Time - Czas

 0    26 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

day
It's going to be a very warm day.
start learning
dzień
To będzie bardzo ciepły dzień.

night
I couldn't sleep at night.
start learning
noc
A man would say "nie mogłem", a woman would say "nie mogłam"
Nie mogłem spać w nocy.

week
I work a lot during the week.
start learning
tydzień
W tygodniu dużo pracuję.

month
I was in Rome a month ago.
start learning
miesiąc
A man would say "byłem", a woman would say "byłam"
Byłem w Rzymie miesiąc temu.

year
Happy New Year!
start learning
rok
Szczęśliwego nowego roku!

again
We must meet again.
start learning
znowu
Musimy znowu się spotkać.

once
I go to gym once a week.
start learning
raz
Chodzę na siłownię raz w tygodniu.

now
I'm busy now.
start learning
teraz
"zajęty" is a masculine form, "zajęta" is a feminine form
Teraz jestem zajęty.

later
I will do it later.
start learning
później
Zrobię to później.

earlier
Can we meet a bit earlier?
start learning
wcześniej
Możemy spotkać się trochę wcześniej?

before
I always run before breakfast.
start learning
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.

after
Shall we go for a walk after dinner?
start learning
po
Pójdziemy na spacer po obiedzie?

from
I work from 8 a.m.
start learning
od
Pracuję od ósmej rano.

to
The shop is open to 8 p.m.
start learning
do
Sklep jest otwarty do ósmej wieczorem.

today
What are your plans for today?
start learning
dziś
also: dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?

tomorrow
We're meeting tomorrow at 10.
start learning
jutro
Spotykamy się jutro o dziesiątej.

yesterday
What did you do yesterday?
start learning
wczoraj
"robiłeś" is a masculine form, "robiłaś" is a feminine form
Co robiłeś wczoraj?

on time
Remember to come on time.
start learning
punktualnie
Pamiętaj, żeby przyjść punktualnie.

in the morning
Do you drink coffee in the morning?
start learning
rano
Pijesz kawę rano?

in the evening
We'll meet in the evening.
start learning
wieczorem
Spotkamy się wieczorem.

at 6 p.m.
The film starts at 6 p.m.
start learning
o szóstej
Film zaczyna się o szóstej.

half past 6
I'll call you at half past 6.
start learning
wpół do siódmej
Watch out! While in English we say "half past 6", in Polish it's "wpół do 7" - loosly translated "half to 7".
Zadzwonię do ciebie o wpół do siódmej.

a quarter past seven
It's 7:15.
start learning
kwadrans po siódmej
Jest siódma piętnaście.

a quarter to eight
I finish work at a quarter to eight.
start learning
za kwadrans ósma
Kończę pracę za kwadrans ósma.

twenty past nine
The party starts at twenty past nine.
start learning
dwadzieścia po dziewiątej
Impreza zaczyna się dwadzieścia po dziewiątej.

twenty to eleven
It's already twenty to eleven.
start learning
za dwadzieścia jedenasta
Jest już za dwadzieścia jedenasta.


You must sign in to write a comment