir.
Both parties opposed war.
start learning
Her iki taraf savaşa karşı çıktı.
Both were extremely rich.
start learning
Her ikisi de son derece zengindi.
Bread is made from flour.
start learning
Ekmek undan yapılır.
Brian kept the door open.
start learning
Brian kapıyı açık bıraktı.
Bring me some cold water.
start learning
Bana biraz soğuk su getirin.
Buffaloes have big horns.
start learning
Bufaloların büyük boynuzları var.
Business before pleasure.
start learning
Zevkten önce iş.
Butter is made from milk.
start learning
Tereyağı sütten yapılır.
Butter is made from milk.
start learning
Tereyağı, sütten yapılır.
Cabbage can be eaten raw.
start learning
Lahana çiğ olarak yenilebilir.
Call me before you leave.
start learning
Çıkmadan önce beni ara.
Can I cancel this ticket?
start learning
Bu bileti iptal edebilir miyim?
Can I change the channel?
start learning
Kanal değiştirebilir miyim?
Can I have some more tea?
start learning
Biraz daha çay alabilir miyim?
Can I make a reservation?
start learning
Bir rezervasyon yapabilir miyim?
Can I pay by credit card?
start learning
Kredi kartı ile ödeyebilir miyim?
Can I take pictures here?
start learning
Burada fotoğraf çekebilir miyim?
Can I try on this jacket?
start learning
Ben bu ceketi deneyebilir miyim?
Can I use my credit card?
start learning
Kredi kartımı kullanabilir miyim?
Can you copy this for me?
start learning
Bunu benim için kopyalar mısın?
Can you hear her singing?
start learning
Onun şarkı söylediğini duyabiliyor musun?
Can you help me a little?
start learning
Bana biraz yardımcı olabilir misin?
Can you keep it a secret?
start learning
Onu bir sır olarak saklar mısın?
Can you make room for me?
start learning
Benim için yer açar mısın?
Can you order one for me?
start learning
Benim için bir tane ısmarlar mısın?
Can you possibly help me?
start learning
Belki bana yardımcı olabilirsiniz?
Can you tell me the time?
start learning
Bana saati söyler misin?
Can you throw a fastball?
start learning
Hızlıtop fırlatabilir misin?
Can't you hear the sound?
start learning
Sesi duyamıyor musun?
Can't you ride a bicycle?
start learning
Bisiklete binemiyor musun?
Cats are active at night.
start learning
Kediler gece aktiftir.
Cats can see in the dark.
start learning
Kediler karanlıkta görebilirler.
Certainly she is correct.
start learning
Kesinlikle o doğrudur.
Cheese is made from milk.
start learning
Peynir sütten yapılır.
Choose any of these pens.
start learning
Bu kalemlerden birini seç.
Christmas is a week away.
start learning
Noel'e bir hafta kaldı.
Christmas is coming soon.
start learning
Yakında Noel geliyor.
Christmas is soon, right?
start learning
Noel yakında, doğru mu?
Clearly you are mistaken.
start learning
Açıkçası yanılıyorsun.
Close the door after you.
start learning
Sizden sonra kapıyı kapatın.
Coal is not always black.
start learning
Kömür her zaman siyah değildir.

You must sign in to write a comment